Noble Securities S.A. otrzymał w 2006 roku Pierwszą Nagrodę Prezesa Towarowej Giełdy Energii za wkład w rozwój Rynku Praw Majątkowych. W 2010 roku został uhonorowany Nagrodą Platynowego Megawata za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych, natomiast w 2011 roku za największy udział spośród domów maklerskich na rynkach energii elektrycznej.

Zaufali nam: