IPOPEMA Benefit 3 FIZAN

Seria AH

Dokument zawierający kluczowe informacje

Seria P

Dokument zawierający kluczowe informacje

 

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

KID właściwy dla certyfikatów inwestycyjnych od serii 36 do 41

Dokument zawierający kluczowe informacje

KID właściwy dla certyfikatów inwestycyjnych od serii 33 do 35

Dokument zawierający kluczowe informacje

KID właściwy dla certyfikatów inwestycyjnych od serii 29 do 32

Dokument zawierający kluczowe informacje

KID właściwy dla certyfikatów inwestycyjnych od serii 25 do 28

Dokument zawierający kluczowe informacje

KID właściwy dla certyfikatów inwestycyjnych od serii 19 do 24

Dokument zawierający kluczowe informacje

KID właściwy dla certyfikatów inwestycyjnych od serii 10 do 17

Dokument zawierający kluczowe informacje