Wczytywanie danych
ZDARZENIA KORPORACYJNE

Informacje o zdarzeniach korporacyjnych udostępniane przez Emitentów na podstawie
Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1212


Identyfikator zdarzenia Rodzaj komunikatu/zdarzenia Kod ISIN emitenta/instrumentu bazowego Kod ISIN dodatkowy Nazwa emitenta Data zdarzenia Godzina WZA Rodzaj WZA Lokalizacja WZA Dzień ustalenia praw Czas dodania komunikatu Czas utworzenia komunikatu Url
1636INTRTX200056 INTR - wypłata odsetek PLKRK0000465 KRU1022 2020-10-19 2020-10-09 2020-09-03 11:05:00 2020-09-03 08:00:00
1259MEET20093001 MEET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLFSTFC00012 FASTFIN 2020-09-30 12:00:00 MEET 2020-09-14 2020-09-03 11:05:00 2020-09-03 07:54:12 www.fastfinance.pl
RESBUD-MEET-2009 MEET - walne zgromadzenie akcjonariuszy EE3100142985 RESBUD 2020-09-07 07:00:00 MEET Jarvevana tee 9-40, 11314, Tallinn EE 2020-08-31 2020-09-03 11:05:00 2020-09-03 08:10:36
FON-SE-09-2020 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy EE3100005166 FON 2020-09-08 09:00:00 XMET 18 c Padlewskiego Street,09-402 Płock 2020-09-01 2020-09-03 11:05:00 2020-09-03 08:11:17
2291REDMTX200001 REDM - wykup obligacji PLMCPRV00015 MCF1020 2020-10-02 2020-09-24 2020-09-03 13:15:54 2020-09-03 12:27:58
2291INTRTX200005 INTR - wypłata odsetek PLMCPRV00015 MCF1020 2020-10-02 2020-09-24 2020-09-03 13:15:54 2020-09-03 12:19:05
2291INTRTX200006 INTR - wypłata odsetek PLMCPRV00023 MCF1121 2020-11-16 2020-11-05 2020-09-03 13:15:54 2020-09-03 12:30:46
2291INTRTX210001 INTR - wypłata odsetek PLMCPRV00031 MCF0222 2021-02-22 2021-02-12 2020-09-03 13:15:54 2020-09-03 12:32:15
2224MCALTX200002 MCAL - wykup obligacji PLI2DVL00071 I2D1220 2020-09-29 2020-09-22 2020-09-04 11:45:23 2020-09-04 10:57:51
1432GMET2009031R GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy AT0000A21KS2 IIAAV 2020-10-01 09:00:00 GMET AT 2020-09-21 2020-09-04 14:20:00 2020-09-03 11:54:35 www.immofinanz.com
1091GMET2009031R GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy AT0000827209 WARIMPEX 2020-10-05 08:00:00 GMET FLORIDOTOWER, 30.STOCK, FLORIDSDORFER HAUPTSTRASSE 1, 1210 WIEN AT 2020-09-25 2020-09-04 14:20:00 2020-09-03 11:54:36 www.warimpex.com
1163XMET20092901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLADVPL00029 IALBGR 2020-09-29 14:00:00 XMET DOMANIEWSKA 39A, 02-672 WARSZAWA PL 2020-09-13 2020-09-04 14:20:00 2020-09-03 17:05:03 satisgroupsa.pl
1606GMET20093001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLGRODN00015 GRODNO 2020-09-30 09:00:00 GMET Graniczna 5, 05-252 Dąbrówka PL 2020-09-14 2020-09-04 14:20:00 2020-09-03 17:36:19 www.grodno.pl
2320XMET20093001 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLMLSTM00015 MLSYSTEM 2020-09-30 08:30:00 XMET Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie PL 2020-09-14 2020-09-04 14:20:00 2020-09-03 20:00:29 ir.mlsystem.pl
2263GMET20093001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLEMG0000020 EMG S.A. 2020-09-30 13:00:00 GMET Jagiellońska 6/3, 40-035 Katowice PL 2020-09-14 2020-09-04 14:20:00 2020-09-04 08:41:38 www.emgsa.pl
0186GMET20100201 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLARIEL00046 WINVEST 2020-10-02 09:00:00 GMET Naruszewicza 30 lok 31, 02-627 Warszawa PL 2020-09-16 2020-09-04 14:20:00 2020-09-04 11:05:47 www.balticbridge.com.pl
1610GMET20093001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLINPNT00013 BALTICINV 2020-09-30 11:00:00 GMET Piękna 66A, 00-672 Warszawa PL 2020-09-14 2020-09-04 14:20:00 2020-09-04 12:58:25 www.balticceramics.com
1297GMET20093001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLLSTIA00018 INDYGO 2020-09-30 10:00:00 GMET Swietokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa PL 2020-09-14 2020-09-04 14:20:00 2020-09-04 13:21:54 www.indygotechminerals.com
1297GMET20093001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLLSTIA00083 AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SPÓŁKI INDYGOTECH MINERALS SA 2020-09-30 10:00:00 GMET Swietokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa PL 2020-09-14 2020-09-04 14:20:00 2020-09-04 13:21:54 www.indygotechminerals.com
1378GMET20093001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLGPFCS00018 ECERAMICS 2020-09-30 13:00:00 GMET Swietokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa PL 2020-09-14 2020-09-04 14:20:00 2020-09-04 13:30:47 www.electroceramics.pl
2343XMET20100101 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLARTGS00019 ARTGAMES 2020-10-01 09:00:00 XMET Świętokrzyska 18, 00-057 Warszawa PL 2020-09-15 2020-09-04 14:20:00 2020-09-03 20:07:15 art-games.com
1432GMET2009031R GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy AT0000A21KS2 IIAAV 2020-10-01 09:00:00 GMET AT 2020-09-21 2020-09-07 11:03:04 2020-09-03 11:54:35 www.immofinanz.com
1091GMET2009031R GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy AT0000827209 WARIMPEX 2020-10-05 08:00:00 GMET FLORIDOTOWER, 30.STOCK, FLORIDSDORFER HAUPTSTRASSE 1, 1210 WIEN AT 2020-09-25 2020-09-07 11:03:04 2020-09-03 11:54:36 www.warimpex.com
1163XMET20092901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLADVPL00029 IALBGR 2020-09-29 14:00:00 XMET DOMANIEWSKA 39A, 02-672 WARSZAWA PL 2020-09-13 2020-09-07 11:03:04 2020-09-03 17:05:03 satisgroupsa.pl
1606GMET20093001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLGRODN00015 GRODNO 2020-09-30 09:00:00 GMET Graniczna 5, 05-252 Dąbrówka PL 2020-09-14 2020-09-07 11:03:04 2020-09-03 17:36:19 www.grodno.pl
2320XMET20093001 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLMLSTM00015 MLSYSTEM 2020-09-30 08:30:00 XMET Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie PL 2020-09-14 2020-09-07 11:03:04 2020-09-03 20:00:29 ir.mlsystem.pl
2263GMET20093001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLEMG0000020 EMG S.A. 2020-09-30 13:00:00 GMET Jagiellońska 6/3, 40-035 Katowice PL 2020-09-14 2020-09-07 11:03:04 2020-09-04 08:41:38 www.emgsa.pl
0186GMET20100201 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLARIEL00046 WINVEST 2020-10-02 09:00:00 GMET Naruszewicza 30 lok 31, 02-627 Warszawa PL 2020-09-16 2020-09-07 11:03:04 2020-09-04 11:05:47 www.balticbridge.com.pl
1610GMET20093001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLINPNT00013 BALTICINV 2020-09-30 11:00:00 GMET Piękna 66A, 00-672 Warszawa PL 2020-09-14 2020-09-07 11:03:04 2020-09-04 12:58:25 www.balticceramics.com
1297GMET20093001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLLSTIA00018 INDYGO 2020-09-30 10:00:00 GMET Swietokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa PL 2020-09-14 2020-09-07 11:03:04 2020-09-04 13:21:54 www.indygotechminerals.com
1297GMET20093001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLLSTIA00083 AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SPÓŁKI INDYGOTECH MINERALS SA 2020-09-30 10:00:00 GMET Swietokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa PL 2020-09-14 2020-09-07 11:03:04 2020-09-04 13:21:54 www.indygotechminerals.com
1378GMET20093001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLGPFCS00018 ECERAMICS 2020-09-30 13:00:00 GMET Swietokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa PL 2020-09-14 2020-09-07 11:03:04 2020-09-04 13:30:47 www.electroceramics.pl
2343XMET20100101 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLARTGS00019 ARTGAMES 2020-10-01 09:00:00 XMET Świętokrzyska 18, 00-057 Warszawa PL 2020-09-15 2020-09-07 11:03:04 2020-09-03 20:07:15 art-games.com
0111XMET20093001 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLELTIM00013 AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SPÓŁKI ELEKTRIM SA 2020-09-30 08:00:00 XMET Pańska 77/79, 00-834 Warszawa PL 2020-09-14 2020-09-07 11:03:04 2020-09-04 14:02:20 www.elektrim.pl
2734INTRTX20001A INTR - wypłata odsetek PLO273400013 7R SPÓŁKA AKCYJNA 2020-09-10 2020-09-03 2020-09-07 11:03:04 2020-09-04 16:02:41
2306XMET20100101 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLECCGM00012 ECCGAMES 2020-10-01 12:00:00 XMET Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa PL 2020-09-15 2020-09-07 11:03:04 2020-09-04 17:58:01 www.eccgames.com
2306XMET20100101 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLECCGM00012 ECCGAMES 2020-10-01 12:00:00 XMET Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa PL 2020-09-15 2020-09-07 11:03:04 2020-09-04 17:58:05 www.eccgames.com
2267GMET20093001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLAQTCH00013 AQUATECH 2020-09-30 07:15:00 GMET Ordynacka 14/4, 00-364 Warszawa PL 2020-09-14 2020-09-07 11:03:04 2020-09-07 06:10:48 www.aqtwater.com
2158INTRTX200006 INTR - wypłata odsetek PLEVRCP00061 EVC0921 2020-09-09 2020-09-01 2020-09-07 11:03:04 2020-09-07 09:12:01
2267GMET20093001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLAQTCH00013 AQUATECH 2020-09-30 07:15:00 GMET Ordynacka 14/4, 00-364 Warszawa PL 2020-09-14 2020-09-07 11:03:04 2020-09-07 06:10:45 www.aqtwater.com
1710INTRTX200024 INTR - wypłata odsetek PLPRESC00091 YOLO SA SERIA G1 2020-12-09 2020-12-01 2020-09-07 11:03:04 2020-09-07 10:23:07
1582INTR20200004 INTR - wypłata odsetek PLKRBSP00017 SBK1020 2020-10-29 2020-10-21 2020-09-07 14:55:46 2020-09-07 12:39:47
1582REDM20200001 REDM - wykup obligacji PLKRBSP00017 SBK1020 2020-10-29 2020-10-21 2020-09-07 14:55:46 2020-09-07 12:40:34
2158INTRTX210002 INTR - wypłata odsetek PLEVRCP00061 EVC0921 2021-03-09 2021-03-01 2020-09-07 15:55:49 2020-09-07 15:08:43
1461GMET20093001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLWRZCL00014 WIERZYCL 2020-09-30 07:00:00 GMET ul. Wyzwolenia 27, pok.305, 43-190 Mikołów PL 2020-09-14 2020-09-07 15:55:49 2020-09-07 15:08:59 wierzycielsa.pl/walne-zgromadzenia/s287
2097XMET20100801 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLBRTZM00010 BORUTA 2020-10-08 09:00:00 XMET Jagiellońska 96, 85-027 Bydgoszcz PL 2020-09-22 2020-09-07 18:56:00 2020-09-07 18:18:21 www.boruta-zachem.pl
0308GMET20093001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLINSTL00011 AWBUD 2020-09-30 09:00:00 GMET Reja 4, 42-440 Fugasówka PL 2020-09-14 2020-09-08 10:57:05 2020-09-08 10:19:51 partner-bud.pl
0308GMET20093001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLINSTL00011 AWBUD 2020-09-30 09:00:00 GMET Reja 4, 42-440 Fugasówka PL 2020-09-14 2020-09-08 10:57:05 2020-09-08 10:19:58 partner-bud.pl
1344DVCA20200001 DVCA - dywidenda pieniężna PLHOTB000011 CARLSON 2020-09-23 2020-09-14 2020-09-08 12:57:10 2020-09-08 12:15:19
1994GMET20100601 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLCDE0000010 INVENTION 2020-10-06 07:00:00 GMET ks. Kordeckiego 12/3, 85-225 Bydgoszcz PL 2020-09-20 2020-09-08 13:57:13 2020-09-08 13:34:22 inventionmed.pl
2327XMET20092901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLPRIPK00018 EKOPARK 2020-09-29 06:15:00 XMET Małe Garbary 5, 87-100 TORUŃ PL 2020-09-13 2020-09-08 14:57:16 2020-09-08 13:59:37 www.eko-park.org
1165XMET20100701 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLINTRL00013 INTROL 2020-10-07 08:00:00 XMET Tadeusza Kościuszki 112, 40-519 Katowice PL 2020-09-21 2020-09-08 14:57:16 2020-09-08 14:06:27 www.introlsa.pl
2351DVCA20200001 DVCA - dywidenda pieniężna PLSNK0000012 SONKA 2020-09-24 2020-09-03 2020-09-08 17:57:25 2020-09-08 17:25:25
1832INTRTX200009 INTR - wypłata odsetek PLALIOR00102 ALR0321 2020-09-30 2020-09-22 2020-09-09 08:58:34 2020-09-09 08:26:57
1989XMET20100901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLLGNTD00017 LGTRADE 2020-10-09 10:00:00 XMET ul. Ruska 51 B, 50-079 Wrocław PL 2020-09-23 2020-09-09 09:58:37 2020-09-09 09:32:25 www.logintrade.pl
1091DVCA2020001R DVCA - dywidenda pieniężna AT0000827209 WARIMPEX 2020-10-09 2020-10-08 2020-09-09 11:58:43 2020-09-09 11:38:04
1130GMET20100201 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLSTPRK00019 STAPORKOW 2020-10-02 09:00:00 GMET Górnicza 3, 26-220 Stąporków PL 2020-09-16 2020-09-09 13:58:49 2020-09-09 13:13:18 www.zuk.com.pl
1872GMET20092801 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLMDIUS00018 KME 2020-09-28 11:00:00 GMET Straszewskiego 12, 31-101 Kraków PL 2020-09-12 2020-09-09 15:58:55 2020-09-09 15:53:52 www.kancelariamedius.pl
1858XMET20101201 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLCLDTC00019 CLOUD 2020-10-12 10:00:00 XMET Plac Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa PL 2020-09-26 2020-09-09 15:58:55 2020-09-09 15:30:15 www.cloudtechnologies.pl
1123XMET20100601 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLLCCRP00017 DEVELIA 2020-10-06 08:00:00 XMET ul. Powstańców Śląskich 95, 53-333 Wrocław PL 2020-09-20 2020-09-10 08:00:12 2020-09-10 07:37:43 www.develia.pl/pl
2362INTRTX20016A INTR - wypłata odsetek PLO236200013 HREIT 2020-09-30 2020-09-22 2020-09-10 10:00:18 2020-09-10 09:59:28
1726SPLF20200001 SPLF - split PLSUNEX00013 SUNEX 2020-09-15 2020-09-14 2020-09-10 10:00:18 2020-09-10 09:48:17
2362INTRTX20020A INTR - wypłata odsetek PLO236200021 HREIT 2020-09-30 2020-09-22 2020-09-10 11:00:21 2020-09-10 10:06:07
2374INTRTX20017A INTR - wypłata odsetek PLO237400034 BCD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 2020-09-30 2020-09-22 2020-09-10 11:00:21 2020-09-10 10:16:32
0172DVCA20200001 DVCA - dywidenda pieniężna PLKETY000011 KETY 2020-10-06 2020-09-21 2020-09-10 11:00:21 2020-09-10 10:26:19
0172DVCA20200002 DVCA - dywidenda pieniężna PLKETY000011 KETY 2020-11-04 2020-09-21 2020-09-10 11:00:21 2020-09-10 10:27:27
1184XMET20100901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLCTINT00018 CIGAMES 2020-10-09 09:00:00 XMET Twarda 18, 00-105 Warszawa PL 2020-09-23 2020-09-10 15:00:49 2020-09-10 14:33:24 cigames.com
1219XMET20100601 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLPWRMD00011 IFIRMA 2020-10-06 08:00:00 XMET ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław PL 2020-09-20 2020-09-10 16:00:54 2020-09-10 15:56:05 www.ifirma.pl
2192INTRTX200054 INTR - wypłata odsetek PLPKOHP00074 PHP0424 2020-10-26 2020-10-16 2020-09-11 06:04:43 2020-09-10 23:54:32
0172DVCA20200002 DVCA - dywidenda pieniężna PLKETY000011 KETY 2020-11-04 2020-09-21 2020-09-11 13:06:25 2020-09-11 12:28:09
