W związku z wejściem w życie w dniu 10 marca 2021 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 r., str. 1-16), („Rozporządzenie SFDR” – ang. Sustainable Finance Disclosure Regulation) dom maklerski Noble Securities S.A. informuje, że nie bierze pod uwagę czynników zrównoważonego rozwoju w procesie doradztwa inwestycyjnego z uwagi na brak wydania regulacyjnych standardów technicznych (RTS) do Rozporządzenia SFDR, które powinny być stosowane przez podmioty nadzorowane również w terminie od dnia 10 marca 2021 r. Uwzględnienie tych czynników nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia obowiązywania regulacyjnych standardów technicznych (RTS), o których mowa powyżej. 

 Doradztwo inwestycyjne to:

 • Wykorzystanie wiedzy i wieloletniego doświadczenia specjalistów Noble Securities S.A. we wspieraniu Klientów podejmujących decyzje inwestycyjne.
 • Uzupełnienie oferty usług Noble Securities S.A. w zakresie obsługi maklerskiej Klientów, dla których Noble Securities S.A. prowadzi rachunki inwestycyjne.

 

 Więcej o rachunkach IKE i IKZE >>>


Od 25 października 2019 r. Zarząd NS uchwałą nr 163/2019 udostępnił Klientom możliwość wygenerowania umowy doradztwa inwestycyjnego drogą elektroniczną z poziomu systemu Sidoma On-line.

W tym celu należy, po zalogowaniu się do systemu Sidoma On-line, z głównego menu - na górnej belce, wybrać: Strefa Klienta / Doradztwo / Umowa on-line.

 

Zachęcamy do zawarcia umowy.

Zaloguj się Wyniki rekomendacji


Doradztwo Inwestycyjne w trzech krokach:

Aby skorzystać z usługi doradztwa, należy wypełnić test, który określi czy usługa doradztwa jest odpowiednia dla danego Klienta.
 • KONSERWATYWNA

  Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych szerokim rynkiem obligacji, głównie korporacyjnych lub innych IF o zbliżonym poziomie ryzyka i stopie zwrotu.

 • ZRÓWNOWAŻONA

  Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych zarówno rynkiem obligacji, jak i akcji, z nastawieniem do zysków przekraczających oprocentowanie lokat bankowych. Strategia ta cechuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym.

 • AGRESYWNA

  Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych szerokim rynkiem akcji (lub innych IF o zbliżonym poziomie ryzyka), oczekujących wysokich zysków oraz akceptujących wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje.

 • AGRESYWNA PLUS

  Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych szerokim rynkiem akcji, kontraktów terminowych lub innych instrumentów finansowych o zbliżonym poziomie ryzyka oczekujących wysokich zysków oraz akceptujących wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, oraz bardzo wysokie związane z inwestycjami w instrumenty pochodne.

 • Ile to kosztuje?

  Usługa doradztwa inwestycyjnego skierowana jest do osób, które posiadają rachunek inwestycyjny w domu maklerskim Noble Securities. Usługa oferowana przez Noble Securities S.A. jest bezpłatna. Dowiedz się jak otworzyć rachunek inwestycyjny

 • W jaki sposób skorzystać z rekomendacji?

  • Po podpisaniu umowy na doradztwo inwestycyjne Klient otrzymuje dostęp do dedykowanego pracownika domu maklerskiego Noble Securities, który również ma możliwość przekazać rekomendacje oraz przyjąć odpowiednie zlecenie
  • Klient otrzymuje rekomendacje dotyczące poszczególnych papierów wartościowych (a nie składu całego portfela).
  • Zlecenia na podstawie otrzymywanych rekomendacji Klient może składać wszelkimi kanałami: przez Internet, telefonicznie lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.
  • Prosimy o zapoznanie się z listą upoważnionych pracowników Noble Securities S.A., którzy mogą wykonywać czynności w związku z usługą doradztwa inwestycyjnego, wraz z podziałem ze względu na zakres udzielonego im pełnomocnictwa.

   Wyróżniamy dwa rodzaje pełnomocnictw:

   • Podstawowe
   • Rozszerzone
    Pełnomocnictwo rozszerzone oprócz przekazywania rekomendacji od Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego obejmuje również możliwość ich samodzielnego tworzenia.

  PAMIĘTAJ!
  Wysłanie przez Noble Securities S.A. rekomendacji lub przekazanie jej telefonicznie nie jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta zlecenia. Jeśli Klient zechce skorzystać z naszych zaleceń, powinien złożyć odpowiednie zlecenie nabycia lub zbycia instrumentu finansowego.

 • Kto jest autorem rekomendacji w Noble Securities S.A.?

  Rekomendacje tworzone są tylko i wyłącznie przez licencjonowanych Maklerów Papierów Wartościowych lub Doradców Inwestycyjnych, posiadających odpowiednie pełnomocnictwo Zarządu Noble Securities S.A. w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego. Większość rekomendacji powstaje w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego, a ich autorami są:

  • Krzysztof Ojczyk, Analityk techniczny i Makler Papierów Wartościowych.
  • Sobiesław Kozłowski, Dyrektor Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego.
  • Eliza Dąbrowska, Dyrektor ds. Rozwoju Usługi Doradztwa Inwestycyjnego, Makler Papierów Wartościowych. 

 

 

Klientów, którzy chcą skorzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego, zapraszamy do Kontaktu.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami świadczenia usług przez Noble Securities, które określa Regulamin oraz umowa. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Informacja stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. ("NS"). Weryfikacja odpowiedniości usługi doradztwa inwestycyjnego następuje przed zawarciem umowy o świadczenie przez Noble Securities S.A. usług doradztwa inwestycyjnego. Inwestowanie w instrumenty finansowe może wiązać się z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje o usługach NS oraz o ryzyku związanym z inwestowaniem w dany instrument dostępne są na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski / Rachunek maklerski / Dokumenty, natomiast informacje o usłudze doradztwa inwestycyjnego dostępne są na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl w zakładce Dom Maklerski / Doradztwo inwestycyjne / Dokumenty.