Standard życia po przejściu na emeryturę nie musi oznaczać jego spadku. Istnieją bowiem narzędzia, które mogą stanowić dodatkowe źródło wypłaty świadczeń emerytalnych, takie jak oferowane rachunki IKE i IKZE, które obok ZUS, tworzą dodatkowe źródło emerytury. 

Dom maklerski Noble Securities S.A. 22 października 2019 podjął decyzję o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oferującej dla klientów usługi na rynku forex (OTC/ CFD) i tym samym od 23 listopada br. zaprzestaje prowadzenia rachunków za pośrednictwem platformy Noble Markets. Jako partnera do tej transakcji wybrał TMS Brokers S.A., dom maklerski z ponad 20 letnim doświadczeniem i bazą tysięcy klientów w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej.

Człowiek uczy się przez całe życie.  Im więcej wie, tym lepiej może wykorzystać zdobytą wiedzę. Od kilku lat dom maklerski edukuje w dziedzinie rynku finansowego i inwestycji. Cykl spotkań #InwestStory to wiedza, doświadczenie ekspertów rynku kapitałowego przekazana wszystkim osobom zainteresowanym inwestycjami. 

Zakończony w 2018 r. cykl 14 spotkań, podczas 70 godzin wykładów przeprowadzonych w ciągu niespełna 2 miesięcy zgromadził ponad 1100 zapisanych osób.