0248DVCA20200001 DVCA - dywidenda pieniężna PLROPCE00017 ROPCZYCE 2020-10-12 2020-09-24 2020-09-11 15:06:55 2020-09-11 14:44:08
2246XMET20100101 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLARTFX00011 ARTIFEX 2020-10-01 09:00:00 XMET Wolności 262, 41-800 Zabrze PL 2020-09-15 2020-09-11 15:06:55 2020-09-11 14:47:00 www.artifexmundi.com
1795INTR20210002 INTR - wypłata odsetek PLGETBK00269 GNB0321 2021-03-12 2021-03-04 2020-09-14 09:22:50 2020-09-14 09:02:22
1795REDM20210002 REDM - wykup obligacji PLGETBK00269 GNB0321 2021-03-12 2021-03-04 2020-09-14 09:22:50 2020-09-14 09:03:16
2217INTRTX210001 INTR - wypłata odsetek PLO221700019 SAF SPÓŁKA AKCYJNA 2021-03-11 2021-03-03 2020-09-14 13:23:51 2020-09-14 12:51:20
2243INTRTX200012 INTR - wypłata odsetek PLARCHE00047 ARCHE SP.Z O.O. 2020-12-14 2020-12-07 2020-09-14 13:23:51 2020-09-14 12:58:01
2217INTRTX200005 INTR - wypłata odsetek PLO221700019 SAF SPÓŁKA AKCYJNA 2020-09-15 2020-09-03 2020-09-14 13:23:51 2020-09-14 12:42:12
2217INTRTX200006 INTR - wypłata odsetek PLO221700019 SAF SPÓŁKA AKCYJNA 2020-12-11 2020-12-03 2020-09-14 13:23:51 2020-09-14 12:50:09
2192INTRTX200061 INTR - wypłata odsetek PLPKOHP00165 PHO0821 2020-11-30 2020-11-20 2020-09-14 16:24:36 2020-09-14 16:09:29
0411DECR20200001 DECR - zmniejszenie wart. nom. PLCPTLP00015 CAPITAL 2020-09-16 2020-09-15 2020-09-14 17:24:51 2020-09-14 17:19:10
1220SPLR20200001 SPLR - scalanie akcji PLBLTXG00010 BLUETAX 2020-09-28 2020-09-21 2020-09-15 10:29:34 2020-09-15 09:47:48
2180INTRTX200004 INTR - wypłata odsetek PLGEOMD00023 GEO0421 2020-10-05 2020-09-28 2020-09-15 11:29:49 2020-09-15 11:23:24
0461XMET20100901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLTRFRM00018 NEUCA 2020-10-09 09:00:00 XMET Forteczna 35-37, 87-100 Toruń PL 2020-09-23 2020-09-15 11:29:49 2020-09-15 10:30:30 neuca.pl/relacje-inwestorskie/walne_zgromadzenie
0461XMET20100901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLTRFRM00018 NEUCA 2020-10-09 09:00:00 XMET Forteczna 35-37, 87-100 Toruń PL 2020-09-23 2020-09-15 11:29:49 2020-09-15 10:40:34 neuca.pl/relacje-inwestorskie/walne_zgromadzenie
0461XMET20100901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLTRFRM00018 NEUCA 2020-10-09 09:00:00 XMET Forteczna 35-37, 87-100 Toruń PL 2020-09-23 2020-09-15 11:29:49 2020-09-15 10:41:47 neuca.pl/relacje-inwestorskie/walne_zgromadzenie
0461XMET20100901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLTRFRM00018 NEUCA 2020-10-09 09:00:00 XMET Forteczna 35-37, 87-100 Toruń PL 2020-09-23 2020-09-15 11:29:49 2020-09-15 10:44:38 neuca.pl/relacje-inwestorskie/walne_zgromadzenie
0461XMET20100901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLTRFRM00018 NEUCA 2020-10-09 09:00:00 XMET Forteczna 35-37, 87-100 Toruń PL 2020-09-23 2020-09-15 11:29:49 2020-09-15 10:50:02 neuca.pl/relacje-inwestorskie/walne_zgromadzenie
0461XMET20100901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLTRFRM00018 NEUCA 2020-10-09 09:00:00 XMET Forteczna 35-37, 87-100 Toruń PL 2020-09-23 2020-09-15 11:29:49 2020-09-15 10:51:29 neuca.pl/relacje-inwestorskie/walne_zgromadzenie
2180MCALTX200001 MCAL - wykup obligacji PLGEOMD00023 GEO0421 2020-10-05 2020-09-28 2020-09-15 13:30:17 2020-09-15 12:43:29
1060DVCA20200001 DVCA - dywidenda pieniężna PLUNMST00014 UNIMA 2020-10-12 2020-09-30 2020-09-15 14:30:33 2020-09-15 14:24:26
2243INTRTX200012 INTR - wypłata odsetek PLARCHE00047 ARCHE SP.Z O.O. 2020-12-14 2020-12-07 2020-09-15 15:30:48 2020-09-15 15:23:26
2292XMET20101201 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLNNGRP00011 NANOGROUP 2020-10-12 08:00:00 XMET Żelazna 67/57, 00-871 Warszawa PL 2020-09-26 2020-09-15 15:30:48 2020-09-15 15:30:22 nanogroup.eu
2180INTRTX20001A INTR - wypłata odsetek PLGEOMD00031 GEO0922 2020-09-30 2020-09-22 2020-09-15 17:31:18 2020-09-15 16:32:22
0467INTRTX210001 INTR - wypłata odsetek PLPKO0000099 PKO0827 2021-03-01 2021-02-19 2020-09-15 17:31:18 2020-09-15 17:07:56
1312XMET20101301 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLCRBON00018 ARENAPL 2020-10-13 10:00:00 XMET Kościelna 37, 60-537 Poznań PL 2020-09-27 2020-09-16 16:37:35 2020-09-16 16:10:56 www.arenasa.pl
1860GMET20101501 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLWRKSR00019 WORKSERV 2020-10-15 10:00:00 GMET Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa PL 2020-09-29 2020-09-16 17:37:49 2020-09-16 16:56:27 www.workservice.com/pl/relacje-inwestorskie
1388XMET20101301 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLDNTMD00012 DENTAMDC 2020-10-13 07:00:00 XMET Szeroka 7, 87-100 Toruń PL 2020-09-27 2020-09-16 18:38:04 2020-09-16 18:16:29 www.dent-a-medical.com
0121XMET20101301 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLVSTLA00011 VRG 2020-10-13 10:00:00 XMET Pilotów 10, 31-462 Kraków PL 2020-09-27 2020-09-16 20:38:32 2020-09-16 20:26:13 www.vrg.pl
1277XMET20101201 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLDRD2400010 DRFINANCE 2020-10-12 08:00:00 XMET LEGNICKA 17 M 74, 53-671 WROCŁAW PL 2020-09-26 2020-09-17 06:41:47 2020-09-16 21:25:17 www.drfinance.pl
1726XMET20101301 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLSUNEX00013 SUNEX 2020-10-13 10:00:00 XMET Piaskowa 7, 47-400 Racibórz PL 2020-09-27 2020-09-17 13:43:35 2020-09-17 13:14:27 www.sunex.pl
2026XMET20101401 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLPIK0000018 ADATEX 2020-10-14 08:00:00 XMET Graniczna 34B/U24, 41-300 Dąbrowa Górnicza PL 2020-09-28 2020-09-17 14:43:49 2020-09-17 14:24:58 www.adatexsa.pl
2184XMET20101401 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLKRKGL00012 KGL 2020-10-14 12:00:00 XMET Postępu 20, 05-080 Mościska PL 2020-09-28 2020-09-17 15:44:04 2020-09-17 15:36:18 www.kgl.pl
0192XMET20101401 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLBOS0000019 BOS 2020-10-14 08:00:00 XMET ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa PL 2020-09-28 2020-09-17 16:44:19 2020-09-17 15:46:34 www.bosbank.pl
1736INTRTX200032 INTR - wypłata odsetek PLGHLMC00461 GHE1023 2020-10-07 2020-09-30 2020-09-18 06:48:33 2020-09-17 21:19:03
0388XMET20100601 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLMCIMG00012 MCI 2020-10-06 10:00:00 XMET Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa PL 2020-09-20 2020-09-18 11:49:46 2020-09-18 11:36:46 www.mci.pl
3018XMET20101501 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLGMNGF00017 GAMFACTOR 2020-10-15 08:00:00 XMET Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa PL 2020-09-29 2020-09-18 12:50:00 2020-09-18 12:29:28 www.gamingfactory.pl
2299DVCA20200001 DVCA - dywidenda pieniężna PLR220000018 R22 2020-10-06 2020-09-29 2020-09-18 13:50:15 2020-09-18 12:59:32
0276PARI20200001 PARI - asymilacja PLWAWEL00054 PLWAWEL00013 WAWEL S.A. 2020-09-25 2020-09-24 2020-09-21 10:07:32 2020-09-21 09:39:46
1694INTRTX210010 INTR - wypłata odsetek PLPCCRK00183 PCR1023 2021-01-11 2020-12-29 2020-09-21 16:08:58 2020-09-21 15:21:19
2163INTRTX200017 INTR - wypłata odsetek PLGTBCK00271 GBK1220 2020-09-30 2020-09-23 2020-09-21 16:08:58 2020-09-21 16:08:51
