Data wejścia w życie Data wygaśnięcia Tytuł dokumentu
05.06.2023 31.08.2023 Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A.
08.08.2022 04.06.2023 Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A.
14.02.2020 07.08.2022 Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A.
04.03.2019 13.02.2020 Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A.
21.10.2018 03.03.2019 Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A.
25.05.2018 20.10.2018 Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A.
03.01.2018 24.05.2018 Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A.
01.08.2017 02.01.2018 Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A.
14.02.2020 04.06.2023 Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe
03.01.2018 13.02.2020 Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe
01.10.2016 02.01.2018 Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe
21.10.2019 13.02.2020 Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń klientów
21.10.2019 13.02.2020 Załącznik  nr. 1. Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń klientów - lista systemów
03.01.2018 20.10.2018 Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń klientów
01.10.2016 02.01.2018 Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń klientów
02.03.2020 25.11.2020 Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Noble Securities S.A. 
13.01.2020 01.03.2020 Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Noble Securities S.A. 
01.08.2019 12.01.2020 Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Noble Securities S.A. 
01.07.2019 31.07.2019 Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Noble Securities S.A. 
03.01.2018 30.06.2019 Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Noble Securities S.A. dla Klientów, którzy zawarli z NS umowę w zakresie usług do dnia 2 grudnia 2018 r.
03.01.2018 30.06.2019 Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Noble Securities S.A. dla Klientów, którzy zawarli z NS umowę w zakresie usług począwszy od dnia 3 grudnia 2018 r.
01.08.2017 02.01.2018 Regulamin zarządzania konfliktami interesów Noble Securities S.A.  
10.12.2012 21.01.2016 Polityka przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych w Noble Securities S.A.
08.08.2019 03.12.2019 Procedura kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.
21.10.2018 08.08.2019 Procedura kategoryzacji Klientów w Noble Securities S.A.
08.08.2019 03.12.2019 Załącznik nr 1. Zakres informacji przysługujący Klientom w zależności od przyznanej im kategorii
21.10.2018 08.08.2019 Załącznik nr 1. Zakres informacji przysługujący Klientom w zależności od przyznanej im kategorii
21.10.2018 08.08.2019 Załącznik nr 2. Wniosek Klienta Detalicznego o zmianę kategorii na Klienta Profesjonalnego
08.08.2019 03.12.2019 Załącznik nr 2. Wniosek Klienta Detalicznego o zmianę kategorii na Klienta Profesjonalnego
21.10.2018 08.08.2019 Załącznik nr 3. Karta klasyfikacji Klienta Profesjonalnego/Uprawnionego Kontrahenta
21.10.2018 08.08.2019 Załącznik nr 4. Wniosek Klienta Profesjonalnego o zmianę kategorii na Klienta Detalicznego
21.10.2018 08.08.2019 Załącznik nr 5. Wniosek Uprawnionego Kontrahenta o zmianę kategorii na Klienta Profesjonalnego lub Klienta Detalicznego
21.10.2018 08.08.2019 Załącznik nr 6. Wniosek Klienta Profesjonalnego o zmianę kategorii na Uprawnionego Kontrahenta
08.08.2019 03.12.2019 Załącznik nr 7. Wniosek Klienta Detalicznego o zmianę kategorii na Klienta Detalicznego Doświadczonego
08.08.2019 03.12.2019 Załącznik nr 8. Wniosek Klienta Detalicznego Doświadczonego o zmianę kategorii na Klienta Detalicznego
08.08.2019 03.12.2019 Załącznik nr 9. Wniosek Klienta Detalicznego Doświadczonego o zmianę kategorii na Klienta Profesjonalnego
Data wejścia w życie Data wygaśnięcia Tytuł dokumentu
08.08.2022 20.09.2023 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych
01.10.2021 07.08.2022 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych
25.09.2020 30.09.2021 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych
29.09.2021 23.10.2020 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych
21.10.2020 24.09.2020 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych
25.05.2018 20.10.2018 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych
03.01.2018 24.05.2018 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych
10.01.2017 02.01.2018 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych
06.04.2023 31.08.2023 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - osoba fizyczna
25.09.2020 05.04.2023 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - osoba fizyczna
13.07.2018 31.08.2019 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - osoba fizyczna
25.05.2018 12.07.2018 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - osoba fizyczna
25.05.2018 12.07.2018 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - osoba fizyczna
03.01.2018 24.05.2018 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - osoba fizyczna
14.10.2016 02.01.2018 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - osoba fizyczna
06.04.2023 31.08.2023 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - podmioty
25.09.2020 05.04.2023 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - podmioty
01.09.2019 24.09.2020 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - podmioty
13.07.2018 31.08.2019 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - podmioty
25.05.2018 12.07.2018 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - podmioty
03.01.2018 24.05.2018 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - podmioty
14.10.2016 02.01.2018 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - podmioty
13.07.2018 31.08.2023 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia - derywaty
25.05.2018 12.07.2018 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia - derywaty
25.05.2018 25.09.2020 Umowa o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia - derywaty
14.10.2016 24.05.2018 Umowa o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia - derywaty
08.08.2022 20.09.2023 Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A.
