Szanowni Państwo, 

Poniżej przedstawiamy zestawienie wydanych rekomendacji z rozbiciem na rekomendacje „kupuj”, „akumuluj”, „trzymaj”, „redukuj” i „sprzedaj” w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz informację, jaką część emitentów można przypisać do każdej z powyższych kategorii, dla których NS świadczył istotne usługi maklerskie w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Zestawienie według stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Zalecenie w ostatnich 12 miesiącach Wydane rekomendacje   Wydane rekomendacje dla emitentów, dla których NS świadczył istotne usługi maklerskie
w okresie ostatnich 12 miesięcy
Liczba  % wszystkich   Liczba udział 
 Kupuj  13  45% 1  8%
 Akumuluj 8  28%  1 13%
 Trzymaj  7  24%  0  0%
 Redukuj  1  3%  0  0%
 Sprzedaj  0  0%  0  0%
 SUMA     29              2

 

Zestawienie według stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Zalecenie w ostatnich 12 miesiącach Wydane rekomendacje   Wydane rekomendacje dla emitentów, dla których NS świadczył istotne usługi maklerskie
w okresie ostatnich 12 miesięcy
Liczba  % wszystkich   Liczba udział 
 Kupuj  10  38% 1  33%
 Akumuluj 6  23%  1 33%
 Trzymaj  9  35%  1  33%
 Redukuj  1  4%  0  0%
 Sprzedaj  0  0%  0  0%
 SUMA     26              3

 

Zestawienie według stanu na koniec III kwartału 2018 roku.

Zalecenie w ostatnich 12 miesiącach Wydane rekomendacje   Wydane rekomendacje dla emitentów, dla których NS świadczył istotne usługi maklerskie
w okresie ostatnich 12 miesięcy
Liczba  % wszystkich   Liczba udział 
 Kupuj  11  46% 1  33%
 Akumuluj 6  25%  1 33%
 Trzymaj  10  42%  1  33%
 Redukuj  3  13%  0  0%
 Sprzedaj  0  0%  0  0%
 SUMA     30              3

 

Zestawienie według stanu na koniec II kwartału 2018 roku.

Zalecenie w ostatnich 12 miesiącach Wydane rekomendacje   Wydane rekomendacje dla emitentów, dla których NS świadczył istotne usługi maklerskie
w okresie ostatnich 12 miesięcy
Liczba  % wszystkich   Liczba udział 
 Kupuj  9  38% 1  50%
 Akumuluj  5  21%  0  0%
 Trzymaj  8  33%  1  50%
 Redukuj  2  8%  0  0%
 Sprzedaj  0  0%  0  0%
 SUMA     24              2

Dodatkowo 02.03.2018 NS sporządził raport analityczny dla spółki Aplisens S.A. na zlecenie emitenta.