Fundacja rodzinna działa jak skarbiec.

Ma zapewniać rodzinie środki finansowe realizując wizję fundatora (fundatorów) i dbać o wartości przez niego przyjęte. Może mieć również wiele innych zastosowań – może być np. elementem strategii podatkowej lub ochrony aktywów.

 

 


Więcej o Fundacji Rodzinnej na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/004436


Rachunek maklerski dla Fundacji Rodzinnej to:

Dostęp do wielu

instrumentów finansowych

Niska

prowizja maklerska

Oprocentowanie

wolnych środków*

Wsparcie

profesjonalistów


Dodatkowo możesz zyskać (w zależności od wyniku ankiety MIFID):

 • dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych notowanych na rynku głównym GPW, NewConnect i Catalyst
 • dostęp do obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych, a także obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa (w ramach rynku wtórnego poza obrotem zorganizowanym)
 • niskie prowizje maklerskie od zleceń składanych przez internet, osobiście i telefonicznie do 31 grudnia 2024 r. (Uchwała o czasowym obniżeniu niektórych prowizji i opłat dla Klientów będących fundacjami rodzinnymi)
  • akcje: od 0,15% min 3 zł
  • obligacje: od 0,10% min 3 zł
 • oprocentowanie wolnych, niezablokowanych środków pieniężnych*
 • intuicyjne narzędzia do zarządzania inwestycjami 
 • jeden wspólny rachunek dla akcji, obligacji i kontraktów terminowych
 • DLA AKTYWNYCH! – rachunek maklerski INTRADAY
 • notowania w czasie rzeczywistym - bezpłatny dostęp:
  • do 1 linii arkusza notowań
  • do 5 linii arkusza notowań przy obrocie od 100 tys. zł miesięcznie
 • zlecenia z odroczonym terminem płatności (OTP) - bez pobierania dodatkowych opłat
 • realizację zleceń "Do Dyspozycji Maklera" (DDM) 
 • zlecenia specjalne
 • doradztwo inwestycyjne z unikatową usługą Noble Order (dostępność zależna od wyniku testu odpowiedniości i ankiety MIFID).

Jak można otworzyć rachunek maklerski dla Fundacji Rodzinnej

 

Otwórz rachunek dla Fundacji Rodzinnej

Umów się na spotkanie


Zestaw dokumentów potrzebnych do założenia rachunku dla Fundacji Rodzinnej:

 • akt założycielski bądź inny dokument potwierdzający ustanowienie Fundacji Rodzinnej
 • statut Fundacji Rodzinnej
 • aktualny wyciąg z rejestru Fundacji Rodzinnych / zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON wraz z potwierdzeniem wniesienia funduszu założycielskiego (w przypadku Fundacji Rodzinnej w organizacji)
 • spis mienia Fundacji Rodzinnej
 • wskazanie listy beneficjentów
 • dodatkowo wymagane będzie:
  • wskazanie osób reprezentujących Fundację Rodzinną
  • podanie adresu siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu właściwego dla Fundacji Rodzinnej
  • podanie pełnej nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla Fundacji Rodzinnej
  • podanie kraju rezydencji Fundacji Rodzinne
  • podanie numeru rachunku bankowego Fundacji Rodzinnej, na który mają być dokonywane przelewy środków pieniężnych
  • podanie ważnego kodu LEI oraz daty jego odnowienia

 

 


* Zasady oprocentowania:

 • Oprocentowanie jest zmienne i równe stawce WIBID ON pomniejszonej o 1 p.p. w skali roku.
 • Oprocentowaniu podlegają wyłącznie wolne, niezablokowane środki pieniężne (gotówka) znajdujące się na rachunku o godzinie 23:59:59
 • Odsetki są naliczane za każdy dzień i księgowane najpóźniej do 10 dnia roboczego po zakończeniu każdego kwartału 2024 r.
 • Oprocentowanie obowiązuje od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r.