Dokumenty regulujące świadczenie doradztwa inwestycyjnego przez Noble Securities S.A.:

Częściowy zwrot prowizji za transakcje z rekomendacji Noble Order (kanał SMS)

Składanie zleceń kanałem SMS

Aneks - składanie zleceń kanałem SMS

Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego tryb jednolity

Uchwała w sprawie listy instrumentów finansowych podlegających usłudze doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities S.A.

Uchwała w sprawie czasowego zniesienia wymogu posiadania minimalnej wartości aktywów klienta zgromadzonych w Noble Securities S.A

Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób fizycznych 

Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób prawnych 

Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. do usługi doradztwa inwestycyjnego 

Załącznik nr 1A do umowy - strategia inwestycyjna konserwatywna 

Załącznik nr 1B do umowy - strategia inwestycyjna zrównoważona 

Załącznik nr 1C do umowy - strategia inwestycyjna agresywna 

Załącznik nr 1D do umowy - strategia inwestycyjna agresywna-plus 

Załącznik nr 2 do umowy - opiekun Klienta do usługi doradztwa inwestycyjnego 

Załącznik nr 3 do umowy dla osób fizycznych - dane pełnomocników Klienta podpisujących umowę 

Pełnomocnictwo do rachunku - doradztwo inwestycyjne