Jak otworzyć rachunek maklerski w Noble Securities S.A.?
Rachunek maklerski (inaczej rachunek inwestycyjny składający się z rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego) można otworzyć w naszych Oddziałach lub wypełniając wniosek on-line (możliwość otwarcia rachunku poprzez kanał internetowy jest dostępna tylko dla osób fizycznych krajowych).

Jakie dane są potrzebne do otwarcia rachunku maklerskiego?
Do otwarcia rachunku maklerskiego wymagamy danych z dokumentu tożsamości, numeru PESEL, nazwy i adresu właściwego urzędu skarbowego, adres e-mail, nr telefonu oraz numer rachunku bankowego.

Ile kosztuje otwarcie i prowadzenie rachunku?
Noble Securities S.A. nie pobiera opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku.

Jak można dokonać wpłaty na rachunek maklerski (rachunek inwestycyjny)?
Klient może dokonać przelewu środków pieniężnych na jeden z trzech rachunków bankowych prowadzonych przez Getin Noble Bank S.A., Santander Bank Polska S.A lub Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wpłata bądź przelew środków zasilający rachunek maklerski powinien być dokonany przez Klienta na jeden z poniższych rachunków bankowych:

 • Rachunek bankowy do wpłat w Getin Noble Bank S.A.: 49 1560 0013 2367 1860 9064 0003  
 • Rachunek bankowy do wpłat w Santander Bank Polska S.A.: 73 1910 1048 2102 6013 3289 0008
 • Rachunek bankowy do wpłat w Banku Gospodarstwa Krajowego: 49 1130 1017 0200 0000 0000 3211

 Sposób opisania dokumentu wpłaty/przelewu (dane bezwzględnie wymagane):

 • w polu "Rachunek bankowy": jeden z powyższych rachunków bankowych
 • w polu "Właściciel rachunku": Noble Securities S.A.
 • w polu "Adres": Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa
 • w polu "Tytułem": numer rachunku inwestycyjnego Klienta w Noble Securities S.A. oraz imię i nazwisko posiadacza rachunku (np.: 00-00-001001 Jan Kowalski).

Noble Securities S.A. nie prowadzi obsługi kasowej w swoich Oddziałach.

Jak można wypłacić środki pieniężne z rachunku maklerskiego?
Środki pieniężne z rachunku można wypłacić tylko przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Klienta. W zależności od posiadanego kanału dostępu: osobiście w Oddziale Noble Securities S.A., telefonicznie lub przez Internet.

Jak ustanowić internetowy dostęp do rachunku maklerskiego?
Podczas zakładania rachunku maklerskiego lub składania wniosku o jego otwarcie Klient podaje jednorazowe hasło internetowe. Loginem Klienta jest zawsze jego numer PESEL. Aby móc pierwszy raz zalogować się do rachunku, Klient musi otrzymać od Noble Securities S.A. e-mail z informacją o aktywacji kanału internetowego. Przy pierwszym logowaniu, po poprawnym wpisaniu loginu i hasła jednorazowego system wymusi zmianę hasła na nowe, znane tylko i wyłącznie Klientowi. Od tego momentu Klient loguje się z wykorzystaniem swojego loginu i nowego hasła.

Jak odblokować dostęp do rachunku maklerskiego przez Internet?
Po trzykrotnym błędnym wpisaniu loginu lub hasła dostęp internetowy jest blokowany. Aby odblokować kanał internetowy Klient musi wysłać e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W tytule e-maila wpisujemy numer rachunku maklerskiego, a w jego treści imię i nazwisko oraz prośbę o odblokowanie dostępu internetowego.

Jak uruchomić notowania w systemie internetowym?
Aby wprowadzić domyślne ustawienia notowań należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. pobrać plik "notowania.sid"(link zawarty w e-mailu potwierdzającym aktywację rachunku)

 2. pobrany plik zachować na dysku swojego komputera (np. w katalogu "Moje dokumenty" lub na Pulpicie - ważne aby znać jego lokalizację)
 3. zalogować się do Sidomy Light i nacisnąć przycisk "Notowania" w efekcie czego otworzy się okno o nazwie "Sidoma notowania"
 4. w otwartym oknie wchodzimy w menu sidoma -> import ustawień, wybieramy zachowany wcześniej plik "notowania.sid" i naciskamy przycisk "Open"
 5. po wykonaniu powyższych operacji notowania będą dostępne w menu:
  Informacje -> GPW

Jak można zacząć inwestować w instrumenty pochodne (derywaty)?
Klient zainteresowany inwestycjami w instrumenty pochodne musi posiadać numer klasyfikacyjny Klienta NKK (poprzednia nazwa NIK) nadawany przez KDPW. Klient występuje z wnioskiem o nadanie lub potwierdzenie numeru NKK za pośrednictwem Noble Securities S.A. udając się bezpośrednio lub dzwoniąc do naszego Oddziału.
Po otrzymaniu numeru NKK należy podpisać umowę o świadczenie usług w zakresie obrotu derywatami.

W jaki sposób złożyć dyspozycję telefoniczną?
Klient chcący złożyć dyspozycję telefoniczną dzwoni do dowolnego Oddziału Noble Securities S.A.
Klient jest identyfikowany poprzez podanie: numeru rachunku, imienia i nazwiska oraz hasła telefonicznego. Po zweryfikowaniu danych Klienta pracownik wprowadza do systemu dyspozycję Klienta. Rozmowa jest rejestrowana. 

Jak zaktualizować ankietę MIFID on-line?

Aktualizacja ankiety MIFID On-line.