Dom maklerski Noble Securities S.A. uplasował kolejną transzę obligacji Getin Noble Banku S.A. Wartość emisji wyniosła 40 mln zł. Oprocentowanie tych obligacji jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku. 

W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku S.A, Noble Securities S.A. uplasował kolejną transzę instrumentów dłużnych banku. Sprzedane zostały wszystkie obligacje serii PP6-I.

W ramach zrealizowanego przydziału obligacji korporacyjnych Ghelamco Invest sp. z o. o., nabywców znalazło 200 tys. instrumentów dłużnych Emitenta. Tym samym dom maklerski Noble Securities S.A. sprzedał wszystkie spośród oferowanych 4-letnich obligacji Ghelamco. Ostateczna wartość nominalna emisji wyniosła 20 mln zł., a oprocentowanie tych obligacji będzie równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4 punktów procentowych w skali roku. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na dalszą realizację projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Grupę Ghelamco w Polsce.

W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku S.A, Noble Securities uplasował kolejną transzę instrumentów dłużnych banku. Sprzedane zostały wszystkie spośród oferowanych 7-letnich obligacji korporacyjnych serii PP5-VI.

Z końcem sierpnia dom maklerski Noble Securities, oferujący inwestowanie poprzez platformę forexową Noble Markets, rozpoczął nową akcję edukacyjną dla inwestorów rynków zagranicznych. Podjęta przez Noble Securities inicjatywa ma na celu podniesienie poziomu wiedzy wśród inwestorów w zakresie przygotowania własnego trading planu, a następnie konsekwentnego realizowania założonych celów inwestycyjnych. Cykl szkoleniowy będzie składał się ze specjalnie przygotowanego e-booka, serii webinariów, szkolenia stacjonarnego, a także publikacji książkowej Inside Bar. Jak zostać mistrzem jednej techniki.

W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku S.A, Noble Securities uplasował kolejną transzę instrumentów dłużnych banku. Sprzedane zostały wszystkie spośród oferowanych 7-letnich obligacji korporacyjnych serii PP5-V. Ponadto, pomimo podjęcia przez emitenta w trakcie subskrypcji decyzji o zwiększeniu liczby oferowanych obligacji do 60 000, popyt przekroczył podaż.

Dom maklerski Noble Securities S.A. otrzymał nagrody Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. za rok 2015. TGE przyznała Noble Securities dwie nagrody Platynowego Megawata - dla domu maklerskiego za największą aktywność na rynku spot gazu ziemnego wśród domów maklerskich w 2015 roku, jak również dla brokera Noble Securities - za najwyższy poziom realizacji zleceń na sesjach Rynku Praw Majątkowych w roku 2015. Dodatkowo, IRGiT docenił dom maklerski Noble Securities przyznając wyróżnienie „Złote Obroty” za wkład w uruchomienie Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.

W ramach trzeciej, zrealizowanej w tym roku emisji obligacji Getin Noble Banku S.A, Noble Securities sprzedał wszystkie spośród oferowanych 7-letnich obligacji korporacyjnych serii PP5-IV. Ostateczna wartość emisji została ustalona na 50 mln zł, a oprocentowanie tych instrumentów dłużnych będzie równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku.

Dom maklerski Noble Securities S.A. otrzymał nagrodę warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych za „Najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi w 2015 roku”.  

Zakończono kolejny etap Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Getin Noble Bank S.A. W ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Getin Noble Bank S.A., pozyskano łącznie - wraz z przydzieloną w miniony piątek serią PP5-III - ponad 100 milionów złotych. Program emisji, dla którego Noble Securities S.A. pełni funkcję wyłącznego organizatora, umożliwia zebranie finansowania do łącznej kwoty 750 milionów zł. W ramach przedzielonej ostatniej emisji - serii PP5-III - pozyskano 35 milionów złotych.

Noble Securities po raz kolejny sprzedał wszystkie spośród oferowanych 7-letnich obligacji Getin Noble Banku S.A. Ostateczna wartość emisji została ustalona na 35 mln zł, a oprocentowanie tych obligacji będzie równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku.

Dziś Unified Factory S.A., spółka działająca na rynku technologii automatyzujących sprzedaż i obsługę klienta, zadebiutowała na rynku NewConnect. Kurs akcji w dniu pierwszego notowania wzrósł o 30% do 6,50 zł. Za proces przeprowadzenia oferty prywatnej emisji akcji połączonej z wprowadzeniem Unified Factory na rynek NewConnect odpowiada dom maklerski Noble Securities S.A.