Fundusze inwestycyjne to alternatywny sposób inwestowania środków pieniężnych dla osób, które nie mają czasu czy chęci na samodzielne inwestowanie, a chciałyby skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się pomnażaniem zgromadzonych środków pieniężnych.
Z usługi takiej może skorzystać zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Wiąże się to z otwarciem rejestru w wybranym funduszu inwestycyjnym, wpłaceniu odpowiedniej kwoty, która zostanie przeliczona na jednostki uczestnictwa. Wpłata ta może być jednorazowa jak również mogą to być regularne zasilenia.

W naszej ofercie znajduje się duży wybór funduszy inwestycyjnych o różnym stopniu ryzyka. 

Fundusze inwestycyjne dostępne w ofercie Noble Securities S.A.:

 1. Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  Szczegółowe informacje o funduszach znajdują się na stronie: www.noblefunds.pl
 2. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  Szczegółowe informacje o funduszach znajdują się na stronie: www.skarbiec.pl
 3. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ipopematfi.pl
 4. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.investors.pl
 5. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.generali-investments.pl
 6. Schroder Investment Management (Europe) S.A.
  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.schroders.com
 7. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.allianz.pl
 8. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.quercustfi.pl
 9. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.,
  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.fidelity.pl

Regulacje dotyczące funduszy inwestycyjnych:

Klient zainteresowany inwestowaniem w fundusze inwestycyjne podpisuje Umowę o oświadczenie usług maklerskich i brokerskich (patrz regulacje).

Informacja ex ante o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem przez Noble Securities S.A. usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowaniaDokumenty dotyczące umów zawartych przed 1 października 2021 roku:

Dokumenty, z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się przed podpisaniem Umowy o świadczenie przez NS usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek lub tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania:

 1. Regulamin TFI
 2. Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A.
 3. Ogólny opis istoty poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe
 4. Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń klientów

Regulamin TFI 

Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A.

Ogólny opis istoty poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe 

Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów 

Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów (tryb zmian) - obowiązuje od 13.05.2024 r. - Uprawnieni Kontrahenci, 12.07.2024 r. - pozostali Klienci

Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów (wersja jednolita) - obowiązuje od 13.05.2024 r. - Uprawnieni Kontrahenci, 12.07.2024 r. - pozostali Klienci

Załącznik nr 1 do ,,Polityki Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów" - lista systemów - obowiązuje do 11.07.2024 r. 

Załącznik nr 1 do ,,Polityki Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów" - lista systemów - tryb zmian, obowiązuje od 12.07.2024 r.

Załącznik nr 1 do ,,Polityki Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów" - lista systemów - wersja jednolita, obowiązuje od 12.07.2024 r.

 Inne formularze i wzory dokumentów

Karta reprezentacji podmiotu

Ankieta MiFID - osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą

Ankieta MiFID - osoby prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Obowiązek informacyjny do ankiety MiFID - podmioty

Formularz skargi