Dominik Ucieklak - Prezes Zarządu

Dominik Ucieklak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. W 2013 roku ukończył Studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Od 2000 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Od 1999 roku jest zatrudniony w instytucjach finansowych, w tym od 2004 r. zasiada w Zarządzie Noble Securities (dawniej DM Polonia), jednego z pierwszych domów maklerskich, działających na polskim rynku kapitałowym.

Ponadto od kilkunastu lat jest czynnie zaangażowany w budowanie rynku kapitałowego w Polsce. Bierze czynny udział w pracach Izby Domów Maklerskich (IDM), a od 2017 roku zasiada również w Radzie IDM. 


Od 1997 roku związana z domem maklerskim BGK S.A. Od 2004 roku jako Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A. zaangażowana w rozwój działalności domu maklerskiego, szczególnie w zakresie obrotu towarami giełdowymi na wszystkich rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. Członek Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią oraz Komitetu Doradczego ds. Ryzyka przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych oraz Rady Rynku przy Towarowej Giełdzie Energii.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dodatkowo uzyskała tytuł Master of Business Administration, zdobywając kwalifikacje w obszarze rynku energii oraz zarządzania strategicznego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Sebastian Siejko to wysoce doświadczony profesjonalista z ponad 20-letnim stażem w bankowości inwestycyjnej i private equity. Posiada udokumentowane osiągnięcia w kierowaniu zespołami sprzedaży, ekspertyzie rynków kapitałowych oraz doradztwie w zakresie private equity.

Jako Dyrektor Sprzedaży z sukcesem zarządzał zespołami i osiągał znakomite wyniki dla zarówno krajowych, jak i międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Jego umiejętności liderskie i strategiczne okazały się kluczowe dla napędzania wzrostu i budowania silnych relacji z klientami.

W swojej karierze przeprowadził ponad 50 IPO w Warszawie oraz liczne inne transakcje na polskim rynku akcji i dłużnym. Jego wiedza i doświadczenie w tym obszarze były nieocenione dla klientów, którzy dążyli do realizacji swoich celów finansowych.

W ostatnich trzech latach z powodzeniem przeszedł do sektora private equity, gdzie pełnił rolę doradcy dla firm z różnych branż. Jego umiejętność analizy rynku, identyfikacji obiecujących inwestycji i negocjowania korzystnych umów okazała się niezwykle cenna dla jego klientów.

Absolwent studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Université du Quebec w Montrealu. Posiada tytuł magistra prawa (ML) z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz licencje maklera giełdowego w Polsce i Wielkiej Brytanii, co potwierdza jego wysoki poziom profesjonalizmu i znajomości regulacji rynku finansowego.