Zapraszamy w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 10:00 do udziału w cyklicznym webinarze „Gdzie szukać swojej szansy inwestycyjnej? Jak chronić kapitał?”. Webinar prowadzi analityk NS - Jacek Borawski.

Spotkania w ramach cyklu dedykowane są klientom Noble Securities z wyrażoną zgodą na analizy. Podczas tych webinariów nasz ekspert:

  • przybliży zachowanie podstawowych instrumentów finansowych polskich i niektórych światowych, z perspektywy handlu w oparciu o strategię TREND FOLLOWING - podążania za trendem 
  • przedstawi swoje zastrzeżenia, wątpliwości
  • podzieli się wiedzą o analizie technicznej
  • odpowie na pytania uczestników

Adres strony z formularzem zapisu Klienci NS znajdą po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego:

 


Masz pytania? Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy >

 

Zgodę na otrzymywanie Analiz można wyrazić w zakładce Zarządzanie Zgodami

 


Jacek Borawski, Analityk, ekspert analizy technicznej, Departament Analiz i Doradztwa w Noble Securities S.A.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w domach maklerskich (DI BRE Banku S.A., DM PKOBP, DM BPS), w tym ponad 20-letnie związane z analizą techniczną. Twórca bloga o analizie technicznej Stockmasters.pl, wielokrotny wykładowca konferencji Wall Street, Strefy Inwestorów oraz Wyższych Uczelni Ekonomicznych w całej Polsce.  Autor licznych publikacji analitycznych takich jak „Modelowy Portfel Inwestycyjny” (2002 r.), tygodniowy raport „Byki i Niedźwiedzie” (od 2004 r.) oraz komentarzy porannych. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla inwestorów indywidualnych z zakresu analizy technicznej. W Noble Securities od grudnia 2023 r.

 

 


Wiadomość stanowi informację handlową Noble Securities S.A. z siedzibą: Prosta 67, Warszawa (00-838), www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej ("NS").

Niniejsza prezentacja stanowi analizę inwestycyjną w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”). Nie stanowi ona natomiast analizy finansowej oraz innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy. Nie stanowi również rekomendacji udzielanej w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 Ustawy, a także porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym dotyczącej inwestowania w instrumenty finansowe w rozumieniu § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. Niniejsza prezentacja stanowi publikację handlową. Analiza inwestycyjna nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie polega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Noble Securities”) informuje, że osobami uprawnionymi do uzyskania informacji stanowiących analizę inwestycyjną są wyłącznie osoby, które uprzednio zawarły z Noble Securities umowę o świadczenie usług w zakresie sporządzania i dystrybucji rekomendacji i analiz, i pozostają stroną tej umowy. Przy sporządzeniu analizy inwestycyjnej, Noble Securities nie uwzględnił potrzeb ani sytuacji uczestników prezentacji, a prezentowana analiza inwestycyjna została sporządzona zgodnie z wiedzą i doświadczeniem pracowników Noble Securities. Podstawą sporządzenia analizy inwestycyjnej są informacje powszechnie dostępne. Noble Securities zwraca uwagę, że informacji zawartych w prezentowanej analizie inwestycyjnej nie należy traktować jako kompletnych. Informacje te nie podlegały niezależnej weryfikacji. Żadne oświadczenie lub zobowiązanie, wyraźne lub dorozumiane, nie może być składane lub zaciągane w związku z prawdziwością, dokładnością, kompletnością lub poprawnością informacji lub opinii zawartych w analizie inwestycyjnej. Prezentowana analiza inwestycyjna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest ofertą sprzedaży ani subskrypcji jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Nie jest także zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Noble Securities podkreśla, że inwestowanie w instrumenty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem, a informacje na temat tego ryzyka zamieszczone są na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl w zakładce: Dom Maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty. Noble Securities podkreśla, że osiągnięcie zysków z inwestycji w dany instrument finansowy w przeszłości nie stanowi gwarancji ich osiągnięcia obecnie lub w przyszłości. Ewentualne decyzje inwestycyjne podejmowane w związku z prezentowaną analizą inwestycyjną dokonywane są na własne ryzyko osoby inwestującej.