Dom maklerski Noble Securities S.A. wspiera swoich Klientów detalicznych oferując im szeroki wachlarz usług w zakresie prowadzenia i obsługi rachunków maklerskich, rachunków IKE i IKZE a także doradztwa inwestycyjnego.

Oferta inwestycyjna Noble Securities S.A. dostępna jest przez Internet oraz w Punktach Obsługi Klienta zlokalizowanych w całej Polsce.

Będąc Klientem Noble Securities:

 nie płacisz za otwarcie i prowadzenie rachunku inwestycyjnego PREMIUM,
 masz dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych na GPW,
 inwestujesz jak Ci wygodnie i kiedy chcesz dzięki aplikacji mobilnej NSMobile,
 masz możliwość korzystania z usługi doradztwa inwestycyjnego – wystarczy podpisać umowę (więcej na temat usługi).

 Jako członek SII dodatkowo zyskujesz:

 oprocentowanie wolnych środków na rachunku w wysokości 1%:

 W ramach promocji oprocentowane zostaną środki pieniężne znajdujące się na rachunku maklerskim. Oprocentowanie, które wynosi 1% w skali roku, naliczane jest każdego dnia od momentu przystąpienia do promocji, do dnia zakupu obligacji, jednak nie później, niż do ostatniego dnia obowiązywania promocji, a w przypadku zawarcia umowy na usługę doradztwa inwestycyjnego do ostatniego dnia obowiązywania promocji. Naliczanie i dopisanie odsetek do salda rachunku maklerskiego odbywać się będzie kwartalnie w ciągu 7 dni roboczych, po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego okresu obowiązywania promocji.

 obniżone stawki prowizji: 

  • 0,19% wartości zlecenia od zleceń wykonywanych w obrocie zorganizowanym, dotyczących akcji, jednak nie mniej niż 5 zł od zlecenia, 
  • 0,15% wartości zlecenia od zleceń wykonywanych w obrocie zorganizowanym, dotyczących obligacji, jednak nie mniej niż 5 zł od zlecenia, 
  • 5 zł / sztukę w przypadku zleceń na indeksowe kontrakty terminowe, 
  • 2,5 zł / sztukę w przypadku zleceń na akcyjne kontrakty terminowe,
  • 0,4 zł / sztukę w przypadku zleceń na walutowe kontrakty terminowe.

 30-dniowy dostęp do e-wydania Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet.  

 Warunkiem skorzystania z promocji jest:

  otwarcie rachunku inwestycyjnego, 

rachunek inwestycyjny możesz otworzyć:

 wypełnienie formularza o przystąpieniu do promocji.

 Ponadto, aby skorzystać z oprocentowania środków, w okresie obowiązywania promocji należy: 

 zakupić dowolny instrument finansowy za pośrednictwem Noble Securities,

lub

 podpisać umowę na usługę doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities,

lub

 podpisać umowę o prowadzenie rachunku IKE/ IKZE w Noble Securities.

Zapoznaj się ze szczegółami promocji dostępnymi w Regulaminie.

Oferta promocyjna dla członków SII obowiązuje do 31 grudnia 2019 r.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikami domu maklerskiego Noble Securities pod nr infolinii +48 12 422 31 00, za pomocą formularza kontaktowego  lub osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta.

 

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. („NS”) i jest kierowane do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. Zasady promocji dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, znajdują się w regulaminie, który dostępny jest na: www.noblesecurities.pl. Inwestowanie w instrumenty finansowe, wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem dostępne są na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, a szczegółowe informacje o świadczonych przez NS usługach maklerskich oraz prowadzeniu przez NS rachunków maklerskich znajdują się w „Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych” zamieszczonym na stronie internetowej www.noblesecurities.pl w zakładce Dom maklerski | Rachunek maklerski | Dokumenty | Regulaminy. NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.