Noble Securities S.A. jest podmiotem systematycznie internalizującym transakcje dla następujących serii obligacji wyemitowanych przez Ghelamco Invest Sp. z o.o.:

  • Seria PU1, PU2, PU3, kod ISIN: PLGHLMC00529
  • Seria PZ1, PZ2, PZ3, kod ISIN: PLGHLMC00552.

 

Polityka handlowa Noble Securities S.A. jako podmiotu systematycznie internalizującego transakcje

Załącznik 1 do Polityki handlowej Noble Securities S.A.