AKTUALIZACJA ANKIETY MIFID W SIDOMA ON-LINE

 • Logowanie ze strony www.noblesecurities.pl do aplikacji Sidoma On-line

 • W zakładce Strefa Klienta należy wybrać opcję Ankiety a następnie Ankieta MIFID.

  Strefa klienta, ankieta MIFID
 • Wybór opcji uzupełnienia ankiety MIFID w aplikacji przekierowuje na stronę do uzupełnienia ankiety.

  Ankieta MIFID pytania
 • Po udzieleniu odpowiedzi i zapisaniu ankiety prezentowany jest wynik ankiety oraz potwierdzenie zaktualizowania dokumentu.

  Ankieta MIFID thx
 • Potwierdzenie oraz plik PDF z wypełnioną ankietą jest wysyłany do Klienta e-mailem.


Niniejszy materiał informacyjny („Informacja”) została przygotowana w związku z możliwością aktualizacji ankiety MIFID w aplikacji Sidoma On-line („Ankieta”). Informacja nie stanowi wiążącej instrukcji, porady czy też wskazówki w jaki sposób udzielać odpowiedzi na pytania zawarte w Ankiecie. W przypadku podjęcia decyzji o aktualizowaniu Ankiety, Klient powinien zrobić to samodzielnie, bez pomocy oraz udziału osób trzecich. Informacja może być rozpowszechniana wyłącznie przez Noble Securities S.A. („NS”) oraz pracowników agentów NS (agent firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i nie może być udostępniana i wykorzystywana przez jakikolwiek inny podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody NS.