Autoryzowany Doradca ma za zadanie przygotowanie firmy do wprowadzenia jej akcji lub obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz ma doradzać Spółce w czasie jej obecności na tym rynku.

W ramach pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy oferujemy naszym Klientom usługi wymagane przez odpowiednie przepisy, jak i usługi, które optymalizują proces wchodzenia na rynek NewConnect.

Przed debiutem giełdowym oferujemy naszym Klientom usługi, tj.:

  • ocena zasadności wprowadzenia instrumentów do obrotu,
  • wycena Spółki i doradztwo przy określaniu ceny emisyjnej emitowanych akcji lub innych instrumentów finansowych,
  • doradztwo w zakresie zmiany formy prawnej (np. przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną),
  • doradztwo przy pozyskaniu kapitału i przeprowadzenie subskrypcji prywatnej lub publicznej,
  • przygotowanie memorandum informacyjnego,
  • wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu,
  • szkolenie w zakresie obowiązków informacyjnych spółki publicznej.

Po debiucie instrumentów finansowych na rynku doradzamy ich emitentowi przez minimum jeden rok w zakresie funkcjonowania w alternatywnym systemie obrotu. Szczególnie dotyczy to kwestii monitoringu i doradztwa w zakresie obowiązków informacyjnych i dobrych praktykach spółek notowanych na NewConnect.