Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy. Powstają one z chwilą zapisania świadectwa po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w Rejestrze Świadectw Pochodzenia (RŚP) i przysługują podmiotowi będącemu właścicielem tego konta. Nabycie lub zbycie praw majątkowych może nastąpić zarówno na sesji giełdowej do nieoznaczonego podmiotu jak też w transakcji pozasesyjnej do wskazanego kontrahenta po umówionej cenie. Podmioty nie będące członkiem giełdy dokonują tego obrotu za pośrednictwem domu maklerskiego. Pośrednictwo domu maklerskiego w obrocie prawami majątkowymi gwarantuje łatwy i szybki dostęp do konta w Rejestrze Świadectw Pochodzenia, jak też do informacji dotyczących rynku (m.in. aktualnych ofert, zmian kursu). 

Warunkiem przystąpienia do handlu na Rynku Praw Majątkowych za pośrednictwem Noble Securities S.A. (NS) jest:

  • uzyskanie statusu członka Rejestru Świadectw Pochodzenia,
  • udzielenie NS pełnomocnictwa do reprezentowania członka Rejestru na Rynku Praw Majątkowych,
  • podpisanie umowy z NS.

Dokumenty do pobrania regulujące świadczenie usługi znajdziesz >>> tutaj 


Podmioty zainteresowane współpracą w zakresie usług świadczonych na rynkach TGE zapraszamy do kontaktu w godzinach 8:00 - 16:00 pod numerem telefonu: +48 22 213 22 58 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego:

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.