Dom maklerski Noble Securities S.A. wspiera swoich Klientów detalicznych oferując im szeroki wachlarz usług w zakresie prowadzenia i obsługi rachunków maklerskich.


Oferta usług dla Klienta indywidualnego - Pobierz materiał


Promocja!

Z dniem 1 marca br. Noble Securities wprowadza oprocentowanie środków pieniężnych dla Klientów niebędących osobami fizycznymi (z wyłączeniem Klientów profesjonalnych wskazanych w art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).  

Promocja dotyczy tylko nowych rachunków otwartych od dnia 1 marca 2023 r.

Zasady oprocentowania:

 • jest równe stawce WIBID ON pomniejszonej o 1 pp w skali roku,
 • podlegają mu wyłącznie wolne, niezablokowane środki pieniężne (gotówka) znajdujące się na rachunku  o godzinie 23:59:59,
 • odsetki naliczane będą za każdy dzień i księgowane najpóźniej do 10 dnia roboczego po zakończeniu każdego kwartału 2023 r.,
 • obowiązują od 1 marca do 31 grudnia 2023 r.

Masz pytania lub chcesz otworzyć rachunek maklerski dla firmy? Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy >


 •  0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku maklerskiego Premium
 •  Atrakcyjny i elastyczny system prowizyjny. Możliwość negocjacji prowizji
AKCJE KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 OBLIGACJE
Prowizja
od 0,38% min 10 zł.
Prowizja
od 9 zł za kontrakt.
Prowizja
od 0,2% min. 5 zł.

Tabela opłat i prowizji 


 • Intuicyjne narzędzia do zarządzania inwestycjami
 • Dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych notowanych na rynku głównym GPW, NewConnect i Catalyst
 • Jeden wspólny rachunek dla akcji, obligacji i kontraktów terminowych
 • DLA AKTYWNYCH! – rachunek maklerski INTRADAY
 • Notowania w czasie rzeczywistym - bezpłatny dostęp do 1 linii arkusza notowań / bezpłatny dostęp do 5 linii arkusza notowań przy obrocie od 100 tys. zł miesięcznie
 • Zlecenia z odroczonym terminem płatności /OTP/ bez pobierania dodatkowych opłat 
 • Realizację zleceń "Do Dyspozycji Maklera" (DDM) 
 • Zlecenia specjalne 
 • Doradztwo inwestycyjne z unikatową usługą Noble Order
 

Dokumenty regulujące świadczenie usług maklerskich > 


Jak zasilić rachunek maklerski? Kliknij w przycisk poniżej i sprawdź. 


Informacja stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. ("NS"). Weryfikacja odpowiedniości usługi następuje przed zawarciem umowy. Szczegółowe informacje o usługach NS oraz o ryzyku związanym z inwestowaniem w dany instrument finansowy oraz regulaminy poszczególnych usług dostępne są na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl / O nas / Regulacje / Rachunek Maklerski. Inwestowanie na rynku kapitałowym jest związane z ryzykiem i może wiązać się z poniesieniem strat finansowych. NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.