Certyfikaty inwestycyjne są papierami wartościowymi emitowanymi przez fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ). Ich liczba może się zmieniać jedynie w przypadku nowej emisji.

Certyfikaty inwestycyjne mogą stanowić element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Inwestor, nabywając certyfikat inwestycyjny powierza swoje środki w zarządzanie ekspertom z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w celu realizacji strategii inwestycyjnej określonej dla funduszu.

Tutaj sprawdź z kim współpracujemy.