Noble Securities S.A. w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku S.A., uplasował kolejną transzę oferowanych 7 – letnich instrumentów dłużnych banku. Sprzedane zostały wszystkie obligacje serii PP6-IX. Ostateczna wartość zapisów wyniosła 33,57 mln zł, wobec oferowanych 30 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4 punktów procentowych w skali roku.

Noble Securities S.A. w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku S.A., uplasowało transzę 7 – letnich instrumentów dłużnych serii PP6-VIII. Sprzedane zostały wszystkie oferowane obligacje. Ostateczna wartość złożonych zapisów wyniosła 42,1 mln zł, wobec 40 mln zł oferowanych. Oprocentowanie obligacji jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4 punktów procentowych w skali roku.

5 czerwca br. podczas konferencji X Forum Obrotu w Iławie, Towarowa Giełda Energii S.A. uhonorowała pracownika Noble Securities S.A. Platynowym Megawatem w kategorii Makler Roku 2016 - za najwyższy poziom realizacji zleceń w Rejestrze Świadectw Pochodzenia w 2016 roku.

W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku S.A., Noble Securities S.A. uplasował kolejną transzę podporządkowanych instrumentów dłużnych banku. Uplasowane zostały wszystkie spośród oferowanych 7-letnich obligacji korporacyjnych serii PP6-VI. Popyt był na tyle duży, że w trakcie oferty zdecydowano o zwiększeniu puli dostępnych do nabycia obligacji. Ostatecznie średnia stopa redukcji złożonych zapisów wyniosła niemal 15%.

Drugi raz z rzędu dom maklerski Noble Securities S.A. został nagrodzony za największą aktywność animatora na rynku kontraktów terminowych. 

Notowana od ubiegłego roku na NewConnect, spółka Unified Factory S.A. z sukcesem pozyskała ponad 10 mln zł z emisji nowych akcji.