Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka udzielania informacji Klientom i Akcjonariuszom Noble Securities S.A. Polityka przyjmowania i przekazywania świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w Noble Securities S.A. Przestrzeganie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanychPodstawowa struktura organizacyjna Noble Securities S.A.EMIRFATCAObowiązek posiadania kodu LEIŚrednie oprocentowanie środków pieniężnych Klientów deponowanych przez Noble Securities S.A. na rachunkach bankowych


 

Szkolenia webinarowe

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych - uczestnik szkolenia

Promocje i konkursy

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych - uczestnik promocji i konkursów

Regulamin Serwisów i Polityka plików cookies

Regulamin serwisów

Polityka plików cookiesAdekwatność kapitałowa:

Dane za 2021 rok

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2020 rok

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie 

Dane za 2019 rok

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2018 rok

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2017 rok

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2016 rok

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2015 rok

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2014 rok

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A. - uzupełnienie

Dane za 2013 rok

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2012 rok

Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2011 rok Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2010 rok Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.

Dane za 2009 rok Adekwatność kapitałowa Noble Securities S.A.


 

Inne dokumenty: 

Kategoryzacja Klientów

Procedura kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.

Załącznik nr 1. Zakres informacji przysługujący Klientom w zależności od przyznanej im kategorii 

Załącznik nr 2. Wniosek Klienta Detalicznego o zmianę kategorii na Klienta Profesjonalnego 

Załącznik nr 3. Karta klasyfikacji Klienta Profesjonalnego/Uprawnionego Kontrahenta 

Załącznik nr 4. Wniosek Klienta Profesjonalnego o zmianę kategorii na Klienta Detalicznego 

Załącznik nr 5. Wniosek Uprawnionego Kontrahenta o zmianę kategorii na Klienta Profesjonalnego lub Klienta Detalicznego 

Załącznik nr 6. Wniosek Klienta Profesjonalnego o zmianę kategorii na Uprawnionego Kontrahenta 

 

Wykonywanie zleceń Klientów

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2021.

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2020.

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2019.

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2018.

Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których Noble Securities S.A. wykonywał zlecenia Klientów oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2017.