NOBLE ORDER pozwala na złożenie zlecenia z poziomu otrzymanej wiadomości SMS, bez konieczności bezpośredniego logowania się do systemu transakcyjnego.

 

 

Jak działa NOBLE ORDER?

Użytkownik usługi może w szybki i prosty sposób złożyć zlecenie z poziomu wiadomości SMS w ramach otrzymanej rekomendacji. Przesłana wiadomość SMS zawiera również link do formularza zlecenia. Jego parametry są zgodne z treścią rekomendacji. Klient chcąc złożyć zlecenie z wykorzystaniem NOBLE ORDER może zrobić to na dwa sposoby: 

Sposób pierwszy:

 • Skorzystanie z linka do formularza - formularz zawiera szczegóły zlecenia zgodnie z rekomendacją tj.: nazwa rekomendowanego instrumentu, kierunek (kup / sprzedaj), cenę oraz datę ważności rekomendacji, która zarazem jest datą ważności zlecenia. W razie potrzeby parametry takie jak: ilość, cena, data ważności zlecenia mogą być modyfikowane przez Klienta.
 • Wystawione zlecenie Klient zatwierdza osobistym kodem PIN, który ustala przy podpisaniu Aneksu o korzystanie z usługi NOBLE ORDER.
 • Po zatwierdzeniu i wysłaniu zlecenia Klient dostanie z NS wiadomość SMS z informacją o jego statusie.

Drugi sposób:

 • Przekazanie otrzymanego SMSa (lub jego skopiowanie i wysłanie jako nową wiadomość) z wypełnionymi obowiązkowymi polami na wskazany przez Noble Securities nr. telefonu: 661 002 878 (Uchwała Zarządu).
 • Wysłane kanałem SMS zlecenie powinno zawierać parametry wskazane w otrzymanej od NS wiadomości SMS:
  • niezmienne takie jak: nazwa instrumentu oraz kierunek (kup / sprzedaj),
  • parametry zmienne takie jak: ilość, limit ceny oraz data ważności, które Klient  może dostosować  do swoich potrzeb, 
  • do wypełnienia t.j. ilość.

NS odrzuci wszelkie zlecenia, które nie będą zawierały opisanych powyżej elementów lub będą zawierały jakiekolwiek dodatkowe treści nie przewidziane dla zlecenia SMS. Na przykład, kiedy wysłany do Noble Securities SMS ze zleceniem z rekomendacji m.in. nie będzie zawierał nazwy rekomendowanego instrumentu lub kierunku transakcji lub będzie zawierał kierunek odmienny od wskazanego w SMS od NS, zlecenie takie zostanie odrzucone przez system a Klient otrzyma SMS z informacją o odrzuceniu zlecenia. 

Masz pytania? Wypełnij formularz i dowiedz się więcej 

Jak skorzystać z usługi?

Jeśli jesteś już Klientem Noble Securities i korzystasz z usługi doradztwa inwestycyjnego wystarczy jeśli podpiszesz aneks do Umowy o oświadczenie usług maklerskich i brokerskich w zakresie składania zleceń za pomocą wiadomości SMS .

Jeśli nie jesteś jeszcze Klientem Noble Securities:

 • Zapoznaj się ze szczegółami oferty rachunku maklerskiego.
 • Załóż rachunek i podpisz umowę o świadczenie usług maklerskich i brokerskich.
 • Wypełnij test odpowiedniości.
 • Noble Securities dopasuje strategię inwestycyjną w oparciu o Twoją wiedzę i doświadczenie z zakresu inwestycji, sytuację finansową oraz cele inwestycyjne i akceptowany przez Ciebie poziom ryzyka.
 • Podpisz umowę doradztwa inwestycyjnego razem z Aneksem SMS.

Usługa dostępna jest od 13 marca 2019 r. 

Dokumenty regulujące usługę doradztwa inwestycyjnego 

Masz pytania? Wypełnij formularz i dowiedz się więcej