NOBLE Securities SA, trzeci rok z rzędu, otrzymał wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii - „Platynowy Megawat” - za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej wśród domów maklerskich w roku 2011. W ręce pracownika NOBLE Securities SA trafiła również nagroda „Maklera Roku” za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Praw Majątkowych w 2011 roku.

NOBLE Securities SA, wspólnie z NOBLE Bankiem, w ciągu dwutygodniowej subskrypcji sprzedało 129 kg złota w sztabach za kwotę 25 mln zł. Złoto trafiło do 124 Klientów, zarówno osób fizycznych, jak i firm.

NOBLE Securities S.A. wprowadził do swojej oferty nowy produkt, złoto inwestycyjne jako namacalną inwestycję, w którą może wejść każdy klient dysponujący już kwotą 7 tys. zł. Złoto tłoczone lub odlewane nabywca może przechowywać w Mennicy Polskiej lub dowolnym miejscu wedle własnego uznania. Transakcja nabycia złota za pośrednictwem NOBLE Securities S.A. nie generuje opłat wstępnych ani za zarządzanie. Nie wymaga również posiadania rachunku inwestycyjnego w NOBLE Securities S.A.

Ponad 30 emisji obligacji korporacyjnych dla 18 Spółek na kwotę ponad 1 mld zł, 11 emisji już wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, to aktywność NOBLE Securities S.A. jako Autoryzowanego Doradcy w ASO Catalyst w ciągu ostatniego roku. Dom maklerski do końca br. zamierza pozyskać dla swoich klientów w drodze emisji obligacji korporacyjnych min. 300 mln zł.

10 maja NOBLE Securities SA poszerzył ofertę o platformę z rynku pozagiełdowego NOBLE Markets. Klienci domu maklerskiego dostali dostęp do ponad 200 kontraktów finansowych na 80 par walutowych, 25 surowców, 20 indeksów akcyjnych oraz 90 akcji, w tym ciekawy koszyk akcji spółek produkujących dobra luksusowe. Aktywni gracze docenią pełną funkcjonalność w zakresie automatycznego handlu, a spokojniejsi inwestorzy z zadowoleniem przyjmą wyjątkowe na tym rynku oprocentowanie wolnych środków na rachunku w wysokości 4,2%.

W związku z licznymi obowiązkami w ramach grupy kapitałowej Getin Noble Bank S.A., Maurycy Kuhn zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu Noble Securities S.A., przy czym w dalszym ciągu pozostanie on w Zarządzie Spółki odpowiadając za dalszy rozwój obszaru emisji i dystrybucji obligacji korporacyjnych. Obowiązki Maurycego Kuhn w ramach grupy kapitałowej pozostają bez zmian, m.in. w dalszym ciągu pozostaje Członkiem Zarządu Getin Noble Bank S.A.