Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka udzielania informacji Klientom i Akcjonariuszom Noble Securities S.A. Polityka przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych obowiązująca do 20 października 2018 r.Polityka przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych obowiązująca od 21 października 2018 r. - tryb jednolityPolityka przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych obowiązująca od 21 października 2018 r. - tryb zmianPrzestrzeganie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanychPodstawowa struktura organizacyjna Noble Securities S.A.EMIRFATCAObowiązek posiadania kodu LEI


Adekwatność kapitałowa

Dane za 2017 rok

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Adektwaność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2016 rok

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Adektwaność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2015 rok

Adektwaność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2014 rok

Adektwaność kapitałowa Noble Securities S.A.

Adektwaność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2013 rok

Adektwaność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2012 rok

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2011 rok Adekwatność kapitałowa Noble Securites S.A.

Dane za 2010 rok Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2009 rokAdekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Inne dokumenty

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Noble Securities S.A. obowiązujący do 20 października 2018 r.

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Noble Securities S.A. obowiązujący od 21 października 2018 r. - tryb jednolity

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Noble Securities S.A. obowiązujący od 21 października 2018 r. - tryb zmian

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2017.

Procedura kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A. obowiązująca od 21 października 2018 r. 

Załącznik nr 1. Zakres informacji przysługujący Klientom w zależności od przyznanej in kategorii obowiązujący od 21 października 2018 r. 

Załącznik nr 2. Wniosek Klienta Detalicznego o zmianę kategorii na Klienta Profesjonalnego obowiązujący od 21 października 2018 r. 

Załącznik nr 3. Karta klasyfikacji Klienta Profesjonalnego/Uprawnionego Kontrahenta obowiązująca od 21 października 2018 r. 

Załącznik nr 4. Wniosek Klienta Profesjonalnego o zmianę kategorii na Klienta Detalicznego obowiązujący od 21 października 2018 r. 

Załącznik nr 5. Wniosek Uprawnionego Kontrahenta o zmianę kategorii na Klienta Profesjonalnego lub Klienta Detalicznego obowiązujący od 21 października 2018 r. 

Załącznik nr 6. Wniosek Klienta Profesjonalnego o zmianę kategorii na Uprawnionego Kontrahenta obowiązujący od 21 października 2018 r.