Noble Securities S.A. oferuje inwestowanie w akcje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Oferta domu maklerskiego obejmuje bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku inwestycyjnego, atrakcyjne stawki prowizji maklerskiej oraz ogólne opracowania analityczne, wspierające klientów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Klienci Noble Securities S.A. mogą nabywać akcje na rynku pierwotnym, podczas publicznych i prywatnych ofert akcji, w których broker pełni funkcję Oferującego/Autoryzowanego Doradcy lub jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego.
Dom maklerski oferuje również inwestycje w akcje na rynku wtórnym wszystkimi dopuszczonymi do obrotu na rynkach GPW akcjami.
W Punktach Obsługi Klienta zlokalizowanych w całej Polsce, Noble Securities S.A. oferuje klientom profesjonalne wsparcie maklerów papierów wartościowych oraz doradców, posiadających wysokie kwalifikacje oraz bogate, poparte sukcesami, doświadczenie na rynku usług inwestycyjnych.
Klienci Noble Securities S.A. mogą również samodzielnie składać zlecenia poprzez sieć Internet za pośrednictwem sprawdzonej platformy inwestycyjnej – Sidoma On-line oraz Sidoma Light.