Noble Securities S.A. w ramach katalogu swoich usług pośredniczy w transakcjach giełdowych, których przedmiotem jest obrót energią elektryczną na rynku spot oraz rynku terminowym zorganizowanej platformy obrotu Towarowej Giełdy Energii  S.A. (OTF).

Warunkiem przystąpienia do handlu na rynku energii elektrycznej za pośrednictwem Noble Securities S.A. (NS) jest:

    • uzyskanie stosownej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

    • zawarcie umowy przesyłowej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. lub podmiotem świadczącym usługę bilansowania,

    • udostępnienie NS jednostki grafikowej na potrzeby zawierania transakcji przez Klienta,

    • podpisanie umowy z NS.


Dokumenty do pobrania regulujące świadczenie usługi znajdziesz >>> tutaj 


Podmioty zainteresowane współpracą w zakresie usług świadczonych na rynkach TGE zapraszamy do kontaktu w godzinach 8:00 - 16:00 pod numerem telefonu: +48 22 213 22 58 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego:

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.