Spółkom, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect, Noble Securities S.A. oferuje wykonywania czynności Animatora emitenta oraz Animatora Rynku. Współpraca ta pozwala Spółkom w znaczny sposób zwiększyć płynność papierów wartościowych co wpływa na dobre postrzeganie Spółek przez inwestorów.

 

Noble Securities S.A. pełni funckję Animatora emitenta dla akcji następujących spółek:

 • LC Corp S.A.
 • Kino Polska TV S.A.
 • Quantum Software S.A.
 • Asseco SEE S.A.
 • Odlewnie Polskie S.A
 • MW Trade S.A.
 • Comarch S.A.
 • Open Finance S.A.
 • PEM (Private Equity Managers) S.A. 

Noble Securities S.A. pełni funkcję Animatora rynku dla akcji:

na NewConnect:

 • Genomed S.A.
 • Fluid S.A.
 • Akcept Finance S.A.
 • Unified Factory S.A.

na GPW:

 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Orange Polska S.A.
 • Pekao S.A.
 • PGE S.A.
 • PKN ORLEN S.A.
 • PKO BP S.A.
 • PZU S.A.

dla obligacji:

 • Capital Park S.A. (seria A)
 • Robyg S.A. (seria K1, K2)
 • M.W. Trade S.A. (seria A2013, B2013, NS1, NS2, T2012, E2013, F2013, G2013, I2013, H2013)
 • AOW  Faktoring S.A. (seria C, D, E, F)
 • Mo Bruk S.A. (seria B)
 • Kredyt Inkaso S.A. (seria U03)
 • P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (seria E)
 • Murapol S.A. (seria M, N, O, P, R)
 • BEST S.A. (seria G)
 • Casus Finanse S.A. (seria C)
 • Getin Noble Bank S.A. (GNB14001, GNB14003, GNB14018, SP-I)

dla instrumentów pochodnych:

 • kontrakty terminowe na indeks WIG20
 • kontrakty terminowe na akcje WIG20.