Prospekt emisyjny podstawowy

Prospekt emisyjny podstawowy obligacji na okaziciela Getin Noble Bank SA

 Aneksy

Aneks nr 1 z dnia 4 marca 2015 r. opublikowany w dniu 10 marca 2015 r.

Aneks nr 2 z dnia 25 marca 2015 r. opublikowany w dniu 1 kwietnia 2015 r.

 Komunikat aktualizujący

Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia 16 lutego 2015 r

Komunikat aktualizujący nr 2 z dnia 20 lutego 2015 r

 Ostateczne warunki emisji obligacji

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii SP-I z dnia 13 lutego 2015 r.

 Informacje

Informacja o wyniku oferty Obligacji Serii SP-I

Szanowni Klienci informujemy, że istnieje możliwość zakupu obligacji spółki Getin Noble Bank poprzez aplikację Sidoma.
Instrukcja złożenia zapisu na obligacje mogą Państwo znaleźć tutaj. Wymagane jest posiadanie odpowiedniego kapitału na rachunku.