0117XMET20101901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLEFEKT00018 EFEKT 2020-10-19 07:00:00 XMET Łączyny 5, 02-820 Warszawa PL 2020-10-03 2020-09-21 19:09:43 2020-09-21 18:56:02 efektsa.pl
0117XMET20101901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLEFEKT00083 EFEKT 2020-10-19 07:00:00 XMET Łączyny 5, 02-820 Warszawa PL 2020-10-03 2020-09-21 19:09:43 2020-09-21 18:56:02 efektsa.pl
1380XMET20101901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLINTKS00013 CFI 2020-10-19 10:00:00 XMET Łączyny 5, 02-820 Warszawa PL 2020-10-03 2020-09-21 19:09:43 2020-09-21 18:57:36 cfiholding.pl
0264XMET20102301 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLTIM0000016 TIM 2020-10-23 08:00:00 XMET Jaworska 13, 53-612 Wrocław PL 2020-10-07 2020-09-22 06:13:09 2020-09-21 20:12:46 www.timsa.pl
1162DVCA20200001 DVCA - dywidenda pieniężna PLAUXLM00026 UHYECA 2020-10-14 2020-09-30 2020-09-22 10:14:06 2020-09-22 09:49:42
1945MCALCS20654R MCAL - wykup obligacji PLINGNV33662 INTLSLV33662 2020-09-25 2020-09-23 2020-09-22 10:14:06 2020-09-22 10:05:14
1185XMET20101901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLDROP000011 DROP 2020-10-19 10:00:00 XMET Modzelewskiego 37 lok. U10, 00-001 Warszawa PL 2020-10-03 2020-09-22 12:14:35 2020-09-22 11:25:12 www.drop-sa.pl
1606GMET20102001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLGRODN00015 GRODNO 2020-10-20 08:00:00 GMET Graniczna 5, 05-252 Dąbrówka PL 2020-10-04 2020-09-22 17:15:46 2020-09-22 16:54:29 www.grodno.pl
1146XMET20102101 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLVGUAR00011 DEVORAN 2020-10-21 10:00:00 XMET Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa PL 2020-10-05 2020-09-23 06:19:44 2020-09-22 21:15:06 devoran.pl
1710INTRTX200025 INTR - wypłata odsetek PLPRESC00141 YOLO S.A. SERIA I 2020-12-24 2020-12-16 2020-09-23 09:20:30 2020-09-23 08:43:14
2192INTRTX200063 INTR - wypłata odsetek PLPKOHP00181 PHO1221 2020-12-21 2020-12-11 2020-09-23 11:20:59 2020-09-23 10:33:05
1885XMET20102701 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLELMTL00017 ELEMENTAL 2020-10-27 08:00:00 XMET Traugutta 42a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki PL 2020-10-11 2020-09-23 14:21:45 2020-09-23 14:03:31 www.elemental.biz
0338REDMTX200004 REDM - wykup obligacji PLPOLND00241 PND0920 2020-09-29 2020-09-21 2020-09-23 15:22:00 2020-09-23 14:54:40
0170INTRTX200020 INTR - wypłata odsetek PLECHPS00308 ECH0423 2020-10-12 2020-10-02 2020-09-23 17:22:30 2020-09-23 16:36:09
2330DVCA20200001 DVCA - dywidenda pieniężna PLMVGMS00011 MOVIEGAMES 2020-10-07 2020-09-30 2020-09-23 18:22:47 2020-09-23 17:30:57
2147XMET20102001 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLIDEAB00013 IDEABANK 2020-10-20 08:00:00 XMET Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa PL 2020-10-04 2020-09-23 19:23:02 2020-09-23 18:24:39 www.ideabank.pl
0484XMET20102001 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLEURCH00011 EUROCASH 2020-10-20 08:00:00 XMET ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki PL 2020-10-04 2020-09-24 06:26:27 2020-09-23 20:51:08 www.grupaeurocash.pl
2333INTRTX200015 INTR - wypłata odsetek PLWCHTI00030 WECHTA INWESTYCJE SP.ZOO 2020-12-28 2020-12-18 2020-09-24 09:27:13 2020-09-24 09:23:24
0377XMET20102201 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLKGNRC00015 KOGENERA 2020-10-22 09:00:00 XMET Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL 2020-10-06 2020-09-24 09:27:13 2020-09-24 09:24:04 www.kogeneracja.com.pl
1561INTRTX200002 INTR - wypłata odsetek PLO156100011 EUC0423 2020-10-14 2020-10-06 2020-09-24 12:27:58 2020-09-24 12:24:00
1836MCALTX200003 MCAL - wykup obligacji PLVTGDL00176 VTG1022 2020-10-26 2020-10-19 2020-09-24 14:28:27 2020-09-24 14:25:03
2264REDMTX200001 REDM - wykup obligacji PLDINPL00029 DNP1020 2020-10-13 2020-10-06 2020-09-24 19:29:43 2020-09-24 18:39:39
2170XMET20102201 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLSFTBL00012 SOFTBLUE 2020-10-22 10:00:00 XMET Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3, 85-225 Bydgoszcz PL 2020-10-06 2020-09-25 09:33:54 2020-09-25 09:31:17 www.softblue.pl
1517INTRTX210003 INTR - wypłata odsetek PLROBYG00255 ROB0323 2021-03-29 2021-03-19 2020-09-25 11:34:23 2020-09-25 10:46:23
1004GMET20102001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLAMBRA00013 AMBRA 2020-10-20 08:00:00 GMET Puławska 336, 02-819 Warszawa PL 2020-10-04 2020-09-25 13:34:52 2020-09-25 13:24:09 www.ambra.com.pl
1098DVCA20200001 DVCA - dywidenda pieniężna PLMKRNP00015 MAKARONPL 2020-10-23 2020-10-01 2020-09-25 16:35:33 2020-09-25 16:28:15
0374XMET20102201 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLBEFSN00010 PBSFINANSE 2020-10-22 10:00:00 XMET Mickiewicza 29, 38-500 Sanok PL 2020-10-06 2020-09-25 19:36:20 2020-09-25 19:03:58 www.pbsfinanse.pl
1079XMET20102101 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLPRCAD00018 PROCAD 2020-10-21 10:00:00 XMET Kartuska 215, 80-122 Gdańsk PL 2020-10-05 2020-09-28 08:52:35 2020-09-28 08:28:47 www.procad.pl/walne21102020
0471XMET20103001 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLKLNR000017 RAWLPLUG 2020-10-30 10:00:00 XMET Aleja Kasprowicza 58/60, 51-137 Wrocław PL 2020-10-14 2020-09-28 12:23:46 2020-09-28 11:58:44 www.rawlplug.pl
0471XMET20103001 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLKLNR000017 RAWLPLUG 2020-10-30 10:00:00 XMET Aleja Kasprowicza 58/60, 51-137 Wrocław PL 2020-10-14 2020-09-28 12:23:46 2020-09-28 11:58:51 www.rawlplug.pl
0140XMET20111901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLNVITA00018 NOVITA 2020-11-19 10:00:00 XMET Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra PL 2020-11-03 2020-09-28 16:24:41 2020-09-28 15:41:00 www.novita.pl
1832INTRTX200010 INTR - wypłata odsetek PLALIOR00219 ALR1025 2020-10-20 2020-10-12 2020-09-29 09:28:42 2020-09-29 08:37:36
1349XMET20102701 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLLWBGD00016 BOGDANKA 2020-10-27 09:00:00 XMET Bogdanka -, 21-013 Puchaczów PL 2020-10-11 2020-09-29 13:29:35 2020-09-29 13:17:40 ri.lw.com.pl
1115INTRTX200017 INTR - wypłata odsetek PLGFPRE00156 PRF1021 2020-10-19 2020-10-09 2020-09-29 16:30:13 2020-09-29 15:40:14
0174GMET20103001 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLELTBD00017 ELBUDOWA 2020-10-30 11:00:00 GMET Wojska Polskiego 11, 01-523 Warszawa PL 2020-10-14 2020-09-29 17:30:26 2020-09-29 16:51:09 www.elektrobudowa.pl
0315INTRTX200005 INTR - wypłata odsetek PLPEKAO00297 PEO1028 2020-10-15 2020-10-07 2020-09-30 10:34:01 2020-09-30 09:39:52
0315INTRTX200007 INTR - wypłata odsetek PLPEKAO00289 PEO1027 2020-11-02 2020-10-23 2020-09-30 10:34:01 2020-09-30 09:45:37
2136GMET2009301R GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy ES0113900J37 SANTANDER 2020-10-26 08:00:00 GMET ES 2020-10-22 2020-09-30 12:34:27 2020-09-30 12:02:28
0456XMET20110901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLCRMNG00029 NOWAGALA 2020-11-09 09:00:00 XMET Iłżecka 26, 02-135 Warszawa PL 2020-10-24 2020-09-30 13:34:42 2020-09-30 12:54:49 www.nowa-gala.com.pl
