Produkty strukturyzowane są instrumentami finansowymi złożonymi z kilku instrumentów prostszych. Dają one osobom fizycznym, możliwość inwestowania na rynkach, do których nie mają oni bezpośredniego dostępu lub dostęp ten jest mocno ograniczony np. zagraniczne rynki akcji, lub też w bardzo różnorodne aktywa.

Produkty strukturyzowane przeznaczone są dla inwestorów, którzy chcą osiągać większą stopę zwrotu niż ta z lokat bankowych przy jednoczesnej akceptacji większego ryzyka inwestycji.


Aktualne oferty