W ramach prowadzonej działalności maklerskiej Noble Securities S.A. (NS) umożliwia swoim Klientom obrót gazem ziemnym typu E (gaz wysokometanowy) oraz Lw (gaz zaazotowany) na rynkach zorganizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. (TGE). NS jako członek TGE oferuje usługi na wszystkich rynkach gazu ziemnego, a w szczególności na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu oraz rynku terminowym gazu ziemnego typu E.

Warunkiem przystąpienia do handlu na rynku gazu za pośrednictwem Noble Securities SA ( NS) jest:

  • uzyskanie stosownej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
  • zawarcie umowy przesyłowej z Operatorem  Sieci Przesyłowej Gaz- System S.A .wraz z załącznikiem do niniejszej umowy stanowiącym o przydziale zdolności (PZ) obejmującym  co najmniej punkty WPWEGG (wirtualny punkt wejścia giełdy gazu) i WPWYGG (wirtualny punkt wyjścia giełdy gazu) oraz  nadany na jej podstawie tzw. kod ZUP,
  • udostępnienie NS kodu ZUP przez Klienta na potrzeby zawieranych przez niego transakcji,
  • uzyskanie wpisu w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) jako Pośredniczący Podmiot Gazowy (PPG)
  • podpisanie umowy z NS.

Dokumenty do pobrania regulujące świadczenie usługi znajdziesz >>> tutaj 


Podmioty zainteresowane współpracą w zakresie usług świadczonych na rynkach TGE zapraszamy do kontaktu w godzinach 8:00 - 16:00 pod numerem telefonu: +48 22 213 22 58 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego:

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.