1636INTRTX200058 INTR - wypłata odsetek PLKRK0000374 KRU1121 2020-11-13 2020-11-04 2020-09-30 13:34:42 2020-09-30 13:24:28
1636INTRTX200059 INTR - wypłata odsetek PLKRK0000366 KRU1120 2020-11-26 2020-11-18 2020-09-30 13:34:42 2020-09-30 13:25:45
1636REDMTX200002 REDM - wykup obligacji PLKRK0000366 KRU1120 2020-11-26 2020-11-18 2020-09-30 13:34:42 2020-09-30 13:26:27
1636INTRTX200060 INTR - wypłata odsetek PLKRK0000408 KRU0522 2020-11-09 2020-10-31 2020-09-30 13:34:42 2020-09-30 13:27:51
1636INTRTX200061 INTR - wypłata odsetek PLKRK0000416 KRU0521 2020-11-19 2020-11-11 2020-09-30 13:34:42 2020-09-30 13:28:56
1636INTRTX200062 INTR - wypłata odsetek PLKRK0000531 KRU1123 2020-11-27 2020-11-19 2020-09-30 13:34:42 2020-09-30 13:30:11
1636INTRTX200063 INTR - wypłata odsetek PLKRK0000549 KRU0224 2020-11-06 2020-10-29 2020-09-30 13:34:42 2020-09-30 13:31:12
2147XMET20102801 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLIDEAB00013 IDEABANK 2020-10-28 09:00:00 XMET Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa PL 2020-10-12 2020-10-01 06:38:18 2020-09-30 20:52:46 www.ideabank.pl
1795XMET20102901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLGETBK00012 GETINOBLE 2020-10-29 10:00:00 XMET Rondo I. Daszyńskiego 2c, 00-843 Warszawa PL 2020-10-13 2020-10-01 06:38:18 2020-09-30 21:14:24 www.gnb.pl
2192INTRTX200062 INTR - wypłata odsetek PLPKOHP00199 PHP1224 2020-12-02 2020-11-24 2020-10-01 06:38:18 2020-09-30 21:14:49
2192INTRTX200053 INTR - wypłata odsetek PLPKOHP00090 PHP0725 2020-10-26 2020-10-16 2020-10-01 06:38:18 2020-09-30 21:14:49
1675XMET20110501 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLBLOBR00014 BLOOBER 2020-11-05 09:00:00 XMET CYSTERSOW 9 9, 31-553 KRAKÓW PL 2020-10-20 2020-10-01 06:38:18 2020-10-01 06:02:06 ir.blooberteam.com/2020/09/30/ogloszenie-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-bloober-team-sa-na-dzien-5-listopada-2020-r
2136GMET2010011R GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy ES0113900J37 SANTANDER 2020-10-26 07:00:00 GMET ES 2020-10-22 2020-10-01 10:39:11 2020-10-01 10:10:40
1949XMET20102901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLENERG00022 ENERGA 2020-10-29 09:00:00 XMET al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk PL 2020-10-13 2020-10-01 10:39:11 2020-10-01 09:42:31 www.grupa.energa.pl
1795INTRTX210006 INTR - wypłata odsetek PLGETBK00343 GNB0323 2021-03-31 2021-03-23 2020-10-01 10:39:11 2020-10-01 10:38:48
1011INTRTX200006 INTR - wypłata odsetek PLODRTS00108 OTS0421 2020-12-31 2020-12-22 2020-10-01 13:39:52 2020-10-01 13:21:57
1259INTRTX200001 INTR - wypłata odsetek PLFSTFC00087 FFI0121 2020-10-05 2020-07-07 2020-10-01 15:40:20 2020-10-01 15:06:49
1068INTRTX210001 INTR - wypłata odsetek PLDMDVL00103 DOM DEVELOPMENT S.A. 2021-03-25 2021-03-18 2020-10-01 16:40:34 2020-10-01 16:36:28
2057XMET20102801 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLMRCTR00015 MERCATOR 2020-10-28 09:30:00 XMET Josepha Conrada 29A, 31-357 Kraków PL 2020-10-12 2020-10-02 06:43:35 2020-10-02 06:05:01 mercatormedical.eu
1258XMET20101901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLCAMMD00032 LARQ 2020-10-19 10:00:00 XMET Tamka 16 lok. U4 16/U4, 00-349 Warszawa PL 2020-10-03 2020-10-02 08:44:01 2020-10-02 08:09:38 www.larq.pl
1258XMET20102301 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLCAMMD00032 LARQ 2020-10-23 10:00:00 XMET Tamka 16 lok. U4 16/U4, 00-349 Warszawa PL 2020-10-07 2020-10-02 08:44:01 2020-10-02 08:13:15 www.larq.pl
0207INTRTX200036 INTR - wypłata odsetek PLBEST000242 BST0421 2020-10-20 2020-10-12 2020-10-02 10:44:29 2020-10-02 09:45:48
0207INTRTX200037 INTR - wypłata odsetek PLBEST000226 BST0121 2020-10-26 2020-10-16 2020-10-02 10:44:29 2020-10-02 09:49:31
2470INTRTX200015 INTR - wypłata odsetek PLO247000022 PCWO ENERGY S.A. 2020-10-30 2020-10-22 2020-10-02 10:44:29 2020-10-02 09:51:13
0207INTRTX200038 INTR - wypłata odsetek PLBEST000259 BST0821 2020-11-10 2020-11-02 2020-10-02 10:44:29 2020-10-02 09:52:28
2470INTRTX210001 INTR - wypłata odsetek PLO247000022 PCWO ENERGY S.A. 2021-02-01 2021-01-22 2020-10-02 10:44:29 2020-10-02 10:03:36
1782GMET20102801 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLIZBLK00010 IZOBLOK 2020-10-28 10:00:00 GMET Legnicka 15, 41-503 Chorzów PL 2020-10-12 2020-10-02 12:44:56 2020-10-02 12:31:24 www.izoblok.pl
2581INTRTX21002A INTR - wypłata odsetek PLO258100026 INOPA SP. Z O.O. 2021-01-04 2020-12-23 2020-10-02 13:45:09 2020-10-02 12:46:24
2581INTRTX21003A INTR - wypłata odsetek PLO258100034 INOPA SP. Z O.O. 2021-01-04 2020-12-23 2020-10-02 13:45:10 2020-10-02 12:47:01
1278XMET20103001 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLADDRG00015 PLATYNINW 2020-10-30 04:00:00 XMET Piłsudskiego 35, 09-407 Płock PL 2020-10-14 2020-10-02 19:46:31 2020-10-02 18:47:52 www.platyn.pl
1278XMET20103001 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLADDRG00122 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. 2020-10-30 04:00:00 XMET Piłsudskiego 35, 09-407 Płock PL 2020-10-14 2020-10-02 19:46:31 2020-10-02 18:47:52 www.platyn.pl
1278XMET20103002 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLADDRG00015 PLATYNINW 2020-10-30 14:00:00 XMET Piłsudskiego 35, 09-407 Płock PL 2020-10-14 2020-10-02 20:46:44 2020-10-02 20:14:58 www.platyn.pl
1278XMET20103002 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLADDRG00122 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. 2020-10-30 14:00:00 XMET Piłsudskiego 35, 09-407 Płock PL 2020-10-14 2020-10-02 20:46:44 2020-10-02 20:14:58 www.platyn.pl
0361XMET2010051R XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy EE3100005166 FON 2000-10-08 07:00:00 XMET Padlewskiego 18C, 09-402 Płock PL 2020-10-01 2020-10-05 15:00:35 2020-10-05 14:14:17 oam.fi.ee/en/announcement?id=7145
1834REDMTX200001 REDM - wykup obligacji PLINDOS00050 INS1020 2020-10-27 2020-10-19 2020-10-06 09:04:28 2020-10-06 08:54:54
1795INTRTX210007 INTR - wypłata odsetek PLGETBK00434 GNB0424 2021-04-06 2021-03-26 2020-10-06 11:04:54 2020-10-06 10:54:21
1238INTRTX200003 INTR - wypłata odsetek PLCFRPT00047 CPS0426 2020-10-26 2020-10-16 2020-10-06 12:05:07 2020-10-06 11:30:37
1114INTRTX200011 INTR - wypłata odsetek PLKRINK00253 KRI0423 2020-10-26 2020-10-16 2020-10-06 13:05:21 2020-10-06 12:45:06
1114INTRTX200012 INTR - wypłata odsetek PLKRINK00212 KRI1020 2020-10-26 2020-10-16 2020-10-06 13:05:21 2020-10-06 12:50:13
1114REDMTX200002 REDM - wykup obligacji PLKRINK00212 KRI1020 2020-10-26 2020-10-16 2020-10-06 13:05:21 2020-10-06 13:04:36
1321XMET20102801 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLATREM00017 ATREM 2020-10-28 09:00:00 XMET Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz PL 2020-10-12 2020-10-07 10:09:48 2020-10-07 09:18:46 www.atrem.pl
1588INTRTX210001 INTR - wypłata odsetek PLINPRO00049 INP1021 2021-04-12 2021-04-02 2020-10-07 10:09:48 2020-10-07 09:43:44
2303INTRTX200012 INTR - wypłata odsetek PLSLTXH00020 SLT0721 2020-10-09 2020-10-05 2020-10-07 10:09:48 2020-10-07 10:06:38
