Spółkom, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect, Noble Securities S.A. oferuje wykonywania czynności Animatora emitenta oraz Animatora Rynku. Współpraca ta pozwala Spółkom w znaczny sposób zwiększyć płynność papierów wartościowych, co wpływa na dobre postrzeganie Spółek przez inwestorów.


Noble Securities S.A. pełni funkcję Animatora emitenta  i rynku dla akcji następujących spółek:

 • NWAI S.A
 • Kino Polska TV S.A. 
 • Asseco SEE S.A.
 • Odlewnie Polskie S.A.
 • MW Trade S.A.
 • Comarch S.A.
 • Wawel S.A
 • Miraculum S.A.

Noble Securities S.A. pełni funkcję Animatora rynku dla akcji:

na NewConnect:

 • NWAI Dom Maklerski S.A.
 • PointPack.pl S.A.
 • Unified S.A.

na GPW:

 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Orange Polska S.A.
 • Pekao S.A.
 • PGE S.A.
 • PKN ORLEN S.A.
 • PKO BP S.A.
 • PZU S.A.

dla obligacji:

 • AOW Factoring S.A (seria L)
 • I2 Development S.A. (seria M)

dla instrumentów pochodnych:

 • kontrakty terminowe na indeks WIG20
 • kontrakty terminowe na akcje WIG20

dla certyfikatów

 • Noble Funds TFI S.A FDK Rentier FIZ