Program lojalnościowy dla akcjonariuszy UNIMOT S.A. – „UNIMOT Klub +”


Jak działa Klub?

Członkiem UNIMOT Klub+ może zostać każda osoba fizyczna, która posiada co najmniej 100 akcji przez co najmniej 6 miesięcy. Członkostwo w Klubie trwa przez 6 miesięcy po czym następuje weryfikacja czy Członek Klubu w dalszym ciągu jest Akcjonariuszem UNIMOT S.A.. Wyróżnione są 3 poziomy uczestnictwa w Klubie:

Poziom Red+
co najmniej 100 akcji UNIMOT S.A.
przez co najmniej 6 miesięcy 
Poziom Silver+
co najmniej 500 akcji UNIMOT S.A.
przez co najmniej 12 miesięcy
Poziom VIP+
 co najmniej 2 000 akcji UNIMOT S.A.
przez co najmniej 24 miesiące 

Co zyskujesz uczestnicząc w Klubie?

Benefity

W zależności od uzyskanego poziomu można otrzymać:

 • 20%  zniżki na panele fotowoltaniczne AVIA Solar
 • 10% zniżki na instalację przydomową i gaz LPG
 • 15 % zniżki na gaz płynny LPG tankowany do instalacji zbiornikowych
 • Zniżka na abonament w Parkiet.com, Stockwatch.pl lub Strefainwestorow.pl
 • Zniżka na członkostwo w SII (35% lub bezpłatnie)
 • Zniżka na udział w Konferencji WallStreet (100 zł, 150 zł lub bezpłatnie)
 • Zniżka na konferencje i szkolenia edukacyjne
 • Ubezpieczenie NNW i OC (w życiu prywatnym)

Jak przystąpić do programu?

 • Wystarczy posiadać rachunek maklerski
 • Zarejestrować się do Programu, aby uzyskać status Członka Klubu na 6 miesięcy, który będzie weryfikowany co 6 miesięcy w pełni automatycznie.
 • Członkostwo w UNIMOT Klub+ mogą uzyskać akcjonariusze, którzy posiadają co najmniej 100 akcji UNIMOT S.A. przez okres co najmniej 6 miesięcy. Od liczby posiadanych akcji i okresu ich posiadania zależy poziom członkostwa  – Red+, Silver+ lub VIP+.

Formularz rejestracyjny dostępny jest w Oddziałach Noble Securities.

Dla nowych klientów również podczas zakładania rachunku.Jeśli nie masz rachunku maklerskiego otwórz go w Noble Securities!

 

Dokumenty:

Regulamin Programu UNIMOT Klub +

Treść formularza rejestracyjnego do UNIMOT Klub + i klauzulą informacyjną

 

Szczegółowe informacje o usługach NS oraz o ryzyku związanym z inwestowaniem w dany instrument finansowy dostępne są na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl / O nas / Regulacje / Rachunek Maklerski. Inwestowanie na rynku kapitałowym jest ryzykowne i może wiązać się z poniesieniem strat finansowych. NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.