Regulamin Noble Markets MT4

Regulamin rachunku Noble Markets MT4

Zarządzenia

Polityka Noble Securities S.A. dotycząca plików cookies

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dostępnych kanałów płatności realizowanych przez Dotpay lub Bluecash dla rachunku Noble Markets MT4

UCHWAŁA - MT4 oprocentowanie rachunku

Specyfikacja

Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych dla rachunku Noble Markets MT4

Tabele

Tabela depozytów zabezpieczających dla rachunku Noble Markets MT4

Tabela Punktów Swapowych dla Rachunku Noble Markets MT4 

Punkty Swapowe - metodologia

Tabela Opłat i Prowizji Noble Markets MT4

Tabela rolowań

Tabela rolowań - metodologia

Inne formularze i wzory dokumentów

Uchwała Zarządu w sprawie zakończenia działalności Noble Securities S.A. w przedmiocie świadczenia usługi w zakresie wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) - wyciąg

Ogólny opis istoty poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe

Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń klientów 

Polityka przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych 

Polityka udzielania informacji Klientom i Akcjonariuszom Noble Securities S.A.

EMIR – podstawowe informacje

Obowiązek posiadania kodu LEI

Elektroniczne oświadczenie woli

Umowa MT4 

Uchwała wykonawcza do regulaminu Forex - wyciąg

Dyspozycja zamknięcia rachunku Noble Markets MT4

Ankieta MiFID - osoba fizyczna 

Ankieta MiFID - podmioty 

Ankieta GIIF/FACTA - podmioty 

Ankieta GIIF/FACTA - spółka cywilna

Formularz zmiany danych

Pełnomocnictwo OTC

Formularz skargi

Kid-Y (Key Information Document) – kluczowe informacje o produkcie

KID dla walutowych kontraktów na różnice kursowe (CFD)

KID dla indeksowych kontraktów na różnice kursowe (CFD)

KID dla towarowych kontraktów na różnice kursowe (CFD)

KID dla obligacyjnych kontraktów na różnice kursowe (CFD)

Scenariusze dotyczące wyników

Karta informacyjna Klienta

Karta informacyjna Klienta - osoba fizyczna

Karta informacyjna Klienta - osoba prawna

Procedura kategoryzacji Klienta

Procedura kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.  obowiązująca od 9 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 1. Zakres informacji przysługujący Klientom w zależności od przyznanej im kategorii 

Załącznik nr 2. Wniosek Klienta Detalicznego o zmianę kategorii na Klienta Profesjonalnego

Załącznik nr 3. Karta klasyfikacji Klienta Profesjonalnego/Uprawnionego Kontrahenta 

Załącznik nr 4. Wniosek Klienta Profesjonalnego o zmianę kategorii na Klienta Detalicznego 

Załącznik nr 5. Wniosek Uprawnionego Kontrahenta o zmianę kategorii na Klienta Profesjonalnego lub Klienta Detalicznego 

Załącznik nr 6. Wniosek Klienta Profesjonalnego o zmianę kategorii na Uprawnionego Kontrahenta  

Załącznik nr 8. Wniosek Klienta Detalicznego Doświadczonego o zmianę kategorii na Klienta Detalicznego

Załącznik nr 9. Wniosek Klienta Detalicznego Doświadczonego o zmianę kategorii na Klienta Profesjonalnego

Dodatkowe informacje

Informacja o podziale zyskownych i stratnych transakcji klientów na rynku OTC (III kwartał 2016 r.)

Standardowy czas wykonania zleceń na rynku OTC (Forex) w Noble Securities S.A. (III kwartał 2016 r.)

Informacja o podziale zyskownych i stratnych transakcji klientów na rynku OTC (IV kwartał 2016 r.)

Standardowy czas wykonania zleceń na rynku OTC (Forex) w Noble Securities S.A. (IV kwartał 2016 r.)

Informacja o podziale zyskownych i stratnych transakcji klientów na rynku OTC (I kwartał 2017 r.)

Standardowy czas wykonania zleceń na rynku OTC (Forex) w Noble Securities S.A. (I kwartał 2017 r.)

Informacja o podziale zyskownych i stratnych transakcji klientów na rynku OTC (II kwartał 2017 r.)

Standardowy czas wykonania zleceń na rynku OTC (Forex) w Noble Securities S.A. (II kwartał 2017 r.)

Informacja o podziale zyskownych i stratnych transakcji klientów na rynku OTC (III kwartał 2017 r.)

Standardowy czas wykonania zleceń na rynku OTC (Forex) w Noble Securities S.A. (III kwartał 2017 r.)

Informacja o podziale zyskownych i stratnych transakcji klientów na rynku OTC (IV kwartał 2017 r.)

Standardowy czas wykonania zleceń na rynku OTC (Forex) w Noble Securities S.A. (IV kwartał 2017 r.)

Informacja o podziale zyskownych i stratnych transakcji klientów na rynku OTC (I kwartał 2018 r.)

Standardowy czas wykonania zleceń na rynku OTC (Forex) w Noble Securities S.A. (I kwartał 2018 r.)

Informacja o podziale zyskownych i stratnych transakcji klientów na rynku OTC (II kwartał 2018 r.)

Standardowy czas wykonania zleceń na rynku OTC (Forex) w Noble Securities S.A. (II kwartał 2018 r.)

Informacja o podziale zyskownych i stratnych transakcji klientów na rynku OTC (III kwartał 2018 r.)

Standardowy czas wykonania zleceń na rynku OTC (Forex) w Noble Securities S.A. (III kwartał 2018 r.)

Informacja o podziale zyskownych i stratnych transakcji klientów na rynku OTC (IV kwartał 2018 r.)

Standardowy czas wykonania zleceń na rynku OTC (Forex) w Noble Securities S.A. (IV kwartał 2018 r.)

Informacja o podziale zyskownych i stratnych transakcji klientów na rynku OTC (I kwartał 2019 r.)

Standardowy czas wykonania zleceń na rynku OTC (Forex) w Noble Securities S.A. (I kwartał 2019 r.)

Informacja o podziale zyskownych i stratnych transakcji klientów na rynku OTC (II kwartał 2019 r.)

Standardowy czas wykonania zleceń na rynku OTC (Forex) w Noble Securities S.A. (II kwartał 2019 r.)

Informacja o podziale zyskownych i stratnych transakcji klientów na rynku OTC (III kwartał 2019 r.)

Standardowy czas wykonania zleceń na rynku OTC (Forex) w Noble Securities S.A. (III kwartał 2019 r.)

Informacja o podziale zyskownych i stratnych transakcji klientów na rynku OTC (IV kwartał 2019 r.)

Standardowy czas wykonania zleceń na rynku OTC (Forex) w Noble Securities S.A. (IV kwartał 2019 r.)

Renomowane Instytucje Finansowe