Informujemy, że oferta promocyjna przygotowana jest dla:

  • nowych klientów Noble Securities, którzy zawrą umowę o świadczenie usług maklerskich i brokerskich lub
  • dla Klientów, którzy otworzą Rachunek IKE lub Rachunek IKZE lub
  • podpiszą umowę o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego,

którzy zapisali się na jedno ze spotkań w ramach cyklu spotkań InwestStory – Oszczędzanie robi różnicę i trwa ona do 31 marca 2019 r.

W ramach promocji oprocentowane zostaną środki pieniężne znajdujące się na rachunku maklerskim.

Dom maklerski Noble Securities S.A. wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, Polską Agencją Prasową pod patronatem medialnym Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” 10 października br. w Warszawie rozpoczyna kolejną edycję cyklu spotkań #InwestStory.  

Noble Securities S.A. Partnerem projektu edukacyjnego „Letnia Szkoła Giełdowa”, organizowanego wspólnie przez Fundację GPW oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Z przyjemnością informujemy o naszym nowym rozwiązaniu, jakim jest aplikacja NS Mobile. Jest to narzędzie dedykowane naszym Klientom, którzy inwestują w instrumenty finansowe notowane na GPW.

Noble Securities S.A. otrzymał nagrodę Towarowej Giełdy Energii S.A. za rok 2017. 

  • Towarowa Giełda Energii S.A. przyznała Noble Securities S.A. nagrodę Platynowego Megawata  dla domu maklerskiego za największą aktywność na rynkach praw majątkowych. 

Dnia 19 kwietnia br. odbyło się Podsumowanie Roku Giełdowego 2017, organizowanego przez Towarową Giełdę Energii S.A. oraz Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Dom maklerski Noble Securities S.A. we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, pod patronatem medialnym Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, 28 marca 2018 r. zakończył swój pierwszy cykl spotkań dla inwestorów. 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2018 roku Zarząd Noble Securities S.A., działając na podstawie § 3 ust. 13 Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego, podjął uchwałę o czasowym zniesieniu wymogu posiadania minimalnej wartości aktywów Klienta zgromadzonych w Noble Securities S.A., określonego w § 7 ust. 2 pkt 2 Regulaminu. 

Uchwała wchodzi w życie dnia 3 kwietnia 2018 roku i obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Czekając na decyzję to promocja skierowana do nowych i obecnych Klientów Noble Securities S.A. Do promocji można przystąpić od 1 do 27 kwietnia 2018 roku. Środki pieniężne, znajdujące się na rachunku inwestycyjnym zostaną oprocentowane 1,5%, w skali roku i niezależnie od dnia przystąpienia, będą naliczane od pierwszego dnia obowiązywania promocji do ostatniego dnia jej trwania. 

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Wielki Piątek oraz wynikającym z tego zarządzeniem Prezesa Zarządu Noble Securities S.A., informujemy, iż w piątek, 30 marca 2018 r., nieczynne będą wszystkie Punkty Obsługi Klienta Noble Securities S.A. 

Informujemy, że oferta promocyjna przygotowana jest dla nowych klientów Noble Securities i trwa do 31 maja 2018 r.

W ramach promocji oprocentowane zostaną środki pieniężne znajdujące się na rachunku maklerskim.

Informujemy, że Noble Securities S.A. przygotował specjalną promocję dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.

Informujemy, że Noble Securities S.A. przedłuża obowiązywanie warunków specjalnych dla rachunku INTRADAY do dnia 31 grudnia 2018 r.

Od dnia 6 maja 2016 r., dla naszych nowych i dotychczasowych Klientów wprowadziliśmy obniżoną prowizję oraz oprocentowanie środków pieniężnych, które przedstawiamy poniżej.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr 1344/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) wszystkie zlecenia przekazane na giełdę oraz do alternatywnego systemu obrotu, które nie zostaną zrealizowane do dnia 29 grudnia 2017 roku (włącznie), stracą swoją ważność w tym dniu - po zakończeniu sesji giełdowej oraz odpowiednio po zakończeniu dnia obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Przypominamy również, że Zarząd GPW (Uchwała nr 1001/2017) odwołał sesję giełdową oraz notowania w alternatywnym systemie obrotu w dniu 2 stycznia 2018 roku. 

Szanowni Państwo,

począwszy od dnia 7 sierpnia 2017 roku uruchomiliśmy dla Państwa nowy system transakcyjny NSenergy 2.0. Mając na uwadze Państwa komfort, utrzymywaliśmy poprzedni system, aby dać Państwu czas niezbędny do zapoznania się z jego funkcjonalnościami oraz  wdrożenia przez Państwa przedsiębiorstwo nowych rozwiązań. Jednocześnie informujemy, że 16 listopada br. jest ostatnim dniem funkcjonowania starego systemu.

Szanowni Państwo, 

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, z przyjemnością informujemy,  że w dniu 7 sierpnia 2017 r. zostanie uruchomiony nowy system transakcyjny NSenergy 2.0. Nowa aplikacja zapewnia dostęp do informacji o stanie rachunku oraz do składania wszystkich niezbędnych dyspozycji.

Podkategorie