Dominik Ucieklak - Prezes Zarządu

Dominik Ucieklak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. W 2013 roku ukończył Studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Od 2000 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Od 1999 roku jest zatrudniony w instytucjach finansowych, w tym od 2004 r. zasiada w Zarządzie Noble Securities (dawniej DM Polonia), jednego z pierwszych domów maklerskich, działających na polskim rynku kapitałowym.

Ponadto od kilkunastu lat jest czynnie zaangażowany w budowanie rynku kapitałowego w Polsce. Bierze czynny udział w pracach Izby Domów Maklerskich. W czerwcu 2016 roku, Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich wybrało Dominika Ucieklaka na 3-letnią kadencję do składu Komisji Etyki IDM, a w czerwcu 2017 roku został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich na 2-letnią kadencję w skład Rady Domów Maklerskich.

Iwona Ustach – Wiceprezes Zarządu

Od 1997 roku związana z domem maklerskim BGK S.A. Od 2004 roku jako Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A. zaangażowana w rozwój działalności domu maklerskiego, szczególnie w zakresie obrotu towarami giełdowymi na wszystkich rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. Członek Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią oraz Komitetu Doradczego ds. Ryzyka przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dodatkowo uzyskała tytuł Master of Business Administration, zdobywając kwalifikacje w obszarze rynku energii oraz zarządzania strategicznego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.