Zarząd Wawel S.A. („Spółka”) informuje o spełnieniu się warunku realizacji Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie („Zaproszenie”) opublikowanego raportem bieżącym nr 11/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. i przyjęcia przez Spółkę ofert sprzedaży akcji złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie. 

Już 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 9:30 Eliza Dąbrowska poprowadzi wykład, podczas którego opowie o strategiach, horyzoncie inwestycyjnym oraz o tym jak szukać liderów wśród spółek dywidendowych. A wszystko to podczas kolejnej edycji konferencji „Jak inwestować na giełdzie”, której organizatorem jest, niezmiennie od dłuższego czasu, portal giełdowy Stockbroker.pl, prowadzony przez Artura Wiśniewskiego.

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowanym w dniu dzisiejszym przez spółkę Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") Komunikatem aktualizującym nr 2 do Prospektu, informujemy o czasowym zawieszeniu oferty publicznej akcji Spółki oraz odłożeniu planów związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie.

Sobiesław Kozłowski swoją działalnością wpływa na poziom edukacji inwestorów indywidualnych. Między innymi z tego powodu został nominowany, w plebiscycie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, do nagrody Herosa Rynku Kapitałowego w kategorii Analityk giełdowy.

W dniach od 2 do 11 maja 2022 r., za pośrednictwem NS, Wawel S.A. rozpoczyna skup akcji własnych poza rynkiem zorganizowanym. Spółka planuje skupić do 208 000 akcji po cenie 510,00 zł za 1 akcję

Oferty sprzedaży akcji w ramach zaproszenia można składać:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w Punkcie Obsługi Klienta NS
  • drogą korespondencyjną (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres:

Noble Securities S.A. Oddział w Krakowie

ul. Królewska 57, 30 – 081 Kraków

z dopiskiem „Skup akcji Wawel S.A.”

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – z zastrzeżeniem, że oferty sprzedaży składane tą drogą powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji  udostępnianych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Noble Securities S.A. -dotyczy Akcjonariuszy, których akcje zapisane są na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Noble Securities S.A. (Klienci NS)
  • trybem uproszczonym tj. za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej prowadzącego na rzecz Akcjonariusza rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje mające być przedmiotem oferty sprzedaży i przy wykorzystaniu kanałów komunikacji udostępnianych przez taki podmiot, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania uprzedniej zgody takiego podmiotu.

Ważne

W ostatnim dniu przyjmowania ofert sprzedaży kompletne dokumenty powinny wpłynąć do NS najpóźniej do godziny 16:00 bez względu na wybrany sposób ich złożenia.

 

Informacja przeznaczona dla Akcjonariuszy spółki Wawel S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy usług Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, (00-843 Warszawa, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz na jej zlecenie w związku ze skupem akcji własnych Wawel S.A. z siedzibą w Warszawie realizowanym na podstawie Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie, podanego do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2022 r. („Zaproszenie”). Niniejszy materiał nie stanowi i nie wymaga ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oferty zakupu, rekomendacji, porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego. Osoby i podmioty zainteresowane sprzedażą akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinny we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Wawel S.A. i wyemitowanych przez nią akcji, w tym z raportami bieżącymi i okresowymi Wawel S.A., a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publicznie dostępne informacje o Wawel S.A. i wyemitowanych przez nią akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Wawel S.A. powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną. Osoba odpowiadająca na Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Pełna treść Zaproszenia wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Wawel S.A. : https://relacjeinwestorskie.wawel.com.pl/ oraz na stronie Noble Securities S.A https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/skup-akcji/aktualnie-prowadzone-skupy-akcji/2267-skup-akcji-wlasnych-spolki-wawel-s-a .

Wpływ wojny w Ukrainie na układ geopolityczny i układ sił w regionie. Ponad 40 dni walk, jak to determinuje kwestie inflacji i łańcucha dostaw? Zapraszamy na bezpłatne spotkanie on-line pl. „Eskalacja konfliktu w Ukrainie. Wnioski i prognozy na podstawie obserwacji uczestnika”, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia o godz. 18:30.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z brakiem sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i brakiem notowań w alternatywnym systemie obrotu w dniu 15 kwietnia 2022 r. (Wielki Piątek) oraz Zarządzeniem Prezesa Zarządu Noble Securities S.A., informujemy, iż w powyższym dniu nieczynne będą wszystkie Punkty Obsługi Klienta Noble Securities S.A.  

III miejsce i 22,6%* stopy zwrotu z inwestycji to wynik marcowego Portfela Fundamentalnego opracowanego przez ekspertów NS w rywalizacji Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od piątku (tj. 1 kwietnia 2022 r.) od godz. 20:00 do niedzieli (tj. 3 kwietnia 2022 r.) do godz. 20:00 planujemy prace serwisowe. W tym czasie dostęp do systemu maklerskiego będzie niemożliwy. 

25 marca 2022 r. o godz. 18:30 serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu on-line „Dokąd zmierzają Chiny? Cele Państwa Środka i ich odziaływanie na skalę globalną. Gościem specjalnym spotkania będzie prof. dr hab. Bogdan Góralczyk.  

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zmianie lokalizacji Punktu Obsługi Klienta Noble Securities S.A. we Wrocławiu. Od dnia 1 kwietnia 2022 r. Punkt Obsługi Klienta mieścić się będzie pod adresem:

Ul. Braniborska 40, piętro IV 

53-680 Wrocław

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 17 marca 2022 r. w godzinach: 20:00 - 21:00 planujemy prace serwisowe. W tym czasie dostęp do systemu maklerskiego będzie niemożliwy. 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 15 marca 2022 r. od godziny 20:00  do godziny 21:00 planujemy prace serwisowe. W tym czasie dostęp do systemu maklerskiego będzie niemożliwy. 

Na podstawie komunikatu aktualizującego nr 1 do prospektu emisyjnego, składanie zapisów na obligacje korporacyjne serii P2021B DEKPOL S.A. w ofercie publicznej zostało przedłużone do 18 marca 2022 r.

Chcąc mówić o przyszłości musimy poznać jej determinanty umiejscowione w przeszłości. 7 marca 2022 r. o godz. 19:00 zapraszamy na spotkanie on-line z gościem specjalnym, Panem Damianem Dudą, specjalistą w zakresie bezpieczeństwa i obronności. 

Podkategorie