1459INTRTX210001 INTR - wypłata odsetek PLAOWFK00126 AOW1022 2021-01-11 2020-12-31 2020-10-07 12:10:13 2020-10-07 11:40:00
0207INTRPR200001 INTR - wypłata odsetek PLBEST000226 BST0121 2020-10-26 2020-10-16 2020-10-07 13:10:26 2020-10-07 13:00:59
1165DVCA20200001 DVCA - dywidenda pieniężna PLINTRL00013 INTROL 2020-10-23 2020-10-15 2020-10-07 13:10:26 2020-10-07 13:06:47
1795REDM20210003 REDM - wykup obligacji PLGETBK00277 GNB0421 2021-04-07 2021-03-29 2020-10-07 15:10:53 2020-10-07 14:37:19
1795INTR20210003 INTR - wypłata odsetek PLGETBK00277 GNB0421 2021-04-07 2021-03-29 2020-10-07 15:10:53 2020-10-07 14:39:49
0207MCALTX200001 MCAL - wykup obligacji PLBEST000226 BST0121 2020-10-26 2020-10-16 2020-10-07 15:10:53 2020-10-07 14:55:47
1105XMET20110301 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLRDPOL00010 RADPOL 2020-11-03 10:00:00 XMET Nocznickiego 33, 01-918 Warszawa PL 2020-10-18 2020-10-08 06:14:01 2020-10-07 20:59:08 www.radpol.eu
1105XMET20110301 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLRDPOL00010 RADPOL 2020-11-03 10:00:00 XMET Nocznickiego 33, 01-918 Warszawa PL 2020-10-18 2020-10-08 06:14:01 2020-10-07 20:59:15 www.radpol.eu
2167XMET20110301 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLTBULL00024 TBULL 2020-11-03 09:00:00 XMET Skwierzyńska 21/16, 53-521 Wrocław PL 2020-10-18 2020-10-08 06:14:01 2020-10-08 06:10:43 www.t-bull.com/company/all/general-assembly
1113XMET20110301 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLJWC0000019 JWCONSTR 2020-11-03 10:00:00 XMET Radzymińska 326, 05-091 Ząbki PL 2020-10-18 2020-10-08 12:15:21 2020-10-08 11:47:45 jwc.pl
1406XMET20110401 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLPLSMS00010 PLASMA 2020-11-04 10:00:00 XMET Towarowa 14, 41-103 Siemianowice Śląskie PL 2020-10-19 2020-10-08 14:15:48 2020-10-08 13:22:13 www.plasmasystem.pl
1183XMET20110501 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLIQPRT00017 PUNKPIRAT 2020-11-05 10:00:00 XMET ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa PL 2020-10-20 2020-10-08 15:16:03 2020-10-08 14:56:02 punkpirates.io
3174PARI20200001 PARI - asymilacja LU2237379784 LU2237380790 ALE1 2020-10-09 2020-10-08 2020-10-08 16:16:15 2020-10-08 15:30:28
1613XMET20110401 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLOPNFN00010 OPENFIN 2020-11-04 10:00:00 XMET Młynarska 48, 01-171 Warszawa PL 2020-10-19 2020-10-08 19:16:54 2020-10-08 18:33:04 www.open.pl
2283XMET20110501 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLXTPL000018 XTPL 2020-11-05 11:00:00 XMET Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław PL 2020-10-20 2020-10-09 06:19:17 2020-10-08 21:36:12 ir.xtpl.com/pl
2243INTRTX200013 INTR - wypłata odsetek PLO224300015 ARCHE S.A. 2020-12-28 2020-12-18 2020-10-09 06:19:17 2020-10-08 21:46:17
1832INTR20200004 INTR - wypłata odsetek PLMRTMB00026 ALR0421 2020-10-29 2020-10-21 2020-10-09 12:32:46 2020-10-09 12:04:36
2831INTRTX21001A INTR - wypłata odsetek PLO283100041 OGO0624 2021-01-04 2020-12-23 2020-10-09 14:33:21 2020-10-09 13:49:43
1293XMET20110501 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLPHRMN00011 PHARMENA 2020-11-05 10:00:00 XMET Wólczańska 178, 90-530 Łódź PL 2020-10-20 2020-10-09 14:33:21 2020-10-09 14:16:53 www.pharmena.eu
2192INTRTX210001 INTR - wypłata odsetek PLPKOHP00140 PHO0721 2021-01-12 2020-12-31 2020-10-09 17:34:21 2020-10-09 16:59:39
1795INTRTX210008 INTR - wypłata odsetek PLGETBK00491 GETIN NOBLE BANK SA SERIA PP6-XI 2021-04-12 2021-04-01 2020-10-12 10:55:09 2020-10-12 10:34:41
0100INTRTX20033R INTR - wypłata odsetek PL0000106670 DS1021 2020-10-26 2020-10-22 2020-10-12 13:56:05 2020-10-12 13:06:25
0100REDMTX20004R REDM - wykup obligacji PL0000106126 DS1020 2020-10-26 2020-10-22 2020-10-12 13:56:05 2020-10-12 13:07:11
0100INTRTX20032R INTR - wypłata odsetek PL0000106126 DS1020 2020-10-26 2020-10-22 2020-10-12 13:56:05 2020-10-12 13:07:40
0100INTRTX20034R INTR - wypłata odsetek PL0000107264 DS1023 2020-10-26 2020-10-22 2020-10-12 13:56:05 2020-10-12 13:05:40
2268XMET20110901 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLCWA0000018 H4F 2020-11-09 09:00:00 XMET Marii Konopnickiej 5 lok. 10, 00-491 Warszawa PL 2020-10-24 2020-10-12 13:56:05 2020-10-12 13:36:37 www.hub4fintech.pl
1600GMET20111301 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLRAJDY00015 PLGROUP 2020-11-13 12:00:00 GMET Zajęcza 4, 00-351 Warszawa PL 2020-10-28 2020-10-12 17:57:19 2020-10-12 17:16:57 www.plgroup.pl
1548XMET20110401 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLCSYSA00016 CSY 2020-11-04 10:00:00 XMET Grunwaldzka 13, 14-200 Iława PL 2020-10-19 2020-10-14 19:10:22 2020-10-14 18:58:39 www.csy.ilawa.pl
2247INTRTX210002 INTR - wypłata odsetek PLHBRVS00011 HBS0421 2021-04-16 2021-04-08 2020-10-15 10:11:03 2020-10-15 09:46:44
2247REDMTX210001 REDM - wykup obligacji PLHBRVS00011 HBS0421 2021-04-16 2021-04-08 2020-10-15 10:11:03 2020-10-15 09:57:32
1727INTRTX20002A INTR - wypłata odsetek PLO172700018 JHM DEVELOPMENT S.A. 2020-12-30 2020-12-21 2020-10-15 15:11:28 2020-10-15 14:12:44
0489XMET20111001 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLERGZB00014 ERG 2020-11-10 09:00:00 XMET Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza PL 2020-10-25 2020-10-15 15:11:28 2020-10-15 14:41:56 erg.com.pl
2144REDMTX200001 REDM - wykup obligacji PLWBELE00027 WBE1120 2020-11-03 2020-10-26 2020-10-15 18:11:37 2020-10-15 17:57:39
0461XMET20111201 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLTRFRM00018 NEUCA 2020-11-12 09:00:00 XMET Forteczna 35-37, 87-100 Toruń PL 2020-10-27 2020-10-16 10:12:29 2020-10-16 09:26:26 neuca.pl/relacje-inwestorskie/walne_zgromadzenie
2109XMET20111201 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLALMTL00023 ALUMETAL 2020-11-12 09:00:00 XMET Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa PL 2020-10-27 2020-10-16 12:12:35 2020-10-16 11:27:35 www.alumetal.pl/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-12112020-r
2119CONV20200001 CONV - konwersja PLPOLWX00042 PLPOLWX00059 POLWAX SA PNE SERIA E 2020-10-19 2020-10-16 2020-10-16 16:12:46 2020-10-16 15:59:36
2014XMET20111201 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLPTWP000015 PTWP 2020-11-12 11:00:00 XMET ul. Sienna 72/5, 00-833 Warszawa PL 2020-10-27 2020-10-16 17:12:49 2020-10-16 16:27:29 www.ptwp.pl
2014XMET20111201 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLPTWP000015 PTWP 2020-11-12 11:00:00 XMET ul. Sienna 72/5, 00-833 Warszawa PL 2020-10-27 2020-10-16 17:12:49 2020-10-16 16:27:37 www.ptwp.pl
0461XMET20111201 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLTRFRM00018 NEUCA 2020-11-12 09:00:00 XMET Forteczna 35-37, 87-100 Toruń PL 2020-10-27 2020-10-19 06:15:37 2020-10-19 06:03:59 neuca.pl/relacje-inwestorskie/walne_zgromadzenie
0461XMET20111201 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLTRFRM00018 NEUCA 2020-11-12 09:00:00 XMET Forteczna 35-37, 87-100 Toruń PL 2020-10-27 2020-10-19 06:15:37 2020-10-19 06:04:01 neuca.pl/relacje-inwestorskie/walne_zgromadzenie
