25 latPosiadamy 25-letnie doświadczenie w obsłudze spółek i inwestorów na rynku kapitałowym.

Noble Securities S.A. jest doświadczonym podmiotem na rynku obligacji korporacyjnych:

361 emisjiW latach 2010 – 2017 przeprowadziliśmy 361 emisji obligacji korporacyjnych dla 64 emitentów.

Naszym celem jest zapewnienie inwestorom indywidualnym możliwości lokowania oszczędności w obligacje korporacyjne spółek stale rozwijających się i realizujących strategiczne projekty. Każda emisja jest przeprowadzona i dopasowana do indywidulnych potrzeb emitenta, a także trafia w oczekiwania inwestorów indywidualnych.

Obligacje korporacyjne alternatywą finansowania inwestycji.

Obligacje korporacyjne to alternatywa dla bankowego finansowania, która pomaga spółkom realizować projekty wskazane w celu emisji obligacji poszczególnych warunków emisji.

Zalety obligacji korporacyjnych:

 • skrócona procedura pozyskania finansowania,
 • pozyskanie finansowania bez utraty kontroli nad spółką,
 • dywersyfikacja źródeł finansowania.

Obligacje korporacyjne uzupełnieniem portfela inwestora indywidualnego.

Cechy obligacji korporacyjnych:

 • ściśle określone terminy wypłaty odsetek i zakończenia inwestycji,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • co do zasady istnieje możliwość sprzedaży obligacji przed terminem wykupu.

W 2017 roku zaufali nam m.in.:

 • Getin Noble Bank S.A.
 • MURAPOL S.A.
 • OBC sp. z o.o
 • POLNORD S.A.
 • Semeko Aquasfera sp. z o.o.
 • Vantage Development S.A.
 • Idea Investment S.A. (podmiot prawa rumuńskiego)
 • MCI Management sp. z o.o.
 • Raport S.A.
 • Eko Export S.A.
 • Geting Holding S.A.

Nasi Doradcy dopasują ofertę do Twoich potrzeb i udzielą informacji niezbędnych do podjęcia przez Ciebie właściwej decyzji. Atrakcyjne oprocentowanie obligacji korporacyjnych oraz starannie wyselekcjonowani emitenci, z którymi współpracujemy, dają naszym Klientom możliwość skutecznej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Zostań naszym Klientem i zapoznaj się z ofertą emisji obligacji na rynku publicznym oraz niepublicznym.

 

Zastrzeżenia prawne
Niniejszy materiał („Materiał”) nie stanowi (i) oferty w rozumieniu art. 66 ustawy - Kodeks cywilny (ii) rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, (iii) porady inwestycyjnej, (iv) porady prawnej ani podatkowej, (v) wskazania, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Inwestora, (vi) usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm).

Materiał nie może być traktowany w szczególności jako: proponowanie nabycia obligacji, zaproszenie do negocjacji, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących obligacji lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji.

Inwestowanie w instrumenty finansowe obarczone jest ryzykiem. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje, są zamieszczone na stronie internetowej Noble Securities S.A. pod adresem www.noblesecurities.pl (podstrona: O nas/Regulacje/Rachunek maklerski).

Nadzór nad działalnością Noble Securities S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.