Dane za 2022

Sprawozdanie finansowe Noble Securities S.A. za rok 2022 dostępne jest publicznie na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df po wprowadzeniu nr KRS Noble Securities S.A.  - 0000018651

Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 - wizualizacja

Informacja o zrealizowanej strategii podatkowej za 2022 rok

Dane za 2021

Sprawozdanie finansowe Noble Securities S.A. za rok 2021 dostępne jest publicznie na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df po wprowadzeniu nr KRS Noble Securities S.A.  - 0000018651

Roczne sprawozdanie finansowe za 2021 - wizualizacja

Informacja o zrealizowanej strategii podatkowej za 2021 rok

Dane za 2020

Sprawozdanie finansowe Noble Securities S.A. za rok 2020 dostępne jest publicznie na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df po wprowadzeniu nr KRS Noble Securities S.A.  - 0000018651

Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 - wizualizacja

Informacja o zrealizowanej strategii podatkowej za 2020 rok

Dane za 2019

Sprawozdanie finansowe Noble Securities S.A. za rok 2019 dostępne jest publicznie na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df po wprowadzeniu nr KRS Noble Securities S.A.  - 0000018651

Roczne sprawozdanie finansowe za 2019 - wizualizacja

Dane za 2018

Sprawozdanie finansowe Noble Securities S.A. za rok 2018 dostępne jest publicznie na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df po wprowadzeniu nr KRS Noble Securities S.A.  - 0000018651

Roczne sprawozdanie finansowe za 2018 - wizualizacja

Dane za 2017

Roczne sprawozdanie finansowe

Dane za 2016

Roczne sprawozdanie finansowe

Dane za 2015

Roczne sprawozdanie finansowe

Dane za 2014

Roczne sprawozdanie finansowe

Dane za 2013

Sprawozdanie z działalności Zarządu

Roczne sprawozdanie finansowe

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania

Dane za 2012

Sprawozdanie z działalności Zarządu

Roczne sprawozdanie finansowe

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania

Dane za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Zarządu

Roczne sprawozdanie finansowe i wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
Opinia biegłego rewidenta