14.02.2020 07.08.2022 Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A.
03.01.2018 13.02.2020 Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A.
14.10.2016 02.01.2018 Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A.
18.08.2014 02.01.2015 Zlecenia OTP - lista i wagi instr. fin. dla OTP - Uchwała Zarządu
18.08.2014 13.10.2016 Zlecenia OTP - limit maksymalnych należności - Uchwała Zarządu
18.08.2014 19.03.2015 Zlecenia derywaty - wysokość depozytu zabezpieczającego - Uchwała Zarządu
18.08.2014 13.10.2016 Zlecenia derywaty - liczba otwartych pozycji (LOP) - Uchwała Zarządu
18.08.2014 14.09.2014 Zlecenia DDM - dodatkowe zasady - Uchwała Zarządu
06.12.2023 18.12.2023 Przepisy wykonawcze do Regulaminu - Uchwała Zarządu
01.09.2023 05.12.2023 Przepisy wykonawcze do Regulaminu - Uchwała Zarządu
05.08.2023 31.08.2023 Przepisy wykonawcze do Regulaminu - Uchwała Zarządu
04.11.2022 04.05.2023 Przepisy wykonawcze do Regulaminu - Uchwała Zarządu
27.09.2022 03.11.2022 Przepisy wykonawcze do Regulaminu - Uchwała Zarządu
26.09.2022 28.04.2022 Przepisy wykonawcze do Regulaminu - Uchwała Zarządu
25.04.2022 22.03.2022 Przepisy wykonawcze do Regulaminu - Uchwała Zarządu
21.03.2022 13.10.2021 Przepisy wykonawcze do Regulaminu - Uchwała Zarządu
25.09.2020 23.11.2020 Przepisy wykonawcze do Regulaminu - Uchwała Zarządu
03.09.2020 24.09.2020 Przepisy wykonawcze do Regulaminu - Uchwała Zarządu
03.06.2020 02.09.2020 Przepisy wykonawcze do Regulaminu - Uchwała Zarządu
19.11.2018 02.06.2020 Przepisy wykonawcze do Regulaminu - Uchwała Zarządu
14.10.2016 12.04.2017 Przepisy wykonawcze do Regulaminu - Uchwała Zarządu
31.01.2023 04.05.2023 Wykaz możliwych dyspozycji telefonicznych - Uchwała Zarządu
29.11.2021 30.01.2023 Wykaz możliwych dyspozycji telefonicznych - Uchwała Zarządu
31.10.2021 28.11.2021 Wykaz możliwych dyspozycji telefonicznych - Uchwała Zarządu
22.10.2018 30.10.2021 Wykaz możliwych dyspozycji telefonicznych - Uchwała Zarządu
19.09.2017 21.10.2018 Wykaz możliwych dyspozycji telefonicznych - Uchwała Zarządu
19.06.2017 18.09.2017 Wykaz możliwych dyspozycji telefonicznych - Uchwała Zarządu
Data wejścia w życie Data wygaśnięcia Tytuł dokumentu
21.10.2018 01.08.2022 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego
25.05.2018 20.10.2018 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego
03.01.2018 24.05.2018 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego
10.01.2017 02.01.2018 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego
02.08.2022 31.08.2023 Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób fizycznych
25.09.2020 01.08.2022 Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób fizycznych
21.10.2018 24.09.2020 Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób fizycznych
13.07.2018 20.10.2018 Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób fizycznych
25.05.2018 12.07.2018 Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób fizycznych
03.01.2018 24.05.2018 Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób fizycznych
04.05.2015 02.01.2018 Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób fizycznych
02.09.2022 31.08.2023 Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób prawnych
25.09.2020 01.08.2022 Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób prawnych
21.10.2018 24.09.2020 Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób prawnych
13.07.2018 20.10.2018 Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób prawnych
25.05.2018 12.07.2018 Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób prawnych
03.01.2018 24.05.2018 Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób prawnych
