Jak otworzyć rachunek maklerski w Noble Securities S.A.?
Rachunek maklerski (inaczej rachunek inwestycyjny składający się z rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego) można otworzyć w naszych Oddziałach lub wypełniając wniosek on-line (możliwość otwarcia rachunku poprzez kanał internetowy jest dostępna tylko dla osób fizycznych krajowych).

Jak otworzyć rachunek maklerski dla Fundacji Rodzinnej?

Rachunek maklerski dla Fundacji Rodzinnej można otworzyć osobiście w Punkcie Obsługi Klientów (POK) lub w siedzibie Fundacji po wcześniejszym umówieniu się. 

Jak otworzyć Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)?

Rachunek IKE i IKZE można otworzyć osobiście w Punkcie Obsługi Klientów (POK) lub przez formularz online.

Jakie dane są potrzebne do otwarcia rachunku maklerskiego?
Do otwarcia rachunku maklerskiego wymagamy danych z dokumentu tożsamości, numeru PESEL, nazwy i adresu właściwego urzędu skarbowego, adres e-mail, nr telefonu oraz numer rachunku bankowego.

Ile kosztuje otwarcie i prowadzenie rachunku?
Noble Securities S.A. nie pobiera opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku Premium.

Jak można dokonać wpłaty na rachunek maklerski (rachunek inwestycyjny)?
Klient może dokonać przelewu środków pieniężnych na jeden z rachunków bankowych - instrukcję znajdziesz tutaj >

Noble Securities S.A. nie prowadzi obsługi kasowej w swoich Oddziałach.

Jak można wypłacić środki pieniężne z rachunku maklerskiego?
Środki pieniężne z rachunku można wypłacić tylko przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Klienta. W zależności od posiadanego kanału dostępu: osobiście w Oddziale Noble Securities S.A., telefonicznie lub przez Internet.

Jak ustanowić internetowy dostęp do rachunku maklerskiego?
Podczas zakładania rachunku maklerskiego lub składania wniosku o jego otwarcie Klient podaje jednorazowe hasło internetowe. Loginem Klienta jest zawsze jego numer PESEL. Aby móc pierwszy raz zalogować się do rachunku, Klient musi otrzymać od Noble Securities S.A. e-mail z informacją o aktywacji kanału internetowego. Przy pierwszym logowaniu, po poprawnym wpisaniu loginu i hasła jednorazowego system wymusi zmianę hasła na nowe, znane tylko i wyłącznie Klientowi. Od tego momentu Klient loguje się z wykorzystaniem swojego loginu i nowego hasła.

Jak odblokować dostęp do rachunku maklerskiego przez Internet?
Po trzykrotnym błędnym wpisaniu loginu lub hasła dostęp internetowy jest blokowany. Aby odblokować kanał internetowy Klient musi wysłać e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W tytule e-maila wpisujemy numer rachunku maklerskiego, a w jego treści imię i nazwisko oraz prośbę o odblokowanie dostępu internetowego.

Jak uruchomić notowania w systemie internetowym?
Aby wprowadzić domyślne ustawienia notowań należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. pobrać plik "notowania.sid"(link zawarty w e-mailu potwierdzającym aktywację rachunku)

  2. pobrany plik zachować na dysku swojego komputera (np. w katalogu "Moje dokumenty" lub na Pulpicie - ważne aby znać jego lokalizację)
  3. zalogować się do Sidomy Light i nacisnąć przycisk "Notowania" w efekcie czego otworzy się okno o nazwie "Sidoma notowania"
  4. w otwartym oknie wchodzimy w menu sidoma -> import ustawień, wybieramy zachowany wcześniej plik "notowania.sid" i naciskamy przycisk "Open"
  5. po wykonaniu powyższych operacji notowania będą dostępne w menu:
    Informacje -> GPW

Jak można zacząć inwestować w instrumenty pochodne (derywaty)?
Klient zainteresowany inwestycjami w instrumenty pochodne musi posiadać numer klasyfikacyjny Klienta NKK (poprzednia nazwa NIK) nadawany przez KDPW. Klient występuje z wnioskiem o nadanie lub potwierdzenie numeru NKK za pośrednictwem Noble Securities S.A. udając się bezpośrednio lub dzwoniąc do naszego Oddziału.
Po otrzymaniu numeru NKK należy podpisać umowę o świadczenie usług w zakresie obrotu derywatami.

W jaki sposób złożyć dyspozycję telefoniczną?
Klient chcący złożyć dyspozycję telefoniczną dzwoni do dowolnego Oddziału Noble Securities S.A.
Klient jest identyfikowany poprzez podanie: numeru rachunku, imienia i nazwiska oraz hasła telefonicznego. Po zweryfikowaniu danych Klienta pracownik wprowadza do systemu dyspozycję Klienta. Rozmowa jest rejestrowana. 

Jak zaktualizować ankietę MIFID on-line?

Aktualizacja ankiety MIFID On-line.

Jak zaktualizować dane dokumentu tożsamości?

Aktualizacji danych dokumentu tożsamości można dokonać osobiście w Punkcie Obsługi Klientów (POK), przez formularz na stronie internetowej (klienci działający na Rynkach TGE) oraz po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego myNSapp, Sidoma On-line i aplikacji na urządzenia mobilne NS Mobile.