0461XMET20111201 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLTRFRM00018 NEUCA 2020-11-12 09:00:00 XMET Forteczna 35-37, 87-100 Toruń PL 2020-10-27 2020-10-19 06:15:37 2020-10-19 06:04:01 neuca.pl/relacje-inwestorskie/walne_zgromadzenie
0461XMET20111201 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLTRFRM00018 NEUCA 2020-11-12 09:00:00 XMET Forteczna 35-37, 87-100 Toruń PL 2020-10-27 2020-10-19 06:15:37 2020-10-19 06:04:03 neuca.pl/relacje-inwestorskie/walne_zgromadzenie
1694INTRTX200054 INTR - wypłata odsetek PLPCCRK00241 PCR0425 2020-10-26 2020-10-16 2020-10-19 09:15:48 2020-10-19 09:05:47
1675XMET20110501 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLBLOBR00014 BLOOBER 2020-11-05 09:00:00 XMET PAWIA 3, 31-154 KRAKÓW PL 2020-10-20 2020-10-19 13:15:59 2020-10-19 12:58:15 ir.blooberteam.com/2020/09/30/ogloszenie-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-bloober-team-sa-na-dzien-5-listopada-2020-r
2831INTRTX21003A INTR - wypłata odsetek PLO283100033 OGO0424 2021-01-15 2021-01-07 2020-10-19 14:16:02 2020-10-19 14:10:05
2831INTRTX21002A INTR - wypłata odsetek PLO283100025 OGO0124 2021-01-18 2021-01-08 2020-10-19 14:16:02 2020-10-19 14:10:05
0342XMET20110201 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLSKTAN00010 SKOTAN 2020-11-02 10:00:00 XMET FOKSAL 6, 00-370 WARSZAWA PL 2020-10-17 2020-10-19 17:16:11 2020-10-19 16:45:20 www.skotansa.pl
2158INTRTX210001 INTR - wypłata odsetek PLEVRCP00079 EVC0822 2021-02-15 2021-02-08 2020-10-20 06:17:01 2020-10-19 21:34:45
1836INTRPR200004 INTR - wypłata odsetek PLVTGDL00150 VTG0521 2020-11-30 2020-11-20 2020-10-20 11:17:17 2020-10-20 11:11:23
1836MCALTX200004 MCAL - wykup obligacji PLVTGDL00150 VTG0521 2020-11-30 2020-11-20 2020-10-20 13:17:22 2020-10-20 13:11:40
0171XMET20112001 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLRELPL00014 RELPOL 2020-11-20 10:30:00 XMET 11 listopada 37, 68-200 Żary PL 2020-11-04 2020-10-20 16:17:31 2020-10-20 15:40:58 www.relpol.pl
1243XMET20111801 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLK2ITR00010 K2INTERNT 2020-11-18 09:00:00 XMET Domaniewska 44, 02 - 672 Warszawa PL 2020-11-02 2020-10-20 20:17:43 2020-10-20 20:08:42 www.k2.pl
1626XMET20111601 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLBNFTS00018 BENEFIT 2020-11-16 10:00:00 XMET plac Europejski 2, 00-844 Warszawa PL 2020-10-31 2020-10-21 06:18:20 2020-10-20 21:25:23 www.benefitsystems.pl
2189DVCA20200002 DVCA - dywidenda pieniężna PLKRVTM00010 KRVITAMIN 2020-11-10 2020-11-03 2020-10-21 06:18:20 2020-10-20 21:37:43
1344XMET20111701 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLHOTB000011 CARLSON 2020-11-17 09:00:00 XMET Al. Niepodległości 217 lok.7, 02-087 Warszawa PL 2020-11-01 2020-10-21 09:18:29 2020-10-21 09:03:42 www.carlsoninvestments.pl
1606DVCA20200001 DVCA - dywidenda pieniężna PLGRODN00015 GRODNO 2020-11-10 2020-10-27 2020-10-21 11:18:35 2020-10-21 10:45:32
2163INTRTX200019 INTR - wypłata odsetek PLGTBCK00313 GBK0221 2020-11-16 2020-11-06 2020-10-21 12:18:38 2020-10-21 12:03:37
2307XMET20111701 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLBRN2400013 BRAND24 2020-11-17 08:00:00 XMET Strzegomska 138, 54-429 Wrocław PL 2020-11-01 2020-10-21 14:18:44 2020-10-21 13:36:38 brand24.pl/relacje
2192INTRTX210002 INTR - wypłata odsetek PLPKOHP00173 PHO1021 2021-01-18 2021-01-08 2020-10-21 16:18:49 2020-10-21 15:47:22
2049XMET20111601 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLPKPCR00011 PKPCARGO 2020-11-16 10:00:00 XMET Grójecka 17, 02-021 Warszawa PL 2020-10-31 2020-10-21 16:18:49 2020-10-21 15:52:28 www.pkpcargo.com
0416XMET20112501 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLDUDA000016 GOBARTO 2020-11-25 13:30:00 XMET Wspólna 70, 00-687 Warszawa PL 2020-11-09 2020-10-22 09:19:50 2020-10-22 08:30:13 www.gobarto.pl
2250CHAN20200001 CHAN - wycofanie papierów-dematerializacja PLKFMKZ00015 KOFAMA 2020-10-27 2020-10-26 2020-10-22 12:19:59 2020-10-22 11:26:43
1462GMET20111801 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLHRPHG00023 HARPER 2020-11-18 11:00:00 GMET Gen. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki PL 2020-11-02 2020-10-22 12:19:59 2020-10-22 11:39:30 www.harperhygienics.com
1004DVCA20200001 DVCA - dywidenda pieniężna PLAMBRA00013 AMBRA 2020-11-17 2020-10-27 2020-10-22 15:20:08 2020-10-22 14:31:13
1118XMET20111801 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLMOJ0000015 MOJ 2020-11-18 08:00:00 XMET Tokarska 6, 40-859 Katowice PL 2020-11-02 2020-10-22 17:20:14 2020-10-22 16:43:56 www.moj.com.pl
1727INTRTX20003A INTR - wypłata odsetek PLO172700026 JHM DEVELOPMENT S.A. SERIA D 2020-12-30 2020-12-21 2020-10-23 11:21:16 2020-10-23 11:09:53
1694INTRTX210011 INTR - wypłata odsetek PLPCCRK00167 PCR0622 2021-03-08 2021-02-26 2020-10-23 12:21:19 2020-10-23 11:26:41
1694INTRTX210014 INTR - wypłata odsetek PLPCCRK00225 PCR0324 2021-03-23 2021-03-15 2020-10-23 12:21:19 2020-10-23 11:30:55
1694INTRTX210012 INTR - wypłata odsetek PLPCCRK00183 PCR1023 2021-04-12 2021-03-31 2020-10-23 12:21:19 2020-10-23 11:28:59
1694INTRTX210013 INTR - wypłata odsetek PLPCCRK00209 PCR1223 2021-03-22 2021-03-12 2020-10-23 12:21:19 2020-10-23 11:29:57
1120GMET20111801 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLKMPTR00012 KOMPUTRON 2020-11-18 09:00:00 GMET Wołczyńska 37, 60-003 Poznań PL 2020-11-02 2020-10-23 14:21:25 2020-10-23 14:10:04 www.komputronik.com
2333INTRTX210003 INTR - wypłata odsetek PLWCHTI00022 WECHTA INWESTYCJE SP. Z O.O. 2021-01-28 2021-01-21 2020-10-23 15:21:28 2020-10-23 14:56:51
2253XMET20111801 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLACKRM00010 ACKERMAN 2020-11-18 10:00:00 XMET Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa PL 2020-11-02 2020-10-23 16:21:31 2020-10-23 15:58:40 www.ackerman.pl
0141XMET20111801 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLSTLEX00019 STALEXP 2020-11-18 10:00:00 XMET MICKIEWICZA 29, 40-085 KATOWICE PL 2020-11-02 2020-10-23 17:21:34 2020-10-23 16:57:08 www.stalexport-autostrady.pl
2324XMET20120801 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PL4MASS00011 4MASS 2020-12-08 09:00:00 XMET Marii Konopnickiej 5 lok.10, 00-491 Warszawa PL 2020-11-22 2020-10-23 20:21:43 2020-10-23 19:37:41 www.4mass.pl
2324XMET20120801 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PL4MASS00011 4MASS 2020-12-08 09:00:00 XMET Marii Konopnickiej 5 lok.10, 00-491 Warszawa PL 2020-11-22 2020-10-23 20:21:43 2020-10-23 19:37:48 www.4mass.pl
1113INTRTX200004 INTR - wypłata odsetek PLJWC0000126 JW10522 2020-11-16 2020-11-05 2020-10-26 10:24:46 2020-10-26 09:49:42
1113INTRTX200005 INTR - wypłata odsetek PLJWC0000118 JWC0522 2020-12-11 2020-12-03 2020-10-26 10:24:46 2020-10-26 09:58:23
1113INTRTX200004 INTR - wypłata odsetek PLJWC0000126 JW10522 2020-11-16 2020-11-05 2020-10-26 10:24:46 2020-10-26 10:05:34
1832INTRTX200011 INTR - wypłata odsetek PLALIOR00151 ALR0522 2020-11-16 2020-11-05 2020-10-26 13:24:55 2020-10-26 13:15:16
1832INTRTX200012 INTR - wypłata odsetek PLALIOR00169 ALR0524 2020-11-16 2020-11-05 2020-10-26 13:24:55 2020-10-26 13:17:51
