W Noble Securities w grudniu 2023 roku odświeżyliśmy  proces otwierania rachunków. Uruchomiliśmy również nowy proces otwierania rachunków IKE online.

Departament Analiz i Doradztwa Noble Securities S.A. będący pod kierownictwem Sobiesława Kozłowskiego wzmacnia się o kolejnego doświadczonego specjalistę. 

Po intensywnej końcówce pierwszego półrocza kolejne miesiące na rynku ofert publicznych obligacji zapowiadają się bardzo pracowicie. W lipcu w KNF czekała na zatwierdzenie znacząca liczba prospektów-część z nich dostała już zielone światło od nadzorcy. 

W pierwszej połowie 2023 roku do szerokiego grona inwestorów skierowano z udziałem Noble Securities łącznie 10 ofert publicznych obligacji realizowanych na podstawie prospektów na łączną wartość 300 mln zł. Zgodnie z naszymi kalkulacjami przygotowanymi na podstawie przekazanych przez emitentów raportów bieżących, popyt zgłoszony przez inwestorów w ramach tych ofert przekroczył 0,5 mld zł, a średnia stopa redukcji zapisów wyniosła ok. 35%.

26 czerwca 2023 roku w trakcie XV Forum Obrotu w Ostródzie, odbył się 13. finał Podsumowania Roku Giełdowego.

Podczas uroczystej gali Towarowa Giełda Energii i Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych wyłoniły laureatów, wręczając 17 statuetek. Wśród wyróżnionych były podmioty i maklerzy najbardziej aktywni na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz praw majątkowych.

Noble Securities, po raz kolejny, otrzymał aż 3 statuetki, odbierając wyróżnienie w kategoriach:

Dom maklerski Noble Securities wprowadził do końca 2023 r. oprocentowanie wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach maklerskich, Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Oprocentowanie jest zmienne i równe stawce WIBID ON pomniejszonej o 1 pp w skali roku.