Rynki Towarowej Giełdy Energii S.A.

 

Dokumenty, z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się przed podpisaniem Umowy o Świadczenie Usług na Rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Regulamin Świadczenia przez Noble Securities S.A. Usług na Rynku Towarów Giełdowych oraz na Rynkach Terminowych Produktów Energetycznych organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. 

Tabela Opłat i Prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A.

Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Uchwała Zarządu - wykonania niektórych przepisów Regulaminu świadczenia usług na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. - aktualna do 30.06.2024 r.

Uchwała Zarządu - wykonania niektórych przepisów Regulaminu świadczenia usług na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. - aktualna od 01.07.2024 r.

Dokumenty do założenia rachunku

Umowa Świadczenia przez Noble Securities S.A. Usług na Rynku Towarów Giełdowych oraz na Rynkach Terminowych Produktów Energetycznych organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. 

Umowa o dostęp do danych rynkowych TGE 

Oświadczenie o reprezentacji  

Pełnomocnictwo do rachunku 

Karta prowizji negocjowanej 

Oświadczenie o koncesjach i celach transakcji zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Wniosek - obowiązki REMIT

Oświadczenie Pośredniczącego Podmiotu Gazowego

Aneksy do Umowy

Aneks do Umowy Świadczenia przez Noble Securities S.A. Usług na Rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.

Aneks do Umowy Świadczenia przez Noble Securities S.A. Usług na Rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A. w zakresie zmiany rachunku bankowego Klienta 

Uchwały Zarządu

Uchwała Zarządu - Rozpoczęcie usług OTF 

Uchwała Zarządu - określenie warunków świadczenia usług i dostępu Klientów do systemu XBID-M7 - obowiązuje do 30.06.2024 r.

Uchwała Zarządu - określenie warunków świadczenia usług i dostępu Klientów do systemu XBID-M7 - obowiązuje od 01.07.2024 r.

Uchwała Zarządu - określenia maksymalnego terminu ważności zleceń składanych przez Klientów na rynki Towarowej Giełdy Energii S.A.

Uchwała Zarządu - ustalenia dodatkowych warunków weryfikacji Klientów korzystających z aplikacji NSenergy - wyciąg

Uchwała Zarządu - określenia wysokości opłaty dla Klientów za dostęp do danych rynkowych dotyczących instrumentów notowanych na rynkach organizowanych przez TGE - wyciąg

Inne formularze

Formularz skargi

Oświadczenie o zmianie danych pełnomocnika

Instrukcje

Instrukcja dla użytkowników NSenergy 2.0 - Sposób logowania - dwuskładnikowe uwierzytelnianie

Manual for Users of NSenergy 2.0 application - Login method - two-factor authentication

Przewodnik - instrukcja odczytu i zmiany hasła do dokumentów

User guide - read or change the password