Fundusze inwestycyjne to alternatywny sposób inwestowania środków pieniężnych dla osób, które nie mają czasu czy chęci na samodzielne inwestowanie, a chciałyby skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się pomnażaniem zgromadzonych środków pieniężnych.
Z usługi takiej może skorzystać zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Wiąże się to z otwarciem rejestru w wybranym funduszu inwestycyjnym, wpłaceniu odpowiedniej kwoty, która zostanie przeliczona na jednostki uczestnictwa. Wpłata ta może być jednorazowa jak również mogą to być regularne zasilenia.

W naszej ofercie znajduje się duży wybór funduszy inwestycyjnych. Nasi doradcy pomogą wybrać odpowiedni rodzaj funduszu w zależności od stopnia ryzyka jakie chce ponieść Klient.

Fundusze inwestycyjne dostępne w ofercie Noble Securities S.A.:

• Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Noble Funds S.A.

Szczegółowe informacje o funduszach znajdują się na stronie: www.noblefunds.pl

 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec

Szczegółowe informacje o funduszach znajdują się na stronie: www.skarbiec.pl 

  • IPOPEMA TFI

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ipopematfi.pl

Regulacje dotyczące funduszy inwestycyjnych

Dokumenty, z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się przed podpisaniem Umowy o świadczenie przez NS usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek lub tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania:

  1. Regulamin TFI
  2. Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A.
  3. Ogólny opis istoty poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe
  4. Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń klientów

Regulamin TFI 

Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A. 

Ogólny opis istoty poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe 

Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów 

Załącznik nr 1 do ,,Polityki Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów"

Umowa

Umowa TFI - osoba fizyczna

Umowa TFI - podmioty

Inne formularze i wzory dokumentów

Pełnomocnictwo - umowa TFI

Karta reprezentacji podmiotu

Ankieta MiFID - osoba fizyczna

Ankieta MiFID - podmioty

Obowiązek informacyjny do ankiety MiFID - podmioty

Formularz skargi