2295PARI20200001 PARI - asymilacja PLO229500023 PLO229500015 MVD_AA 2020-10-28 2020-10-27 2020-10-26 15:25:01 2020-10-26 14:32:34
1636INTR20200004 INTR - wypłata odsetek PLKRK0000325 KRU1220 2020-12-03 2020-11-25 2020-10-27 13:26:23 2020-10-27 12:54:59
1636REDM20200001 REDM - wykup obligacji PLKRK0000325 KRU1220 2020-12-03 2020-11-25 2020-10-27 13:26:23 2020-10-27 12:55:43
1636INTRTX200064 INTR - wypłata odsetek PLKRK0000341 KRU0621 2020-12-08 2020-11-30 2020-10-27 13:26:23 2020-10-27 12:56:51
1636INTRTX200065 INTR - wypłata odsetek PLKRK0000382 KRU0322 2020-12-07 2020-11-27 2020-10-27 13:26:23 2020-10-27 12:57:53
1636INTRTX200066 INTR - wypłata odsetek PLKRK0000390 KRU0321 2020-12-24 2020-12-16 2020-10-27 13:26:23 2020-10-27 12:59:04
1636INTRTX200067 INTR - wypłata odsetek PLKRK0000424 KR10621 2020-12-29 2020-12-17 2020-10-27 13:26:23 2020-10-27 13:00:02
1636INTRTX200068 INTR - wypłata odsetek PLKRK0000457 KRU0921 2020-12-30 2020-12-18 2020-10-27 13:26:23 2020-10-27 13:01:01
1636INTRTX200069 INTR - wypłata odsetek PLKRK0000481 KRU1221 2020-12-08 2020-11-30 2020-10-27 13:26:23 2020-10-27 13:02:02
1636INTRTX200070 INTR - wypłata odsetek PLKRK0000556 KRU0325 2020-12-28 2020-12-17 2020-10-27 13:26:23 2020-10-27 13:03:12
1636INTRTX200071 INTR - wypłata odsetek PLKRK0000564 KRU0625 2020-12-28 2020-12-17 2020-10-27 13:26:23 2020-10-27 13:04:11
1636INTRTX200072 INTR - wypłata odsetek PLKRK0000572 KRU0924 2020-12-02 2020-11-24 2020-10-27 13:26:23 2020-10-27 13:05:10
1636INTRTX200073 INTR - wypłata odsetek PLKRK0000580 KRU0925 2020-12-28 2020-12-17 2020-10-27 13:26:23 2020-10-27 13:06:08
1049GMET20112501 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLINTSP00038 INTERSPPL 2020-11-25 09:00:00 GMET Cholerzyn 382, 32-060 Liszki PL 2020-11-09 2020-10-27 15:26:28 2020-10-27 15:02:54 www.intersport.pl
1662XMET20112301 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLCCTLS00017 FOXBUY 2020-11-23 11:00:00 XMET Piłsudskiego 5, 75-511 Koszalin PL 2020-11-07 2020-10-27 16:26:31 2020-10-27 16:21:44 foxbuysa.pl
1371GMET20111901 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLONCTR00028 ONICO 2020-11-19 10:00:00 GMET FLory 3 2, 00-586 Warszawa PL 2020-11-03 2020-10-27 20:26:43 2020-10-27 20:15:13 www.onico.pl
1244INTRTX200006 INTR - wypłata odsetek PLPRGNK00082 PRI0521 2020-11-23 2020-11-13 2020-10-28 10:27:50 2020-10-28 09:57:27
1736INTRTX200036 INTR - wypłata odsetek PLGHLMC00354 GHI1221 2020-12-07 2020-11-30 2020-10-28 10:27:50 2020-10-28 10:01:06
1736INTRTX200037 INTR - wypłata odsetek PLGHLMC00297 GHE1220 2020-12-09 2020-12-02 2020-10-28 10:27:50 2020-10-28 10:07:25
1736INTRTX200038 INTR - wypłata odsetek PLGHLMC00305 GHI1220 2020-12-09 2020-12-02 2020-10-28 10:27:50 2020-10-28 10:11:40
1736INTRTX200040 INTR - wypłata odsetek PLGHLMC00420 GHE0623 2020-12-21 2020-12-14 2020-10-28 11:27:53 2020-10-28 10:30:29
1736INTRTX200041 INTR - wypłata odsetek PLGHLMC00438 GHI0623 2020-12-21 2020-12-14 2020-10-28 11:27:53 2020-10-28 10:33:08
1255XMET2010282R XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy FR0000060873 MBWS 2020-11-30 12:30:00 XMET FR 2020-11-25 2020-10-28 11:27:53 2020-10-28 10:42:16
1736INTRTX200043 INTR - wypłata odsetek PLGHLMC00453 GHC0623 2020-12-21 2020-12-14 2020-10-28 12:27:56 2020-10-28 12:03:30
1736REDMTX200008 REDM - wykup obligacji PLGHLMC00297 GHE1220 2020-12-09 2020-12-02 2020-10-28 12:27:56 2020-10-28 12:12:06
1736REDMTX200009 REDM - wykup obligacji PLGHLMC00305 GHI1220 2020-12-09 2020-12-02 2020-10-28 12:27:56 2020-10-28 12:12:33
1945MCALCS20727R MCAL - wykup obligacji PLINGNV05835 INTLPKN05835 2020-11-03 2020-10-30 2020-10-28 14:28:01 2020-10-28 13:49:54
2242XMET20112701 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLPLAYW00015 PLAYWAY 2020-11-27 11:00:00 XMET Dzielna 72 lok. 43, 01-029 Warszawa PL 2020-11-11 2020-10-29 06:29:14 2020-10-29 06:08:20 playway.com
1845GMET20112501 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLAUTSP00014 AUTOSPA 2020-11-25 12:00:00 GMET Sycowska 44, 51-319 Wrocław PL 2020-11-09 2020-10-29 06:29:14 2020-10-28 21:11:15 www.fince.pl
1945MCALCS20732R MCAL - wykup obligacji PLINGNV30692 INTLPKO30692 2020-11-03 2020-10-30 2020-10-29 06:29:14 2020-10-28 21:53:36
1115INTRTX200018 INTR - wypłata odsetek PLGFPRE00149 PRF0521 2020-11-17 2020-11-06 2020-10-29 10:29:27 2020-10-29 10:24:31
1945MCALCS20743R MCAL - wykup obligacji PLINGNV30387 INTLPKO30387 2020-11-04 2020-11-02 2020-10-29 11:29:30 2020-10-29 11:28:13
2017XMET2010281R XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy NL0010391108 PHOTON 2020-12-04 09:00:00 XMET Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam NL 2020-11-06 2020-10-29 12:29:33 2020-10-29 11:55:51
1795INTRTX210009 INTR - wypłata odsetek PLGETBK00442 GNO0424 2021-04-27 2021-04-19 2020-10-29 12:29:33 2020-10-29 12:27:59
1795INTRTX210010 INTR - wypłata odsetek PLGETBK00350 GNB0423 2021-04-29 2021-04-21 2020-10-29 13:29:36 2020-10-29 12:30:35
2183DVCA2020002R DVCA - dywidenda pieniężna EE3100126368 CITYSERV 2020-11-19 2020-10-30 2020-10-29 15:29:42 2020-10-29 14:50:42
2470INTRTX200020 INTR - wypłata odsetek PLO247000022 PCWO ENERGY S.A. 2020-10-30 2020-10-22 2020-10-29 17:29:48 2020-10-29 16:30:18
1668GMET20112701 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLSVNET00019 SEVENET 2020-11-27 09:00:00 GMET Galaktyczna 30a, 80-299 Gdańsk PL 2020-11-11 2020-10-30 12:31:21 2020-10-30 12:11:27 www.sevenet.pl
0437XMET20112601 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLSNZKA00033 SNIEZKA 2020-11-26 10:00:00 XMET Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica PL 2020-11-10 2020-10-30 13:31:24 2020-10-30 12:54:38 www.sniezka.pl
1278XMET20113001 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLADDRG00015 PLATYNINW 2020-11-30 12:00:00 XMET Piłsudsiego 35, 09-407 Płock PL 2020-11-14 2020-10-30 16:31:33 2020-10-30 15:43:29 www.platyn.pl
1278XMET20113001 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLADDRG00122 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. 2020-11-30 12:00:00 XMET Piłsudsiego 35, 09-407 Płock PL 2020-11-14 2020-10-30 16:31:33 2020-10-30 15:43:29 www.platyn.pl
0236XMET20112601 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLKGHM000017 KGHM 2020-11-26 10:00:00 XMET Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin PL 2020-11-10 2020-10-30 16:31:33 2020-10-30 16:00:55 kghm.com
1060XMET20112601 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLUNMST00014 UNIMA 2020-11-26 11:00:00 XMET UL. SKARŻYŃSKIEGO 14, 31-866 Kraków PL 2020-11-10 2020-10-30 16:31:33 2020-10-30 16:25:58 www.unima2000.pl
1860XMET20112701 XMET - nadzwyczajne walne zgromoadzenie akcjonariuszy PLWRKSR00019 WORKSERV 2020-11-27 16:00:00 XMET Grzybowska 24, 00-132 Warszawa PL 2020-11-11 2020-10-30 18:31:39 2020-10-30 17:34:04 www.workservice.com/pl/relacje-inwestorskie/wza
1114GMET20112701 GMET - walne zgromadzenie akcjonariuszy PLKRINK00014 KREDYTIN 2020-11-27 10:00:00 GMET Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa PL 2020-11-11 2020-10-30 18:31:39 2020-10-30 18:10:51 kredytinkaso.pl