Dokumenty, z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się przed podpisaniem Umowy o Świadczenie Usług na Rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Regulamin Świadczenia przez Noble Securities S.A. Usług na Rynkach Rolno-Spożywczych Towarowej Giełdy Energii S.A. 

Tabela Opłat i Prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług na Rynkach Rolno-Spożywczych Towarowej Giełdy Energii S.A. 

Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A. 

Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Dokumenty do założenia rachunku

Umowa Świadczenia przez Noble Securities S.A. Usług na Rynkach Rolno-Spożywczych Towarowej Giełdy Energii S.A. 

Umowa o dostęp do danych rynkowych TGE 

Oświadczenie o reprezentacji 

Pełnomocnictwo do rachunku 

Karta prowizji negocjowanej do Umowy świadczenia usług przez Noble Securities S.A. na rynkach Rolno-Spożywczych Towarowej Giełdy Energii S.A. 

Uchwały Zarządu

Uchwała Zarządu - ustalenia dodatkowych warunków weryfikacji Klientów korzystających z aplikacji NSenergy - wyciąg

Uchwała Zarządu - określenia wysokości opłaty dla Klientów za dostęp do danych rynkowych dotyczących instrumentów notowanych na rynkach organizowanych przez TGE - wyciąg

Inne formularze

Formularz skargi

Oświadczenie o zmianie danych pełnomocnika

Instrukcje

Instrukcja dla użytkowników NSenergy 2.0 - Sposób logowania - dwuskładnikowe uwierzytelnianie

Manual for Users of NSenergy 2.0 application - Login method - two-factor authentication

Przewodnik - instrukcja odczytu i zmiany hasła do dokumentów

User guide - read or change the password