System powiadomień Noble Order w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego został nagrodzony Orderem Finansowym w kategorii „Inwestycje” przyznanym przez redakcję magazynu Home&Market.

W dniu 21 marca ruszyła publiczna emisja obligacji serii M1 spółki Kredyt Inkaso S.A.

  • Oprocentowanie WIBOR 3M + 5,5% w skali roku.
  • Cena emisyjna jednaj obligacji jest zmienna w czasie i zależy od dnia, w którym składany jest zapis (cena z dyskontem).

Już wkrótce dotychczasowe systemy Sidoma Light i SidomaWebMobile zostaną całkowicie zastąpione przez jedną, nową, internetową platformę inwestycyjną, myNSapp

DB Energy prowadzi Ofertę Publiczną do 415.000 nowych akcji serii D. Zapisy w Transzy Inwestorów Detalicznych (TID) można składać w Noble Securities w terminie od 20 do 29 marca 2023 r. do godziny 17:00.

W dniu 17 marca ruszyła publiczna emisja obligacji serii S spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A.

  • Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 6% w skali roku. 
  • Cena emisyjna 1 000 zł

Zapisy będą przyjmowane w Noble Securities do 29 marca 2023 r. 

W dniu dzisiejszym o godz. 11:00 po raz pierwszy na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje serii L wyemitowane przez Olivia Fin Sp. z o.o. S.K.A. Był to zarazem pierwszy debiut na Catalyst w 2023 r. 

Od ponad 13 lat nasz dom maklerski intensywnie wspiera Olivie Centre przy prowadzonych emisjach obligacji.

Z dniem 1 marca br. Noble Securities wprowadza oprocentowanie środków pieniężnych dla Klientów niebędących osobami fizycznymi (z wyłączeniem Klientów profesjonalnych wskazanych w art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).  

Promocja dotyczy tylko nowych rachunków otwartych od dnia 1 marca 2023 r.

Zapraszamy na kolejne z cyklu bezpłatnych spotkań organizowanych wspólnie z BETA ETF. Tym razem celem spotkania jest przegląd i porównanie indeksów giełdowych Nasdaq-100 i S&P 500. Webinar obejmie historię, metodologię i wyniki każdego indeksu, a także ich podobieństwa i różnice. Dostarczy również informacji na temat inwestowania i potencjalnego wpływu na portfel inwestora za pośrednictwem BETA ETF

Miło nam poinformować, iż nasz dom maklerski brał udział w dystrybucji pierwszych zielonych obligacji wyemitowanych przez Ghelamco Invest sp. z o. o. kierowanych do inwestorów indywidualnych. Emitentem zielonych obligacji był podmiot z branży nieruchomości z międzynarodowej grupy Ghelamco.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, dla Klientów, którzy w 2022 r. dokonali transakcji sprzedaży, została sporządzona i udostępniona informacja PIT 8C. Zostanie ona wysłana w wiadomości mejl na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta. Informacja PIT 8C jest również dostępna do pobrania po zalogowaniu do systemu:

  • myNSapp: (boczne menu) Strefa Klienta / Klient / PIT 8C
  • Sidoma On-line: Główne menu/ Strefa Klienta/ Klient/ PIT 8C i
  • aplikacji mobilnej NS Mobile: Główne menu/ Strefa Klienta/ Klient/ PIT 8C

Zapraszamy na bezpłatną debatę online: „Rok wojny w Ukrainie. Podsumowanie, ocena perspektyw i wpływ na inwestycje”.

Podczas spotkania Sobiesław Kozłowski wraz z gośćmi

  • Krzysztofem Wojczalem oraz 
  • gen.Tomaszem Bąkiem

m.in. podsumują roczny przebieg konfliktu zbrojnego w Ukrainie, a także ocenią jaki wpływ na środowisko inwestycyjne w kolejnych latach będzie mieć dalszy rozwój wojny.

Informujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2023 roku zatwierdziła Prospekt spółki Pointpack. Jest to pierwszy krok w stronę dopuszczenia i wprowadzenia akcji spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych.

Już 09 lutego 2023 r. o godz 18:30 rusza pierwsze z cyklu bezpłatnych spotkań online, organizowanych przez BETA ETF oraz Noble Securities S.A. Webinar skierowany jest do każdego zainteresowanego inwestowaniem.

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległ sposób składania zleceń Noble Order w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego (zleceń składanych na podstawie rekomendacji). Aktualnie zlecenia Noble Order można składać po zalogowaniu do internetowego systemu transakcyjnego np. myNSapp czy Sidoma On-line lub aplikacji mobilnej NS Mobile, a nie jak dotychczas z linku aktywnego otrzymywanego w wiadomości SMS kierującego bezpośrednio do formularza zlecenia. Formularz zlecenia Noble Order uzupełniony jest o parametry zgodne z wydaną rekomendacją i znajduje się w: Strefa Klienta / Doradztwo / Profil.

Więcej informacji o Noble Order >

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie on-line z cyklu interAKCJE LIVE: Strategia na 2023, czyli „W” kształtny rynek i kluczowy timing. Już 25 stycznia 2023 r. o godz. 18:30.

Podkategorie