Pomagamy przedsiębiorcom realizować ich wizje rozwoju i plany biznesowe

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obszarze corporate finance. Od 2010 roku zreazlizowaliśmy prawie 500 emisji obligacji dla ponad 80 emitentów na łączną kwotę ponad 10 mld zł. Równolegle we współpracy z ponad 30 emitentami pozyskaliśmy ponad 1,5 mld zł nowego kapitału w ramach emisji akcji.

Rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw - pobierz materiał


W ramach usług bankowości inwestycyjnej wspieramy naszych Klientów w pozyskaniu kapitału od inwestorów prywatnych i podmiotów instytucjonalnych zarówno w drodze emisji akcji, jak i obligacji. Do każdego projektu podchodzimy w sposób zindywidualizowany proponując rozwiązania dopasowane do potrzeb i możliwości naszych Klientów. 

Koordynujemy i nadzorujemy projekt na każdym jego etapie: począwszy od wstępnej identyfikacji potrzeb Klienta i analizy aktualnych możliwości pozyskania finansowania na rynku kapitałowym, poprzez wsparcie w procesie przygotowania dokumentacji ofertowej, aż po kontakt z inwestorami i pozyskanie środków pieniężnych oraz usługi posttransakcyjne, takie jak pełnienie funkcji agenta emisji, agenta ds. płatności czy wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i ich animacja.

Ponadto:

 • podpowiadamy jak ustrukturyzować źródła finansowania przedsiębiorstwa i poszczególnych realizowanych przez nie projektów
 • doradzamy przy podejmowaniu strategicznych decyzji korporacyjnych, w tym w procesach łączenia i podziału spółek (M&A)
 • wspieramy spółki w drodze na giełdę (NewConnenct, GPW, Catalyst)
 • prowadzimy rejestr akcjonariuszy
 • obsługujemy szereg zdarzeń korporacyjnych dla spółek publicznych i przedsiębiorstw prywatnych
 • przygotowujemy wyceny i analizy biznesowe na zlecenie

Odpowiednio dobrany sposób finansowania podnosi dyscyplinę finansową oraz zwiększa elastyczność działania przedsiębiorstwa.

Efektem tego jest szybsze osiąganie celów operacyjnych oraz wdrażanie założonej strategii. Przekłada się to na przyspieszenie rozwoju firmy i zwiększenie jej wartości.

Współpracując z nami:

 • uzyskasz dostęp do elastycznego finansowania
 • zbudujesz rozpoznawalność wśród inwestorów, jako wiarygodny i transparentny partner
 • zdywersyfikujesz źródła finansowania
 • otrzymasz szerokie wsparcie merytoryczne od doświadczonego zespołu profesjonalistów rynku kapitałowego
 • zyskasz pomoc w opracowaniu niezbędnej dokumentacji oraz dostęp do naszych ekspertów prawnych z dziedziny corporate finance
 • otrzymasz możliwość sfinansowania bardziej skomplikowanych transakcji
 • zyskasz możliwość refinansowania posiadanych zobowiązań
 • otrzymasz możliwość pozyskania kapitału na uzupełnienie wkładu własnego pod kredyt bankowy lub dotację
 • uzyskasz możliwość zorganizowania finansowania pomostowego przed uzyskaniem decyzji kredytowe

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług oferowanym przedsiębiorstwom?

Skontaktuj się z nami i powiedz nam czego potrzebujesz.


W Noble Securities dążymy do tego, aby wdrożenie efektywnych struktur finansowania oraz realizacja transakcji kapitałowych pozwoliły osiągnąć naszym Klientom zakładane cele i korzyści.

Już dziś możesz dołączyć do grona tych, których wsparliśmy w ich drodze do sukcesu.