Dom maklerski Noble Securities S.A. otrzymał nagrody Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. za rok 2015. TGE przyznała Noble Securities dwie nagrody Platynowego Megawata - dla domu maklerskiego za największą aktywność na rynku spot gazu ziemnego wśród domów maklerskich w 2015 roku, jak również dla brokera Noble Securities - za najwyższy poziom realizacji zleceń na sesjach Rynku Praw Majątkowych w roku 2015. Dodatkowo, IRGiT docenił dom maklerski Noble Securities przyznając wyróżnienie „Złote Obroty” za wkład w uruchomienie Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.

 

nagrody czerwiec 2016W poniedziałek, 20 czerwca br. podczas IX Forum Obrotu 2016 w Janowie Podlaskim, Iwona Ustach, Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A. odebrała z rąk Ireneusza Łazora, Prezesa Zarządu TGE, nagrodę Platynowego Megawata za największą aktywność na rynku spot gazu ziemnego wśród domów maklerskich w 2015 roku. Również w trakcie Forum, Prezes TGE, wręczył nagrodę przedstawicielowi Noble Securities - Katarzynie Matuszewskiej, Maklerowi Giełdowemu na rynku towarów giełdowych TGE S.A. oraz Dyrektor Departamentu Obrotu Towarami Giełdowymi w Noble Securities S.A. Nagroda ta została przyznana brokerowi Noble Securities za najwyższy poziom realizacji zleceń na sesjach Rynku Praw Majątkowych w roku 2015.

„W pierwszej kolejności chcielibyśmy podziękować za zaufanie naszym klientom, dzięki którym, TGE uhonorowało nas nagrodami. Mamy też nadzieję, że dalsza współpraca będzie się układała równie owocnie jak dotychczas. Cieszymy się również, że możemy wspierać naszych klientów i partnerów w osiągnięciu przez nich przewag konkurencyjnych.” - mówi Katarzyna Matuszewska, Dyrektor Departamentu Obrotu Towarami Giełdowymi w Noble Securities S.A

Także wczoraj przyznana została Noble Securities nagroda przez IRGiT za wkład w uruchomienie Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej. Wyróżnienie IRGiT przekazał Noble Securities, Dariusz Bliźniak - Prezes Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

„Bardzo cieszymy się z nagród przyznanych nam przez TGE i IRGIT. Noble Securities jest bardzo aktywny w obszarze rynków towarowych, a także od wielu lat wspiera kształtowanie się mechanizmów giełdowego obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym. Obecnie znaczący obrót na Towarowej Giełdzie Energii jest obsługiwany przez nasz dom maklerski.” - mówi Iwona Ustach, Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A.

W poprzednich latach Noble Securities S.A. także otrzymał wiele prestiżowych nagród dotyczących obrotu na TGE, m.in. Pierwszą Nagrodę Prezesa Towarowej Giełdy Energii S.A. za wkład w rozwój Rynku Praw Majątkowy ch jak również 4 Nagrody Platynowego Megawata Towarowej Giełdy Energii S.A. za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych oraz za największe obroty na rynkach energii elektrycznej spośród domów maklerskich. Ponadto maklerzy giełd towarowych Noble Securities, co roku zdobywali tytuły Najlepszego Maklera Roku w różnych kategoriach aktywności na rynkach TGE.

Noble Securities jest wiodącym uczestnikiem rynków organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. Dom maklerski prowadzi kompleksową obsługę w zakresie zawierania transakcji i reprezentowania klientów na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. Jako pierwszy podmiot maklerski, w 2005 roku został dopuszczony do działania na Towarowej Giełdzie Energii S.A.