W Noble Securities od 2006 r. Uczestniczył w projektach związanych z pozyskiwaniem finansowania dla niemal 100 emitentów na łączną kwotę ponad PLN 10 mld. Obecnie nadzoruje prace departamentów bankowości inwestycyjnej, handlu papierami dłużnymi i sprzedaży instytucjonalnej.

 


Praktyk rynku kapitałowego od 2010 r. Od blisko 3 lat kieruje kilkunastoosobowym zespołem bankowości inwestycyjnej w NS. Ekspert w dziedzinie analizy przedsiębiorstw i modelowania finansowego. Specjalizuje się w projektach emisji obligacji. Uczestniczył w złożonych projektach strukturyzacji kapitałowej i ofertach papierów dłużnych o wartości ponad 3 mld złotych.

 

Od 2012 r. doradza w obszarze corporate finance, opracowując kompleksowe strategie pozyskania finansowania z wykorzystaniem rynku kapitałowego. Wspiera spółki w drodze na giełdę i specjalizuje się w obsłudze podmiotów publicznych. Uczestniczyła w wielu projektach IPO zarówno na polskiej, jak i zagranicznych giełdach. W NS odpowiedzialna za business development.