Czynności w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego mogą wykonywać tylko Upoważnieni pracownicy Noble Securities S.A, zgodnie z zakresem nadanego pełnomocnictwa. Zakres pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej, może być:

  • podstawowy - uprawniający do przekazywania Klientom wyłącznie rekomendacji przygotowanych przez dedykowaną komórkę organizacyjną NS lub Upoważnionego pracownika Noble Securities S.A. z pełnym zakresem pełnomocnictwa lub
  • rozszerzony - uprawniający do przekazywania Klientom rekomendacji przygotowanych przez dedykowaną komórkę organizacyjną Noble Securities S.A oraz do formułowania własnych rekomendacji.