Dokumenty, z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się przed podpisaniem Umowy o Świadczenie Usług na Rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Regulamin Świadczenia przez Noble Securities S.A. Usług na Rynkach Rolno-Spożywczych Towarowej Giełdy Energii S.A. 

Tabela Opłat i Prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług na Rynkach Rolno-Spożywczych Towarowej Giełdy Energii S.A. 

Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A. - obowiązuje od 05.06.2023 r. (tryb zmian)

Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A. - obowiązuje od 05.06.2023 r. (tryb jednolity)

Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Uchwała Zarządu - wykonania niektórych przepisów Regulaminu świadczenia usług na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. - obowiązuje do 04.06.2023 r.

Uchwała Zarządu - wykonania niektórych przepisów Regulaminu świadczenia usług na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. - obowiązuje od 05.06.2023 r

Dokumenty do założenia rachunku

Umowa Świadczenia przez Noble Securities S.A. Usług na Rynkach Rolno-Spożywczych Towarowej Giełdy Energii S.A. 

Umowa o dostęp do danych rynkowych TGE - ważne od 01.05.2023 r.

Oświadczenie o reprezentacji

Pełnomocnictwo do rachunku

Ankieta GIIF/Status FATCA/Status CRS-podmioty

Ankieta GIIF/Status FATCA/Status CRS-spółka cywilna 

Karta prowizji negocjowanej do Umowy świadczenia usług przez Noble Securities S.A. na rynkach Rolno-Spożywczych Towarowej Giełdy Energii S.A.  

Uchwały Zarządu

Uchwała Zarządu - ustalenia dodatkowych warunków weryfikacji Klientów korzystających z aplikacji NSenergy - wyciąg

Uchwała Zarządu - określenia wysokości opłaty dla Klientów za dostęp do danych rynkowych dotyczących instrumentów notowanych na rynkach organizowanych przez TGE - wyciąg

Inne formularze

Formularz skargi

Oświadczenie o zmianie danych pełnomocnika

Instrukcje

Instrukcja dla użytkowników NSenergy 2.0 - Sposób logowania - dwuskładnikowe uwierzytelnianie

Manual for Users of NSenergy 2.0 application - Login method - two-factor authentication

Przewodnik - instrukcja odczytu i zmiany hasła do dokumentów

User guide - read or change the password