Wpłaty środków pieniężnych na rachunek towarów giełdowych prosimy kierować na następujący rachunek bankowy:

Noble Securities S.A. 

ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa

PL 68 1560 0013 2186 0906 4000 0029

VeloBank S.A.

 

Sposób opisania dokumentu wpłaty / przelewu (dane bezwzględnie wymagane):

  • w polu "Bank wierzyciela": VeloBank S.A.
  • w polu "Rachunek bankowy": 68 1560 0013 2186 0906 4000 0029,
  • w polu "Właściciel rachunku": Noble Securities S.A.,
  • w polu "Adres": 00-838 Warszawa, ul. Prosta 67,
  • w polu "Tytułem": numer rachunku w Noble Securities S.A. oraz imię i nazwisko/nazwa właściciela rachunku (np.: 001001 Jan Kowalski)