Publiczna emisja obligacji Capital Park

● Minimalny zapis to: 5000 zł
● Oprocentowanie WIBOR 3M + 4,3 p.p.
● Zapisy: 2.03-16.03
Sprawdź
Lider Rynku 2014

Noble Securities otrzymał nagrodę Lidera Rynku 2014 za największą liczbę serii obligacji korporacyjnych wprowadzonych do ASO Catalyst.

Sprawdź
Noble Securities nagrodzony przez Towarową Giełdę Energii

Spółka otrzymała trzy Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie za największą liczbę pozyskanych klientów na rynku gazu to nagrody.

Sprawdź