04.05.2015 02.01.2018 Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla osób prawnych
03.01.2018 01.08.2022 Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. dotycząca usługi doradztwa inwestycyjnego
04.05.2015 02.01.2018 Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. dotycząca usługi doradztwa inwestycyjnego
Data wejścia w życie Data wygaśnięcia Tytuł dokumentu
25.09.2020 07.08.2022 Regulamin TFI
21.10.2018 24.09.2020 Regulamin TFI
25.05.2018 20.10.2018 Regulamin TFI
03.01.2018 24.05.2018 Regulamin TFI
10.01.2017 02.01.2018 Regulamin TFI
25.09.2020   Umowa TFI - osoba fizyczna
26.07.2018 24.09.2020 Umowa TFI - osoba fizyczna
25.05.2018 26.07.2018 Umowa TFI - osoba fizyczna
03.01.2018 24.05.2018 Umowa TFI - osoba fizyczna
25.09.2020   Umowa TFI - podmioty
26.07.2018 24.09.2020 Umowa TFI - podmioty
25.05.2018 26.07.2018 Umowa TFI - podmioty
03.01.2018 24.05.2018 Umowa TFI - podmioty
13.07.2015 02.01.2018 Umowa TFI 
Data wejścia w życie Data wygaśnięcia Tytuł dokumentu
20.11.2020 31.08.2023 Umowa świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
25.09.2020 19.11.2020 Umowa świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
01.05.2020 24.09.2020 Umowa świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
04.01.2019 30.04.2020 Umowa świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
21.10.2018 03.01.2019 Umowa świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
13.07.2018 20.10.2018 Umowa świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
25.05.2018 12.07.2018 Umowa świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
03.01.2018 24.05.2018 Umowa świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
31.10.2012 02.01.2018 Umowa świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
25.09.2023 31.08.2023 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
21.04.2020 24.09.2020 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
19.11.2019 20.04.2020 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
21.10.2018 18.11.2019 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
25.05.2018 20.10.2018 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
04.01.2018 24.05.2018 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
15.11.2017 03.01.2018 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
25.09.2020 31.08.2023 Umowa o dostęp do notowań Towarów Giełdowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A
25.05.2015 24.09.2020 Umowa o dostęp do notowań Towarów Giełdowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A
27.10.2015 24.05.2018 Umowa o dostęp do notowań Towarów Giełdowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A
01.12.2021 31.12.2022 Tabela opłat i prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
01.05.2020 30.11.2021 Tabela opłat i prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
19.11.2019 30.04.2020 Tabela opłat i prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
21.10.2018 18.11.2019 Tabela opłat i prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
03.01.2018 20.10.2018 Tabela opłat i prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
15.11.2017 02.01.2018 Tabela opłat i prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
17.04.2020 04.06.2023 Uchwała Zarządu - określenie warunków świadczenia usług i dostępu Klientów do systemu XBID-M7
14.02.2022 04.06.2023 Uchwała Zarządu - wykonania niektórych przepisów Regulaminu świadczenia usług na rynkach TGE S.A.
12.01.2022 13.02.2022 Uchwała Zarządu - wykonania niektórych przepisów Regulaminu świadczenia usług na rynkach TGE S.A.
