Noble Order to system powiadomień SMS, który najszybciej poinformuje o wydanej dla Ciebie rekomendacji. Pozwoli również na szybkie złożenie zlecenia, ponieważ większość jego parametrów, zgodnie z wydaną rekomendacją, będzie wpisane w specjalny formularz dostępny po zalogowaniu do systemu transakcyjnego lub aplikacji mobilnej.

Aktywnie korzystasz z usługi doradztwa inwestycyjnego w NS? Zatem Noble Order jest dla Ciebie!

Dzięki usłudze Noble Order:

 • otrzymujesz wiadomość SMS z informacją o wydanej rekomendacji,
 • masz możliwość szybkiego złożenia zlecenia za pomocą specjalnie przygotowanego formularza zlecenia Noble Order, który zawiera wpisane już parametry zgodne są z wydaną rekomendacją.


Jak działa usługa Noble Order?

 • Otrzymujesz wiadomość SMS z informacją o wydanej rekomendacji, która w pełnej wersji została wysłana na Twój adres e-mail oraz zamieszczona w systemie transakcyjnym w: Strefa Klienta / Doradztwo / Profil.
 • Wiadomość SMS zawiera datę ważności oraz ścieżkę dostępu do formularza zlecenia Noble Order (zlecenia z rekomendacji) w systemie transakcyjnym.
 • Zlecenie możesz złożyć po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego, z którego korzystasz np internetowego myNSapp czy Sidoma On-line lub aplikacji mobilnej NS Mobile w: Strefa Klienta / Doradztwo / Profil.
 • Formularz zawiera wpisane już parametry zlecenia zgodne z wydaną rekomendacją tj.: nazwę rekomendowanego instrumentu, kierunek (kup / sprzedaj) limit oraz datę ważności zlecenia zgodą z datą ważności rekomendacji.
 • Do wypełnienia pozostaje parametr ilość.
 • W razie potrzeby parametry takie, jak: limit, data ważności zlecenia mogą być modyfikowane.
 • Zlecenie zatwierdzasz osobistym kodem PIN, który ustalasz przy podpisaniu Aneksu SMS o korzystanie z usługi Noble Order (Aneksu do Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich w zakresie składania zleceń za pomocą wiadomości SMS dla klientów korzystających z usługi doradztwa).
 • Po złożeniu zlecenia otrzymujesz z NS wiadomość SMS z informacją o jego statusie.

WAŻNE! Wszystkie zlecenia, które nie będą zawierały opisanych powyżej parametrów lub będą zawierały jakiekolwiek dodatkowe treści nie przewidziane dla zlecenia Noble Order zostaną odrzucone.


Masz już rachunek w NS? Jeżeli jesteś zainteresowany usługą doradztwa inwestycyjnego, sprawdź, czy usługa ta jest odpowiednia dla Ciebie.

 • Wypełnij test odpowiedniości, którego wynik pozwoli ustalić Twój indywidualny profil inwestycyjny oraz dopasować odpowiednią dla Ciebie strategię inwestycyjną.
 • Podpisz umowę o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego.


Test odpowiedniości można wypełnić w Punkcie Obsługi Klienta NS, jak również elektronicznie po zalogowaniu do systemu transakcyjnego lub aplikacji mobilnej w zakładce: Strefa Klienta / Doradztwo. W ten sam sposób można zawrzeć umowę o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego. 

Więcej o usłudze doradztwa inwestycyjnego >

Masz pytania? Skontaktuj się z nami >


Usługa Noble Order dostępna jest od 13 marca 2019 roku.