Spółkom, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect, Noble Securities S.A. oferuje wykonywania czynności Animatora emitenta oraz Animatora Rynku. Współpraca ta pozwala Spółkom w znaczny sposób zwiększyć płynność papierów wartościowych, co wpływa na dobre postrzeganie Spółek przez inwestorów.


Noble Securities S.A. pełni funkcję Animatora emitenta  i rynku dla akcji następujących spółek:

 • Develia S.A. (d. LC Corp S.A.)
 • Kino Polska TV S.A.
 • Asseco SEE S.A.
 • Odlewnie Polskie S.A.
 • MW Trade S.A.
 • Comarch S.A.
 • Open Finance S.A.
 • PEM (Private Equity Managers) S.A. 
 • Ergis S.A.
 • JWW Invest S.A.
 • Miraculum S.A.

Noble Securities S.A. pełni funkcję Animatora rynku dla akcji:

na NewConnect:

 • Fluid S.A.
 • Akcept Finance S.A.
 • NWAI Dom Maklerski S.A.
 • PointPack.pl S.A.

na GPW:

 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Orange Polska S.A.
 • Pekao S.A.
 • PGE S.A.
 • PKN ORLEN S.A.
 • PKO BP S.A.
 • PZU S.A.

dla obligacji:

 • BEST S.A. (seria Q1, Q2)
 • Getin Noble Bank S.A. (seria SP-I)
 • AOW Factoring S.A (seria L)
 • Idea Bank S.A.  (seria K0

dla instrumentów pochodnych:

 • kontrakty terminowe na indeks WIG20
 • kontrakty terminowe na akcje WIG20.