Rynki Towarowej Giełdy Energii S.A.

 

Dokumenty, z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się przed podpisaniem Umowy o Świadczenie Usług na Rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Regulamin Świadczenia przez Noble Securities S.A. Usług na Rynku Towarów Giełdowych oraz na Rynkach Terminowych Produktów Energetycznych organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. 

Tabela Opłat i Prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. 

Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A.

Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Uchwała Zarządu - wykonania niektórych przepisów Regulaminu świadczenia usług na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Dokumenty do założenia rachunku

Umowa Świadczenia przez Noble Securities S.A. Usług na Rynku Towarów Giełdowych oraz na Rynkach Terminowych Produktów Energetycznych organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Oświadczenie o reprezentacji 

Pełnomocnictwo do rachunku 

Ankieta GIIF/Status FATCA/Status CRS-podmioty 

Ankieta GIIF/Status FATCA/Status CRS-spółka cywilna

Karta prowizji negocjowanej

Umowa o dostęp do notowań Towarów Giełdowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A 

Oświadczenie o koncesjach i celach transakcji zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Wniosek - obowiązki REMIT

Oświadczenie Pośredniczącego Podmiotu Gazowego

 

Aneksy do Umowy

Aneks do Umowy Świadczenia przez Noble Securities S.A. Usług na Rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.

Aneks do Umowy Świadczenia przez Noble Securities S.A. Usług na Rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A. w zakresie zmiany rachunku bakowego Klienta

 

Uchwały Zarządu

Uchwała Zarządu - Rozpoczęcie usług OTF 

Uchwała Zarządu - określenie warunków świadczenia usług i dostępu Klientów do systemu XBID-M7

Uchwała Zarządu - określenia maksymalnego terminu ważności zleceń składanych przez Klientów na rynki Towarowej Giełdy Energii S.A.

Uchwała Zarządu - opłaty za dostęp do notowań towarów giełdowych na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A. 

 

Inne formularze

Formularz skargi

 

 


Rynek OTC

Struktura paliw 2015 - rynek OTC

Struktura paliw 2016 - rynek OTC

Struktura paliw 2017 - rynek OTC