Klienci, którzy dokonali sprzedaży instrumentów finansowych w 2023 r. i wyrazili zgodę na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną, mogą już pobrać informację PIT 8-C z systemu transakcyjnego myNSapp, Sidoma On-line oraz aplikacji mobilnej NS Mobile (zakładka: Strefa Klienta / Klient / PIT 8C).

W związku z podjętą przez spółkę DL Invest Group PM S.A, decyzją o przedłużeniu zapisów na obligacje serii L do 19 lutego 2024 r. zmianie uległ jej harmonogram.

Od 9 do 22 lutego 2024 r. inwestorzy mogą składać zapisy na obligacje serii AO7 KRUK S.A. w Noble Securities. Oprocentowanie obligacji jest zmienne w skali roku i wynosi 9,85%* (WIBOR3M + 4,00 p.p.). Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 zł. 

Zapisy bez prowizji przyjmujemy przez rachunek maklerski.

7 lutego 2024 r. spółka Olivia FIN Sp. z o.o. S.K.A. dokonała warunkowego przydziału obligacji serii A24. W ramach przeprowadzonej oferty Spółka pozyskała 7 000 000 EUR.

Od 7 do 23 lutego 2024 r. przyjmujemy zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii AK IPOPEMA Benefit 3 FIZAN. Cena emisyjna jednego certyfikatu wynosi 140,75 zł

W odpowiedzi na opublikowaną w piątek 2 lutego 2024 r. informację Rzecznika Finansowego o złożeniu pozwu w postępowaniu grupowym przeciwko Noble Securities S.A. w związku ze sprzedażą obligacji Getin Noble Bank oświadczamy, że całkowicie nie zgadzamy się zarówno z samą decyzją Rzecznika Finansowego, jak i z argumentacją przedstawioną przez niego jako uzasadnienie decyzji. Uważamy, że są one rażąco krzywdzące w stosunku do Noble Securities i opierają się na jednostronnych i subiektywnych twierdzeniach osób dotkniętych umorzeniem obligacji dokonanym na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Od 1 do 12 lutego 2024 r. inwestorzy mogą składać zapisy w walucie EURO na obligacje serii L DL Invest Group PM S.A. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi EURIBOR®3M + 5,0% + marża dodatkowa określona w warunkach emisji (oprocentowanie w pierwszym okresie: EURIBOR® 3M + 5,5%) w skali roku. Minimalny zapis to 100 EUR.

Zapisy bez prowizji. 

Od 31 stycznia do 13 lutego 2024 r. w Noble Securities przyjmujemy zapisy na obligacje  serii S  ECHO Investment S.A..

Od 29 stycznia 2024 r. do 12 lutego 2024 r. Inwestorzy mogą składać zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 38 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ.

Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. pozyskała 21 750 000 zł z przeprowadzonej w dniach 9-18 stycznia 2024 r. emisji niezabezpieczonych obligacji serii O2. 

Od 24 stycznia do 7 lutego inwestorzy mogą składać zapisy w Noble Securities na obligacje serii P2023A Ronson Development SE. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi 9,70%* (WIBOR 6M + 3,85 .p.p.) w skali roku. Minimalny zapis 1000 zł. 

31 stycznia 2024 r. o 18:30 odbędzie się kolejne bezpłatne spotkanie z cyklu interAKCJE Live. Spotkanie pt.:  Strategia na 2024. Szczyt hossy w drugim półroczu? A może wcześniej? poprowadzą nasi eksperci: Krzysztof Ojczyk i Jacek Borawski. 

Od 18 do 30 stycznia 2024 r. inwestorzy mogą składać zapisy na obligacje serii AO5EUR KRUK S.A. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi 7,936%* (EURIBOR®3M  + 4 p.p.) w skali roku. Minimalny zapis już od 100 EUR.

Od 17 do 30 stycznia 2024 r. inwestorzy mogą składać zapisy na obligacje serii R1 Kredyt Inkaso S.A. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi 11,37%* (WIBOR3M + 5,50 p.p.) w skali roku. Minimalny zapis już od 996 zł (cena zależy od dnia złożenia zapisu). 

Podkategorie