Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka udzielania informacji Klientom i Akcjonariuszom Noble Securities S.A. Polityka przyjmowania i przekazywania świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w Noble Securities S.A. Przestrzeganie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanychPodstawowa struktura organizacyjna Noble Securities S.A.EMIRFATCAObowiązek posiadania kodu LEIŚrednie oprocentowanie środków pieniężnych Klientów deponowanych przez Noble Securities S.A. na rachunkach bankowychRegulamin serwisu obowiązujący od 2 lipce br. 


Adekwatność kapitałowa:

Dane za 2017 rok

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Adektwaność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2016 rok

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Adektwaność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2015 rok

Adektwaność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2014 rok

Adektwaność kapitałowa Noble Securities S.A.

Adektwaność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2013 rok

Adektwaność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2012 rok

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2011 rok Adekwatność kapitałowa Noble Securites S.A.

Dane za 2010 rok Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2009 rokAdekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Inne dokumenty:

Konflikt interesów

Regulacje obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Noble Securities S.A. dla Klientów, którzy zawarli z NS umowę w zakresie usług od dnia 3 grudnia 2018 r. w trybie zmian

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Noble Securities S.A. dla Klientów, którzy zawarli z NS umowę w zakresie usług do dnia 2 grudnia 2018 r. w trybie zmian

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Noble Securities S.A. w trybie jednolitym, obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.

Regulacje obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Noble Securities S.A. dla Klientów, którzy zawarli z NS umowę w zakresie usług do dnia 2 grudnia 2018 r.

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Noble Securities S.A. dla Klientów, którzy zawarli z NS umowę w zakresie usług począwszy od dnia 3 grudnia 2018 r. 

Kategoryzacja Klientów

Procedura kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A. 

Załącznik nr 1. Zakres informacji przysługujący Klientom w zależności od przyznanej im kategorii 

Załącznik nr 2. Wniosek Klienta Detalicznego o zmianę kategorii na Klienta Profesjonalnego 

Załącznik nr 3. Karta klasyfikacji Klienta Profesjonalnego/Uprawnionego Kontrahenta 

Załącznik nr 4. Wniosek Klienta Profesjonalnego o zmianę kategorii na Klienta Detalicznego 

Załącznik nr 5. Wniosek Uprawnionego Kontrahenta o zmianę kategorii na Klienta Profesjonalnego lub Klienta Detalicznego 

Załącznik nr 6. Wniosek Klienta Profesjonalnego o zmianę kategorii na Uprawnionego Kontrahenta 

Wykonywanie zleceń Klientów

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2018.

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2017.