Zapraszamy do otwarcia rachunku maklerskiego w Noble Securities S.A.

W tym celu prosimy wypełnić formularz rejestracyjny, do którego niezbędne będą następujące dane:

  • seria i numer dokumentu tożsamości 
  • PESEL
  • numer rachunku bankowego, którego Klient jest posiadaczem
  • nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego
  • adres e-mail
  • numer telefonu

Szczegółowe wytyczne podane są w Instrukcji otwarcia rachunku maklerskiego.

Wymagania techniczne i dokumentacja Zobacz

Przejdź do wypełniania formularza on-line