Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka udzielania informacji Klientom i Akcjonariuszom Noble Securities S.A.Polityka przyjmowania i przekazywania świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w Noble Securities S.A. Przestrzeganie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanychPodstawowa struktura organizacyjna Noble Securities S.A.EMIRFATCAObowiązek posiadania kodu LEIŚrednie oprocentowanie środków pieniężnych Klientów deponowanych przez Noble Securities S.A. na rachunkach bankowychUtrwalanie kontaktów z Klientami


Szkolenia webinarowe

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych - uczestnik szkolenia

Promocje i konkursy

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych - uczestnik promocji i konkursów

Regulamin Serwisów i Polityka plików cookies

Regulamin serwisów

Polityka plików cookiesAdekwatność kapitałowa:

  • Czym jest wskaźnik adekwatności kapitałowej?
    Sprawdzając poziom adekwatności kapitałowej bada się jak duże fundusze własne ma dany dom maklerski w kontekście prowadzonej działalności maklerskiej. To kluczowy wskaźnik w kontekście bezpieczeństwa działalności domów maklerskich. W przypadku Noble Securities S.A. wielkość funduszy własnych w dużej mierze odpowiada wniesionemu do spółki kapitałowi oraz wygenerowanym w przeszłości zyskom, które zostały zatrzymane w spółce, pomniejszonych o wskazane w przepisach prawa odliczenie.

 

  • Kiedy dom maklerski w Polsce spełnia unijne wymogi adekwatności kapitałowej (normy ostrożnościowe)?
    Zgodnie z przepisami dom maklerski w Polsce spełnia wymogi adekwatności kapitałowej jeśli fundusze własne domu maklerskiego są wyższe od poziomu ryzyka wyliczanego na podstawie specjalnego algorytmu określonego w obowiązujących domy maklerskie przepisach prawa.

W kolumnie C poniższej tabeli wyliczony jest ten poziom na konkretny dzień podstawie określonego przepisami prawa algorytmu, a w kolumnie D określony jest procentowy stopień w jakim Noble Securities spełnia ten poziom.

A B C D E
Data badania Fundusze własne Regulacyjny wymóg kapitałowy Wskaźniki adekwatności kapitałowej Nadwyżka (B) nad (C)
30 czerwca 2022 62 094 174,33 zł  15 406 999,03 zł  403,03%   46 687 175,30 zł 
31 marca 2022 62 581 732,81 zł  11 923 160,40 zł  524,88%   50 658 572,41 zł 
31 grudnia 2021 63 529 354,06 zł  9 638 261,11 zł  659,14%   53 891 092,95 zł 
30 września 2021 65 198 706,60 zł  10 901 722,13 zł  598,06%   54 296 984,47 zł 
30 czerwca 2021 63 961 836,53 zł  9 638 261,11 zł  663,62%   54 323 575,42 zł 

 

Dane za 2022 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A

Dane za 2022 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A - uzupełnienie

Dane za 2021 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2021 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2020 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2020 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2019 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2019 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2018 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2017 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2017 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2016 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2016 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2015 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2014 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2014 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2013 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2012 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2011 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2010 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2009 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.


 

Inne dokumenty: 

Kategoryzacja Klientów

Procedura kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.

Załącznik nr 1. Zakres informacji przysługujący Klientom w zależności od przyznanej im kategorii 

Załącznik nr 2. Wniosek Klienta Detalicznego o zmianę kategorii na Klienta Profesjonalnego 

Załącznik nr 3. Karta klasyfikacji Klienta Profesjonalnego/Uprawnionego Kontrahenta 

Załącznik nr 4. Wniosek Klienta Profesjonalnego o zmianę kategorii na Klienta Detalicznego 

Załącznik nr 5. Wniosek Uprawnionego Kontrahenta o zmianę kategorii na Klienta Profesjonalnego lub Klienta Detalicznego 

Załącznik nr 6. Wniosek Klienta Profesjonalnego o zmianę kategorii na Uprawnionego Kontrahenta 

 

Wykonywanie zleceń Klientów

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2022.

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2021.

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2020.

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2019.

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2018.

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2017.