Fundusze inwestycyjne to alternatywny sposób inwestowania środków pieniężnych dla osób, które nie mają czasu czy chęci na samodzielne inwestowanie, a chciałyby skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się pomnażaniem zgromadzonych środków pieniężnych.
Z usługi takiej może skorzystać zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Wiąże się to z otwarciem rejestru w wybranym funduszu inwestycyjnym, wpłaceniu odpowiedniej kwoty, która zostanie przeliczona na jednostki uczestnictwa. Wpłata ta może być jednorazowa jak również mogą to być regularne zasilenia.

W naszej ofercie znajduje się duży wybór funduszy inwestycyjnych. Nasi doradcy pomogą wybrać odpowiedni rodzaj funduszu w zależności od stopnia ryzyka jakie chce ponieść Klient.

Fundusze inwestycyjne dostępne w ofercie Noble Securities S.A.:

 1. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Noble Funds S.A.
  Szczegółowe informacje o funduszach znajdują się na stronie: www.noblefunds.pl
 2. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec
  Szczegółowe informacje o funduszach znajdują się na stronie: www.skarbiec.pl
 3. IPOPEMA TFI
  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ipopematfi.pl

Regulacje dotyczące funduszy inwestycyjnych:

Klient zainteresowany inwestowaniem w fundusze inwestycyjne podpisuje Umowę o oświadczenie usług maklerskich i brokerskich (patrz regulacje).

Informacja ex ante o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem przez Noble Securities S.A. usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowaniaDokumenty dotyczące umów zawartych przed 1 października 2021 roku:

Dokumenty, z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się przed podpisaniem Umowy o świadczenie przez NS usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek lub tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania:

 1. Regulamin TFI
 2. Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A.
 3. Ogólny opis istoty poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe
 4. Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń klientów

Regulamin TFI 

Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A. 

Ogólny opis istoty poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe 

Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów 

Załącznik nr 1 do ,,Polityki Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów"

Umowa

Umowa TFI - osoba fizyczna

Umowa TFI - podmioty

Inne formularze i wzory dokumentów

Pełnomocnictwo - umowa TFI

Karta reprezentacji podmiotu

Ankieta MiFID - osoba fizyczna

Ankieta MiFID - podmioty

Obowiązek informacyjny do ankiety MiFID - podmioty

Formularz skargi