Dokumenty regulujące świadczenie doradztwa inwestycyjnego przez Noble Securities S.A.:

Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego obowiązujący do 20 października 2018 r.

Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego obowiązujący od 21 października 2018 r. - tryb jednolity

Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego obowiązujący od 21 października 2018 r. - tryb zmian

Uchwała w sprawie czasowego zniesienia wymogu posiadania minimalnej wartości aktywów klienta zgromadzonych w Noble Securities S.A

Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób fizycznych

Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób prawnych

Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. do usługi doradztwa inwestycyjnego 

Załącznik nr 1A do umowy - strategia inwestycyjna konserwatywna

Załącznik nr 1B do umowy - strategia inwestycyjna zrównoważona

Załącznik nr 1C do umowy - strategia inwestycyjna agresywna

Załącznik nr 1D do umowy - strategia inwestycyjna agresywna-plus

Załącznik nr 2 do umowy - opiekun Klienta do usługi doradztwa inwestycyjnego

Załącznik nr 3 do umowy dla osób fizycznych - dane pełnomocników Klienta podpisujących umowę

Pełnomocnictwo do rachunku - doradztwo inwestycyjne