Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka udzielania informacji Klientom i Akcjonariuszom Noble Securities S.A.Polityka przyjmowania i przekazywania świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w Noble Securities S.A. Podstawowa struktura organizacyjna Noble Securities S.A.EMIRFATCAObowiązek posiadania kodu LEIŚrednie oprocentowanie środków pieniężnych Klientów deponowanych przez Noble Securities S.A. na rachunkach bankowychUtrwalanie kontaktów z Klientami


Ład Korporacyjny dla instytucji nadzorowanych

Przestrzeganie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2023 r.

Przestrzeganie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2022 r.

Przestrzeganie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2021 r.

Przestrzeganie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2020 r.

Przestrzeganie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2019 r.

Szkolenia webinarowe

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych - uczestnik szkolenia

Promocje i konkursy

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych - uczestnik promocji i konkursów

Regulamin Serwisów i Polityka plików cookies

Regulamin serwisów

Polityka plików cookiesAdekwatność kapitałowa:

Dane za 2023 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A

Dane za 2022 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A

Dane za 2022 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A - uzupełnienie

Dane za 2021 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2021 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2020 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2020 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2019 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2019 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2018 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2017 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2017 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2016 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2016 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2015 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2014 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2014 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2013 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2012 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2011 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2010 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2009 rok: Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.


 

Inne dokumenty: 

Kategoryzacja Klientów

Procedura kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.

Załącznik nr 1. Zakres informacji przysługujący Klientom w zależności od przyznanej im kategorii 

Załącznik nr 2. Wniosek Klienta Detalicznego o zmianę kategorii na Klienta Profesjonalnego 

Załącznik nr 3. Karta klasyfikacji Klienta Profesjonalnego/Uprawnionego Kontrahenta 

Załącznik nr 4. Wniosek Klienta Profesjonalnego o zmianę kategorii na Klienta Detalicznego 

Załącznik nr 5. Wniosek Uprawnionego Kontrahenta o zmianę kategorii na Klienta Profesjonalnego lub Klienta Detalicznego 

Załącznik nr 6. Wniosek Klienta Profesjonalnego o zmianę kategorii na Uprawnionego Kontrahenta 

 

Wykonywanie zleceń Klientów

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2023.

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2022.

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2021.

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2020.

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2019.

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2018.

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2017.