Fundusze inwestycyjne to alternatywny sposób inwestowania środków pieniężnych dla osób, które nie mają czasu czy chęci na samodzielne inwestowanie, a chciałyby skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się pomnażaniem zgromadzonych środków pieniężnych.
Z usługi takiej może skorzystać zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Wiąże się to z otwarciem rejestru w wybranym funduszu inwestycyjnym, wpłaceniu odpowiedniej kwoty, która zostanie przeliczona na jednostki uczestnictwa. Wpłata ta może być jednorazowa jak również mogą to być regularne zasilenia.

W naszej ofercie znajduje się duży wybór funduszy inwestycyjnych. Nasi doradcy pomogą wybrać odpowiedni rodzaj funduszu w zależności od stopnia ryzyka jakie chce ponieść Klient.

Fundusze inwestycyjne dostępne w ofercie Noble Securities S.A.:

• Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Noble Funds S.A.

Szczegółowe informacje o funduszach znajdują się na stronie: www.nobletfi.pl

 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec

Szczegółowe informacje o funduszach znajdują się na stronie: www.skarbiec.pl 

  • IPOPEMA TFI

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ipopematfi.pl

  • Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (poprzednia nazwa BPH TFI )

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.bphtfi.pl

Regulacje dotyczące funduszy inwestycyjnych

Dokumenty, z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się przed podpisaniem Umowy o świadczenie przez NS usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek lub tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania:

  1. Regulamin TFI
  2. Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A.
  3. Ogólny opis istoty poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe
  4. Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń klientów

Regulamin TFI  obowiązujący do 20 października 2018 r.

Regulamin TFI obowiązujący od 21 października 2018 r. - tryb jednolity

Regulamin TFI obowiązujący od 21 października 2018 r. - tryb zmian

Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A. obowiązujące do 20 października 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A. obowiązujące od 21 października 2018 r. - tryb jednolity

Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A. obowiązujące od 21 października 2018 r. - tryb zmian

Ogólny opis istoty poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe

Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów obowiązująca do 20 października 2018 r.

Załącznik nr 1 do ,,Polityki Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów" obowiązujący do 20 października 2018 r.

Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów obowiązująca od 21 października 2018 r. - tryb jednolity

Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów obowiązująca od 21 października 2018 r. - tryb zmian

Załącznik nr 1 do ,,Polityki Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów" obowiązujący od 21 października 2018 r. - tryb jednolity

Załącznik nr 1 do ,,Polityki Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów" obowiązujący od 21 października 2018 r. tryb zmian

Umowa

Umowa TFI - osoba fizyczna

Umowa TFI - podmioty

Inne formularze i wzory dokumentów

Pełnomocnictwo - umowa TFI

Karta reprezentacji podmiotu

Ankieta MiFID - osoba fizyczna

Ankieta MiFID - podmioty

Formularz skargi