IPOPEMA Benefit 3 FIZAN

Seria P

Dokument zawierający kluczowe informacje

 

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

KID właściwy dla certyfikatów inwestycyjnych od serii 29 do 30

Dokument zawierający kluczowe informacje

KID właściwy dla certyfikatów inwestycyjnych od serii 25 do 28

Dokument zawierający kluczowe informacje

KID właściwy dla certyfikatów inwestycyjnych od serii 19 do 24

Dokument zawierający kluczowe informacje

KID właściwy dla certyfikatów inwestycyjnych od serii 10 do 17

Dokument zawierający kluczowe informacje