Data wejścia w życie Data wygaśnięcia Tytuł dokumentu
25.09.2020 30.09.2021 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych
21.10.2020 24.09.2020 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych
25.05.2018 20.10.2018 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych
03.01.2018 24.05.2018 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych
10.01.2017 02.01.2018 Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych
01.09.2019 24.09.2020 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - osoba fizyczna
13.07.2018 31.08.2019 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - osoba fizyczna
25.05.2018 12.07.2018 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - osoba fizyczna
03.01.2018 24.05.2018 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - osoba fizyczna
14.10.2016 02.01.2018 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - osoba fizyczna
01.09.2019 24.09.2020 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - podmioty
13.07.2018 31.08.2019 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - podmioty
25.05.2018 12.07.2018 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - podmioty
03.01.2018 24.05.2018 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - podmioty
14.10.2016 02.01.2018 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich - podmioty
25.05.2018 12.07.2018 Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia - derywaty
25.05.2018 25.09.2020 Umowa o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia - derywaty
14.10.2016 24.05.2018 Umowa o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia - derywaty
03.01.2018 13.02.2020 Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A.
14.10.2016 02.01.2018 Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A.
18.08.2014 02.01.2015 Zlecenia OTP - lista i wagi instr. fin. dla OTP - Uchwała Zarządu
18.08.2014 13.10.2016 Zlecenia OTP - limit maksymalnych należności - Uchwała Zarządu
18.08.2014 19.03.2015 Zlecenia derywaty - wysokość depozytu zabezpieczającego - Uchwała Zarządu
18.08.2014 13.10.2016 Zlecenia derywaty - liczba otwartych pozycji (LOP) - Uchwała Zarządu
18.08.2014 14.09.2014 Zlecenia DDM - dodatkowe zasady - Uchwała Zarządu
25.09.2020 23.11.2020 Przepisy wykonawcze do Regulaminu - Uchwała Zarządu
03.09.2020 24.09.2020 Przepisy wykonawcze do Regulaminu - Uchwała Zarządu
03.06.2020 02.09.2020 Przepisy wykonawcze do Regulaminu - Uchwała Zarządu
19.11.2018 02.06.2020 Przepisy wykonawcze do Regulaminu - Uchwała Zarządu
14.10.2016 12.04.2017 Przepisy wykonawcze do Regulaminu - Uchwała Zarządu
19.09.2017 21.10.2018 Wykaz możliwych dyspozycji telefonicznych - Uchwała Zarządu
19.06.2017 18.09.2017 Wykaz możliwych dyspozycji telefonicznych - Uchwała Zarządu