Działalność brokerska jest jednym z głównych obszarów aktywności Noble Securities S.A.
Wyróżnia nas profesjonalna kadra w Oddziałach oraz Biurze Operacji Brokerskich, dzięki której możemy zaoferować Państwu kompleksową obsługę transakcji instrumentami finansowymi na GPW, Catalyst i NewConnect.

Noble Securities S.A. udostępnia swoim Klientom dostępne na rynku instrumenty finansowe w tym akcje, obligacje, kontrakty terminowe oraz fachowe wsparcie maklerów działających na rynku papierów wartościowych.

Oferta usług maklerskich:

 • prowadzimy rachunki maklerskie wspólne dla akcji, obligacji oraz kontraktów terminowych (rachunek maklerski inaczej nazywany również rachunkiem inwestycyjnym, składa się z rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego),
 • przyjmujemy zapisy na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym,
 • wykonujemy zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów finansowych na rynku wtórnym,
 • przyjmujemy zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów finansowych osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu,
 • realizujemy zlecenia "Do Dyspozycji Maklera" (DDM),
 • przyjmujemy dyspozycje nabywania i umarzania jednostek funduszy inwestycyjnych,
 • oferujemy bezpłatne otwarcie rachunku maklerskiego oraz w określonych przypadkach negocjacyjny system prowizyjny,
 • udzielamy ogólnych porad inwestycyjnych dotyczących inwestowania w dany rodzaj (klasę) instrumentów finansowych.

 

Oferujemy zlecenia z odroczonym terminem płatności /OTP/ bez pobierania dodatkowych opłat - wartość odroczonej płatności uzależniamy od wartości aktywów Klienta.

Zapewniamy kompleksowy serwis informacyjny - udostępniamy notowania giełdowe w czasie rzeczywistym.

Realizujemy zabezpieczenia na papierach wartościowych zgromadzonych na rachunkach maklerskich.

Sposób dokonywania wpłaty na rachunek maklerski

Klient może dokonać przelewu środków pieniężnych na jeden z dwóch rachunków bankowych prowadzonych przez Getin Noble Bank S.A. lub Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wpłaty na rachunek można dokonać przelewem na konto domu maklerskiego zgodnie z poniższą instrukcją:

Sposób opisania dokumentu wpłaty/przelewu (dane bezwzględnie wymagane):

 • w polu "Bank wierzyciela": Getin Noble Bank S.A.
 • w polu "Rachunek bankowy": 49 1560 0013 2367 1860 9064 0003
 • w polu "Właściciel rachunku": Noble Securities S.A.
 • w polu "Adres": ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
 • w polu "Tytułem": numer rachunku inwestycyjnego Klienta w Noble Securities S.A. oraz imię i nazwisko posiadacza rachunku (np.: 00-00-001001 Jan Kowalski).

lub

 • w polu "Bank wierzyciela": Bank Gospodarstwa Krajowego
 • w polu "Rachunek bankowy": 49 1130 1017 0200 0000 0000 3211
 • w polu "Właściciel rachunku": Noble Securities S.A.
 • w polu "Adres": ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
 • w polu "Tytułem": numer rachunku inwestycyjnego Klienta w Noble Securities S.A. oraz imię i nazwisko posiadacza rachunku (np.: 00-00-001001 Jan Kowalski).

 Noble Securities S.A. nie prowadzi obsługi kasowej w swoich Oddziałach.