Dokumenty regulujące świadczenie doradztwa inwestycyjnego przez Noble Securities S.A.:


Uchwała - czasowe obniżenie wymaganej wartości aktywów w DI (aktualne do 31 grudnia 2023 r.)

Uchwała - czasowe obniżenie wymaganej wartości aktywów w DI dla posiadaczy IKE i IKZE w NS (aktualne do 31 grudnia 2024 r.)

Uchwała - wprowadzenie promocyjnej stawki opłaty za usługę doradztwa inwestycyjnego (0 zł) - obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała - wprowadzenie promocyjnej stawki opłaty za usługę doradztwa inwestycyjnego (0 zł) - obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.


Aneks - składanie zleceń kanałem SMS

Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego 

Uchwała w sprawie listy instrumentów finansowych podlegających usłudze doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities S.A.

Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób fizycznych 

Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób prawnych 

Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. do usługi doradztwa inwestycyjnego

Załącznik nr 1A do umowy - strategia inwestycyjna konserwatywna 

Załącznik nr 1B do umowy - strategia inwestycyjna zrównoważona 

Załącznik nr 1C do umowy - strategia inwestycyjna agresywna 

Załącznik nr 1D do umowy - strategia inwestycyjna agresywna-plus 

Załącznik nr 2 do umowy - opiekun Klienta do usługi doradztwa inwestycyjnego 

Załącznik nr 3 do umowy dla osób fizycznych - dane pełnomocników Klienta podpisujących umowę 

Pełnomocnictwo do rachunku - doradztwo inwestycyjne


Regulacje

Ogólny opis istoty poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe

Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A.