03.02.2021 11.01.2022 Uchwała Zarządu - wykonania niektórych przepisów Regulaminu świadczenia usług na rynkach TGE S.A.
01.05.2020 02.02.2021 Uchwała Zarządu - wykonania niektórych przepisów Regulaminu świadczenia usług na rynkach TGE S.A.
14.12.2018 30.04.2020 Uchwała Zarządu - wykonania niektórych przepisów Regulaminu świadczenia usług na rynkach TGE S.A.
11.10.2018 13.12.2018 Uchwała Zarządu - wykonania niektórych przepisów Regulaminu świadczenia usług na rynkach TGE S.A.
10.09.2014 23.05.2017 Uchwała Zarządu - wykonania niektórych przepisów Regulaminu świadczenia usług na rynkach TGE S.A.
Data wejścia w życie Data wygaśnięcia Tytuł dokumentu
09.08.2019 31.08.2019 Regulamin OTC
01.08.2018 08.08.2019 Regulamin OTC
25.05.2018 31.07.2018 Regulamin OTC
30.11.2017 24.05.2018 Regulamin OTC
29.03.2019 23.10.2019 Umowa OTC MT4
20.12.2018 28.03.2019 Umowa OTC MT4
25.05.2018 19.12.2018 Umowa OTC MT4
03.01.2018 24.05.2018 Umowa OTC MT4
11.10.2016 02.01.2018 Umowa OTC MT4
01.10.2016 29.12.2017 Tabela Opłat i Prowizji Noble Securities S.A. związanych ze świadczeniem usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe - Oferta i Rachunek Noble Markets MT4
01.10.2016 29.12.2017 Tabela Opłat i Prowizji Noble Securities S.A. związanych ze świadczeniem usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe - Oferta i Rachunek Noble Markets MT4 STP
01.09.2019 21.10.2019 Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych dostępnych w systemie transakcyjnym Noble Markets System - Oferta Noble Markets MT4
18.02.2019 31.08.2019 Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych dostępnych w systemie transakcyjnym Noble Markets System - Oferta Noble Markets MT4
20.11.2017 15.02.2018 Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych dostępnych w systemie transakcyjnym Noble Markets System - Oferta Noble Markets MT4
24.02.2017 19.11.2017 Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych dostępnych w systemie transakcyjnym Noble Markets System - Oferta Noble Markets MT4
08.10.2015 15.03.2017 Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych dostępnych w systemie transakcyjnym Noble Markets System - Oferta Noble Markets MT4 STP
04.05.2015 07.10.2015 Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych dostępnych w systemie transakcyjnym Noble Markets System - Oferta Noble Markets MT4 STP
01.08.2018 08.08.2019 Tabela Depozytów Zabezpieczających MT4
16.03.2017 31.07.2018 Tabela Depozytów Zabezpieczających MT4
08.10.2015 15.03.2017 Tabela Depozytów Zabezpieczających MT4
16.03.2017 31.07.2018 Tabela Depozytów Zabezpieczających MT4 STP
08.10.2015 15.03.2017 Tabela Depozytów Zabezpieczających MT4 STP
23.07.2018 29.07.2018 Tabela Punktów Swapowych
16.07.2018 22.07.2018 Tabela Punktów Swapowych
09.07.2018 15.07.2018 Tabela Punktów Swapowych
02.07.2018 08.07.2018 Tabela Punktów Swapowych
25.06.2018 01.07.2018 Tabela Punktów Swapowych
18.06.2018 24.06.2018 Tabela Punktów Swapowych
11.06.2018 17.06.2018 Tabela Punktów Swapowych
04.06.2018 10.06.2018 Tabela Punktów Swapowych
28.05.2018 03.06.2018 Tabela Punktów Swapowych
21.05.2018 27.05.2018 Tabela Punktów Swapowych
14.05.2018 20.05.2018 Tabela Punktów Swapowych
07.05.2018 13.05.2018 Tabela Punktów Swapowych
30.04.2018 06.05.2018 Tabela Punktów Swapowych
23.04.2018 29.04.2018 Tabela Punktów Swapowych