Jesteśmy organizacją, która pomaga przedsiębiorcom realizować wizje rozwoju i plany biznesowe.

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze emitentów. Zrealizowaliśmy ponad 400 emisji obligacji dla ponad 70 emitentów. W latach 2010-2019 pozyskaliśmy dla naszych Klientów 9,3 mld zł. W latach 2010-2019, w wyniku realizacji 29 emisji akcji dla 21 emitentów, zgromadziliśmy dla Klientów kapitał w wysokości 1,1 mld zł.

Oferta usług dla Emitentów - pobierz materiał


W ramach usług bankowości inwestycyjnej wspieramy przedsiębiorstwa/ podmioty gospodarcze w pozyskaniu kapitału zarówno w drodze emisji akcji, jak i obligacji. Każdy projekt jest przez nas koordynowany i nadzorowany na wszystkich jego etapach: począwszy od wstępnego zbadania potrzeb Emitenta w kontekście aktualnych możliwości, jakie dają rynki kapitałowe, poprzez wsparcie na każdym etapie procesu przygotowania dokumentacji emisyjnej, aż po kontakt z inwestorami i pozyskanie środków oraz usługi posttransakcyjne, takie jak pełnienie funkcji agenta emisji, agenta  kalkulacyjnego czy wprowadzenie instrumentów na rynek wtórny i ich animacja.

Ponadto:

  • doradzamy w zakresie kształtowania optymalnej struktury kapitałowej,
  • organizujemy fuzje i przejęcia, w tym zajmujemy się poszukiwaniem na zlecenie klienta i w jego imieniu, spółek mogących być przedmiotem przejęcia lub połączenia,
  • organizujemy wezwania na sprzedaż akcji, przymusowe wykupy akcji od akcjonariuszy mniejszościowych,
  • prowadzimy programy skupu akcji i innych papierów wartościowych.

Odpowiednio dobrany sposób finansowania zwiększa dyscyplinę finansową w firmie oraz elastyczność jej działania. Efektem tego jest szybsze osiąganie celów inwestycyjnych oraz realizacja bardziej ambitnej strategii. Przekłada się to na przyspieszenie rozwoju firmy i zwiększenie jej wartości.


Współpracując z nami:

  • uzyskasz dostęp do elastycznego finansowania i zdywersyfikujesz jego źródła,
  • zwiększysz rozpoznawalność swojej firmy wśród inwestorów,
  • otrzymasz możliwość sfinansowania bardziej skomplikowanych transakcji oraz szerokie wsparcie merytoryczne doświadczonego podmiotu maklerskiego przy wielu operacjach na rynku,
  • zyskasz możliwość zrefinansowania posiadanych zobowiązań,
  • będziesz miał możliwość pozyskania kapitału na uzupełnienie wkładu własnego pod kredyt bankowy lub dotację, czy finansowania pomostowego przed uzyskaniem decyzji kredytowej.

Skontaktuj się z nami i powiedz nam czego potrzebujesz.


W Noble Securities dążymy do tego, aby wdrożenie efektywnych struktur finansowania oraz realizacja transakcji kapitałowych pozwoliły osiągnąć Przedsiębiorstwom zakładane cele przy ograniczaniu ryzyka.

Możesz dołączyć do grona tych, których wsparliśmy w drodze do sukcesu.