IPOPEMA Benefit 3 FIZAN

Seria P

Dokument zawierający kluczowe informacje

 

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

KID właściwy dla certyfikatów inwestycyjnych od serii 10 do 17

Dokument zawierający kluczowe informacje