Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to, oprócz emerytury wypłacanej z ZUS oraz OFE, dodatkowa metoda zabezpieczenia emerytalnego. IKE oraz IKZE są rodzajem osobistego planu emerytalnego polegającego na gromadzeniu oszczędności poprzez inwestowanie na przykład na rachunku papierów wartościowych.

Rachunek IKE (materiał marketingowy)

Rachunek IKZE (materiał marketingowy)


Jeśli nie masz rachunku IKE/ IKZE - pomyśl o założeniu. Jeśli masz - upewnij się, że masz wykorzystane tegoroczne limity wpłat - w 2024 r. wynoszą one:

  • Rachunek IKE: 23 472,00 zł
  • Rachunek IKZE: 9 388,80 zł (osoby indywidualne) i 14 083,20 zł (osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą)

Do końca 2024 r. Twoje środki mogą być oprocentowane:

Zasady oprocentowania:

  • Oprocentowanie jest zmienne i równe stawce WIBID ON pomniejszonej o 1 pp w skali roku.
  • Oprocentowaniu podlegają wyłącznie wolne, niezablokowane środki pieniężne (gotówka) znajdujące się na rachunku IKE/IKZE o godzinie 23:59:59
  • Odsetki są naliczane za każdy dzień i księgowane najpóźniej do 10 dnia roboczego po zakończeniu każdego kwartału 2024 r.
  • Oprocentowanie obowiązuje do 31 grudnia 2024 r.

Inwestując poprzez rachunki IKE / IKZE możesz samodzielnie dobierać instrumenty finansowe i decydować o swoim portfelu. Możesz również skorzystać ze wsparcia dzięki usłudze doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities.
Więcej informacji na temat usługi doradztwa inwestycyjnego znajdziesz >>>tutaj.

 


Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. („NS”) i jest kierowane do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. Zasady korzystania z Rachunku IKE lub Rachunku IKZE znajdują się w Umowie o prowadzenie przez Noble Securities S.A. Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz świadczenie usług maklerskich i brokerskich lub Umowie o prowadzenie przez Noble Securities S.A. Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz świadczenie usług maklerskich i brokerskich, Regulaminie prowadzenia przez Noble Securities S.A. Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (Regulamin IKE/IKZE"), a także Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych (Regulamin”), które dostępne są na: www.noblesecurities.pl. Inwestowanie w instrumenty finansowe, wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem dostępne są na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, a szczegółowe informacje o świadczonych przez NS usługach maklerskich oraz prowadzeniu przez NS rachunków maklerskich znajdują się w Regulaminie i Regulaminie IKE/IKZE zamieszczonym na stronie internetowej www.noblesecurities.pl w zakładce Dom maklerski | IKE i IKZE |. NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.